Med 67 000 i bostadskö behövs en förmedling | Fria.Nu

Debatt


Ilona Szatmári Waldau (V)
Uppsala Fria

Med 67 000 i bostadskö behövs en förmedling

Alla står som vinnare om en bostadsförmedling kan startas menar Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd i Uppsala kommun. Hon hoppas nu på ett annat beslut i kommunfullmäktige än det som togs kommunstyrelsen förra veckan.

Uppsala behöver en bostadsförmedling och en bostadsförmedling var på gång 2006 men beslut hann inte tas före valet. När beslut skulle tas sa den borgerliga majoriteten nej.

Nu vill Vänsterpartiet göra ett nytt försök med att få till en bostadsförmedling och tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog de att kommunstyrelsen ska utreda hur en bostadsförmedling ska kunna skapas.

Vid årsskiftet 10/11 stod 67 000 personer i kö till en lägenhet inom Uppsalahem. Delvis samma personer köar också till övriga bostadsbolag i Uppsala som har sin egen kö och sitt eget kösystem. Bostadsbolag som också är stora aktörer i Stockholm använder Stockholms bostadskö även till sina Uppsalalägenheter. Den som står i Stockholms kö och primärt är ute efter en lägenhet i Stockholm kan därmed få en attraktiv lägenhet i Uppsala i stället. För Uppsalabon, eller den som vill flytta till Uppsala, är det många köer att hålla reda och i det närmaste omöjligt att köa hos alla. För den som söker bostad skulle det underlätta om det räckte med en och samma kö. En bostadsförmedling skulle därför verkligen behövas i Uppsala.

Jag tror att ett bostadsföretag med en mindre andel lägenheter i Uppsala skulle uppskatta om det fanns en möjlighet att slippa administrera en egen kö, kan de lämna Uppsalabostäder till Stockholms bostadsförmedling kan de säkert lämna dem till en Uppsalabaserad kö.

Den borgerliga majoriten har tidigare varit helt ointresserad av bostadsförmedling därför föreslog Vänsterpartiet i en motion att intresserade fastighetsbolag ska kunna använda Uppsalahems kö för att förmedla sina bostäder. Vi menade att Uppsalahems kö skulle kunna öppnas upp även för andra bostadsföretag, som mot en administrativ avgift skulle kunna låta sina bostäder förmedlas av Uppsalahem. En utredning visade att Uppsalahem inte får ta betalt för en sådan tjänst och kostnaden skulle därför drabba Uppsalahems hyresgäster. Vänsterpartiet valde därför, när motionen behandlades i kommunstyrelsen, att föreslå att en bostadsförmedling ska starta i Uppsala.

Om vi är överens om att Uppsala kommun ska stå för kostnaden så kan en lösning med Uppsalahems kö fungera men det naturliga är att det är de bostadsbolag som slipper administrerar egna köer som bidrar till kostnaden för en bostadsförmedling. Med en bostadsförmedling som är fristående från Uppsalahem kan finansieringen lösas.

Den borgerliga majoriteten valde att säga nej till förslaget om bostadsförmedling i kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige. Vi vet att flera borgerliga politiker vill ha en bostadsförmedling. Kommer partipiskan att vina eller kommer de att rösta med oppositionen? Eller kan de övertala sina partier att säga ja till förslaget om en bostadsförmedling? Det skulle hela Uppsala, och framför allt de bostadslösa, tjäna på.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Fria.Nu