Bryter ner fördomar | Fria.Nu
Uppsala Fria

Bryter ner fördomar

Fredens hus i Uppsala har under sju års tid arbetat med ungdomsgrupper. Oftast handlar det om diskriminering, rasism och hur man skapar ett hållbart samhälle. Sedan huset öppnade dörrarna i december 2005 har 200 olika aktiviteter ¿anordnats för 60 000 skolelever.

– Målsättningen är att så frön, säger Jesper Magnusson, projektledare på Fredens hus.

Alla klassaktiviteter som Fredens hus bedriver i de egna lokalerna bygger på praktiska övningar. Syftet är att ge ungdomarna en helhetsbild av det problem som övningen berör, till exempel rasism, diskriminering eller skapandet av ett hållbart samhälle. Övningarna är ofta diskussions- eller rollspelsbaserade. Eleverna får ta sig an olika roller och därefter spela efter bestämda regler.

En av övningarna går ut på att eleverna får uppleva vardagsdiskriminering utifrån oväntade perspektiv för att göra dem uppmärksamma på samhällets osynliga regler och normer. Målsättningen är att skapa ¿eftertanke och ett intresse kring innehållet i övningen.

– Målet för 2012 är att närmare 600 aktiviteter ska genomföras med klasser från hela Sverige. Vi har fortfarande mål kvar att nå upp till, berättar Jesper Magnusson.

Utöver ett brinnande engagemang från personalen har arbetet möjliggjorts av att man fick finansiellt stöd av Allmänna arvsfonden, en statlig fond vars uppgift är att fördela pengar från dödsbon utan nedskriven mottagare eller nära släktingar. Sedan tre år tillbaka stödjer fonden projektet Breaking stereotypes vilket Fredens hus är en del av.

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att bekämpa fördomar, rasism, diskriminering och våld bland unga. Projektet har bland annat som målsättning att hjälpa unga människor att hitta fler fritidssysselsättningar. Uppsalas ungdomar kommer att erbjudas möjlighet både att arbeta med kulturella uttryck men även att utbilda sig till ungdomsledare.

För besökare som inte tillhör en skolklass visar Fredens hus flera olika utställningar. Bland annat om Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenbergs liv och en utställning som belyser frågor kring ”svenskhet”: Kan svenskheten ta slut -– om berättelsen om svenskheten. En av utställningarna visar också den prisbelönta argentinska krigsfotografen Walter Astradas bilder som skildrar hur sexuellt våld används inom krigsföringen i Östra Kongo.

Nya utställningar kommer dock redan i mitten av september. Då kommer fokus ligga på ungdomsvåldproblematiken.

Annons

Rekommenderade artiklar

Att leva med blöja och impotens

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige idag och även den som tar flest mäns liv varje år. Behandlingen av sjukdomen kan ofta leda till både inkontinens och förlorad sexuell förmåga. Problem man ogärna pratar om.

Uppsala Fria

Björklund försvarar sin skolpolitik

Jan Björklund (FP) är på lästurné och i onsdags fick Flogstaskolans klass 3 A besök av utbildningsminstern. Efter att ha läst högt för barnen fick han besvara en rad frågor rörande betyg och satsningen på nya karriärsmöjligheter för lärare.

Uppsala Fria

Nu är tidig diagnos möjlig för ”Hedesundasjukan”

Med symptom som inte visar sig före fyrtioårsåldern har den så kallade ”Hedesundasjukan” varit svår att diagnostisera tidigt. En forskargrupp vid Uppsala universitet har nu kartläggt uppkomsten av denna ärftliga sjukdom vilket radikalt förändrar möjligheterna.

Uppsala Fria

Yrkesstolthet mer värt än vinstmaximering

De gör skäl för namnet, ingenjörerna och de andra som driver företaget MuchDifferent. Deras målsättning är att ”bli bäst på att bli bäst i världen”. Detta genom att helt omvärdera synen på vad ett företag är och hur det bäst ska skötas.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu