Torskranson höjs när storfartygen nått sin kvot | Fria.Nu
Fria Tidningen

Torskranson höjs när storfartygen nått sin kvot

Havs- och vattenmyndigheten har bestämt sig för att höja torskransonen för trålfiske i östra Östersjön. Bakgrunden är att några av de större fartygen har fiskat upp sin ranson. Men myndigheten slår tillbaka kritiken.

Reaktionerna lät inte vänta på sig när Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i veckan meddelade att de höjer torskransonen för trålfiske från 900 kilo per ranson och vecka till 1000 kilo. Anledningen är att ett antal storfartyg redan har fiskat upp sina årskvoter. Av de 47 svenska fartyg som fiskar torsk i Östersjön har tre stycken fiskat upp hela sina årsransoner och ytterligare två har fiskat upp 90 procent. Flera har kritiserat och ifrågasatt beslutet på bloggar och i sociala medier. Men Marie Ingerup, utredare på HaV, slår ifrån sig kritiken om att det handlar om en höjning av kvoten.

– EU:s regelverk säger att om vi inte använder hela årsransonen kan vi spara högst 10 procent av kvoten till nästa år. Vi har 1 327 ton kvar från förra året som inte utnyttjades som vi nu kan ransonera ut, säger Marie Ingerup, utredare på HaV.

Den årliga torskransonen för trålfiske i östra Östersjön ligger på 12 791 ton och fördelas utifrån fartygens storlek. Mindre fartyg tilldelas ungefär två ransoner per vecka medan större fartyg tilldelas uppemot tio ransoner. Hittills i år har ungefär 53 procent av trålkvoten utnyttjats och HaV räknar med att de kommer få ett överskott även i år, på 2000 till 3000 ton, på grund av att de mindre fartygen inte utnyttjar sina ransoner fullt ut. Den höjda ransonen innebär enligt Marie Ingerup ingen fara för torsken.

– Vi har så stor del av den totala ransonen kvar när mer än halva året är kvar. Eftersom fartygen inte kan överföra tilldelningen av sina kvoter mellan varandra så är det en stor del av kvoterna som inte utnyttjas. Det gör att vi höjer kvoten utan att det innebär någon fara för torsken, vi går inte emot den vetenskapliga rådgivningen, säger hon.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu