Sverige sämre krisförberett än Norge | Fria.Nu
Fria Tidningen

Sverige sämre krisförberett än Norge

Sverige är inte lika bra förberett som Norge på en krissituation liknande den som inträffade i Norge 22 juli förra året. Det menar beredskapsöverläkare Per Örtenwall, medförfattare till en ny rapport från Socialstyrelsen. Bland annat saknar Sverige en nationell samordning av ambulanshelikoptrar.

I veckan publicerade Socialstyrelsen en ny rapport som utvärderar den norska hälso- och sjukvårdsinsatsen i samband med terrordåden i Oslo och på Utöya förra året. Per Örtenwall, beredskapsöverläkare i Göteborg och en av huvudförfattarna till rapporten, berömmer norsk sjukvård.

– Det finns flera saker som man kan framhålla. Dels hade de lite tur så tillvida att bomben exploderade när det var ett byte av arbetslag både inom ambulanssjukvården och inne på sjukhusen, så det var ganska mycket folk inne. Sedan gjorde de ett fantastiskt bra arbete ute på skadeplatserna, i Oslo centrum och senare på Utöya. Och lokalsjukhuset Ringerike och sjukhuset Ullevål i Oslo centrum har gjort ett remarkabelt arbete, säger han.

Men om terrordåden istället hade inträffat på en skärgårdsö i Stockholm hade betyget antagligen sett annorlunda ut. Som en del av rapporten har Per Örtenwall tillsammans med trauma¿kirurgen Louiz Riddez tittat på hur Sverige skulle ha klarat en liknande händelse som den i Norge förra året. Och resultatet ser inte ljust ut.

– Utfallet om man placerar Utöya på en skärgårdsö i Stockholm skulle för svenskt vidkommande resulterat i fler antal döda än vad norrmännen fick uppleva den 22 juli förra året, säger Per Örtenwall.

Främst handlar det om att Sverige inte har en lika bra organisation för ambulanshelikoptrar som Norge. I Sverige finns endast sju ambulanshelikoptrar jämfört med elva i Norge. Det finns inte heller alltid rutiner för att helikoptern måste bemannas med en van läkare. Många svenska läkare saknar också erfarenhet av att bedriva akutsjukvård utanför sjukhusen. Tidigare har både Stockholm och Skåne haft så kallade akutbilar, bemannade med specialutbildade läkare som kan ge vård på plats, men man beslutade sig för att ta bort dem. Per Örtenwall säger att det i Sverige inte finns samma acceptans för prehospital akutsjukvård som i Norge.

– Det är i grunden politiska beslut. Man tycker förmodligen att det är för dyrt. Det var åtminstone det som var anledningen till att Skånes försök med läkare i akutbilar avslutades.

Per Örtenwall hoppas att rapportens slutsatser ska leda till en diskussion om prehospital akutsjukvård och att Sverige kommer vidare i helikopterfrågan. Frågan om en nationell samordning av ambulanshelikoptrar har nämligen diskuterats i Sverige ända sedan Estonia-olyckan 1994 och har utmynnat i ett antal utredningar. År 2008 la en statlig utredning fram ett slutbetänkande till regeringen om att det bör införas en nationell organisation för ambulanshelikoptrar. Just nu utreds frågan ytterligare av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Nu är vi uppe i väldigt många statliga utredningar om ambulanshelikoptrarna utan att det händer någonting. Det är dags att gå från byråkrati till handling. Jag hoppas att det kommer ett statligt direktiv om samordning av ambulanshelikoptrarna mellan landstingen och att man skapar ett sammanhängande nationellt system. Att man inte gjort det än är ett underbetyg för svensk sjukvård, säger Per Örtenwall.

Fakta: 

Svenska ambulanshelikoptrar:

I dag finns det sju ambulanshelikoptrar i Sverige och det planeras för ytterligare två helikoptrar i Region Skåne och Värmland. De befintliga helikoptrarna finns i:

• Västra Götaland• Norrbotten• Västerbotten• Uppsala• Jämtland• Stockholm• Gotland

Annons

Rekommenderade artiklar

Svensk manifestation för Pussy riot

I samband med att domen väntas mot de tre medlemmarna i den ryska punkgruppen Pussy riot planeras manifestationer på flera platser i Sverige. Olga Lännevall är initiativtagare till en demonstration i Stockholm.

Fria Tidningen

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu