200 miljoner till Rut i länet | Fria.Nu
Uppsala Fria

200 miljoner till Rut i länet

200 miljoner kronor. Så mycket pengar har invånare i Uppsala län gjort rutavdrag för sedan möjligheten infördes för fem år sedan.

Men det råder delade meningar om hur resultatet av reformen ska tolkas. Förespråkare för rutavdraget menar att bidraget betalar sig själv eftersom nya vita jobb skapas som i sin tur genererar skatteintäkter.

Motståndarna till rutavdraget menar istället att det är ett dyrt sätt att skapa jobb i en sektor med små tillväxtmöjligheter. “Det finns andra åtgärder där skattepengarna skulle ha större direkt jobbeffekt, t.ex. i skolan eller vården” skriver till exempel Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.

Enligt en sammanställning av inkomster och skatter för 2010 som SCB gjort är det i huvudsak höginkomsttagare som använder sig av rutavdraget. Bland dem som tjänar under 400 000 kronor per år nyttjade bara tre procent avdraget.

Kommunalrådet Ilona Satzmari Waldau (V) menar att avdraget innebär skattelättnader för höginkomsttagare.

– Tanken är att vi betalar skatt solidariskt. När personer med högre inkomster gör sådana avdrag innebär det att de betalar mindre i skatt till vår gemensamma kassa, säger hon.

Det finns också en risk att man minskar statusen på en tjänst genom att göra den avdragsgill, menar Ilona Szatsmari Waldau.

– Det kan bli så att folk inte är beredda att betala för vad det kostar för tjänster som man är van att få billigt, säger hon.

Ilona Szatsmari Waldau är också kritisk till Uppsala kommuns system som gör det billigare för höginkomsttagare att använda rutavdraget än kommunens hemtjänst.

– Staten får ta utgifterna stället, det är inte riktigt rätt, säger hon.

Fackförbundet Kommunals sektion i Uppsala vill inte uttala sig om reformen.

– Den har gjort att det blivit fler företag som inriktar sig på städning hos privatpersoner. Men vi har inga uppgifter om hur den svarta marknaden ser ut, eller hur det har påverkat den. Vår uppgift är att se till att våra medlemmar får schyssta villkor, pensionsinbetalningar och en bra lön, säger Cicki Schelin-Eriksson, styrelseledamot i Kommunalarbetareförbundet, Uppsala.

Annons

Rekommenderade artiklar

Scandia stäms för diskriminering

Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU) stämmer Scandia för diskriminering mot en transperson. Det är första gången som skyddet prövas i domstol.

Uppsala Fria

Här är de alternativa EU-mötena

Den 17 november håller EU toppmöte i Göteborg. GFT listar alla manifestationer och event som hålls i samband med toppmötet.

Göteborgs Fria

© 2018 Fria.Nu