En omöjlig konspiration eller sunt förnuft? | Fria.Nu

Debatt


Jonas Andersson
Fria Tidningen

En omöjlig konspiration eller sunt förnuft?

I våras ifrågasatte Karolina Hagegård i en debattartikel i Fria tidningen den officiella sanningen om 11 september-attackerna. Motreaktionerna kom snabbt, men sedan har det varit tyst. Ämnet förtjänar mer uppmärksamhet och skribenten förtjänar att försvaras, menar Jonas Andersson.

Ordet konspiration har fått en märklig laddning, då den allmänna uppfattningen tycks vara att det är ett ord som är synonymt med påhitt och osanning, när det i själva verket syftar på att en grupp individer samarbetar i hemlighet för att förverkliga en dold agenda. Att konspirationer utifrån denna definition förekommer borde inte vara främmande för någon, och således bör inte förekomsten av teorier om en konspiration beträffande 11 september-attackerna betraktas som särskilt märkliga.

Det är dock fullt förståeligt om man i ett första skede känner sig skeptisk när man får ta del av alternativa förklaringar. Men oavsett hur man till en början väljer att bedöma den ena eller andra förklaringen, så är det i mina ögon en självklarhet att det har ett nyhetsvärde när det uppstår en ständigt växande global rörelse som ifrågasätter den officiella versionen av dessa händelser. Att denna rörelse innefattar stora undergrupper med seriösa yrkesmän, politiker, religiösa företrädare med flera, gör det hela än mer intressant. Det finns därför ingen anledning att bli upprörd över att en tidning väljer att publicera en debattartikel kring detta ämne, utan det bör snarare ses som något självklart. Istället bör man med ett öppet sinne ta del av argumenten, och först efter noggrann reflektion och eftertanke ta ställning i frågan.

Det finns många detaljer kring 11 september-attackerna som kan diskuteras i all oändlighet. Det är därför en fördel att fokusera på så tydliga huvudteser som möjligt, och huvudtesen i Karolina Hagegårds debattartikel är tydlig: De tre tornen på World trade center kan omöjligen ha kollapsat så som de gjorde utan hjälp av förplacerade sprängämnen. Innebörden av detta är i sin tur att attackerna var ett så kallat inside job. Även jag kan önska att Karolina Hagegårds debattartikel skulle vara mer kärnfull i sin argumentation, men de kärnfulla argumenten finns i de filmklipp som hon hänvisar till, och det är inte för mycket begärt att man tar sig en titt på dessa innan man med en arrogant och raljerande underton går till attack mot både tidningen och skribenten.

Diskussionerna kommer ofta att handla om sunt förnuft, där anhängarna av den officiella förklaringen framhåller att det strider mot det sunda förnuftet att tro att det ens skulle vara genomförbart att utföra en operation av det här slaget från insidan. Men om man verkligen bejakar sitt sunda förnuft, så krävs det faktiskt ingen som helst ingenjörsutbildning för att inse det omöjliga i den officiella förklaringen av tornens kollaps. Således blir tesen om kontrollerad sprängning den mest gångbara, och då är det bara att börja omvärdera sitt sunda förnuft beträffande den till synes omöjliga konspirationstesen – med allt vad det i förlängningen innebär.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria.Nu