Ställ sociala krav på upphandling av sten | Fria.Nu

Debatt


Kai Marklin
Göteborgs Fria

Ställ sociala krav på upphandling av sten

Upphandlingar Kommunernas kravlöshet när det gäller upphandling av importerad gatsten riskerar att gynna oseriösa stenföretag i exempelvis Kina, som kan hålla lägsta pris då de inte investerar i nödvändig skydds¿utrustning, skriver Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund.

Stenindustriförbundet har frågat samtliga kommuner i Västra Götalandsregion om de infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten. 19 av 49 kommuner i länet svarade. Av dem har endast Göteborgs, Borås, Kungälvs, Alingsås och Lerums kommun antagit en policy som ställer sociala krav vid upphandling av importerad natursten. Stenungsunds kommun har det senaste året diskuterat att införa en sådan policy.

Vi som representerar ansvarstagande stenföretag vill att fler kommuner ska ställa krav på den sten de upphandlar. Ställs inga krav kommer oseriösa stenföretag i exempelvis Kina aldrig att investera i nödvändig skydd och utsugsutrustning. Kravlösheten innebär att arbetare riskerar att drabbas av stendammslunga. Det är inte acceptabelt.

Stenindustriförbundet arbetar aktivt med frågor om socialt ansvar. Våra krav är desamma oavsett om stenarbetarna arbetar i Sverige eller Kina. Främst gäller det att förhindra att stenarbetarna andas in det skadliga dammet. Men det handlar även om att skydda deras hörsel och om att undvika skador på grund av vibrationer.

Varje år upphandlar Sveriges kommuner, direkt och via entreprenadföretag, natursten för hundratals miljoner kronor. Kommunerna har därmed den stora upphandlarens makt och möjligheter att påverka. Men endast lite mer än var tredje, 36,5 procent, av de 115 kommuner som besvarade Stenindustriförbundets enkät har infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten.

Stenindustriförbundet tog för fem år sedan fram en policy för importerad natursten med krav på arbetsmiljö och miljöpåverkan som bör ställas på de företag som bryter och bearbetar sten. Stenindustriförbundet håller nu på att uppdatera och revidera policyn. Arbetet är klart till hösten. Kraven är väl förankrade bland förbundets medlemsföretag, men har inte fått önskat genomslag i kommunerna. Endast två av kommunerna som besvarade vår enkät använder policyn.

Vi har hittills inte lyckats få gehör bland kommunerna, men frågan är för viktig för att släppa. Det är enkelt att upphandla natursten, svensk eller importerad, som är tillverkad på ett juste sätt. Det är bara att anlita företag som följer vår policy – och därmed samtliga relevanta internationella arbetsrättsliga konventioner.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu