Miljarder satsas på Forsmark | Fria.Nu
Uppsala Fria

Miljarder satsas på Forsmark

Vattenfall har ansökt om att byta ut gamla kärnkraftsreaktorer – men ansvarig minister vill inte uttala sig om hur regeringen ställer sig i frågan. Samtidigt satsar Vattenfall miljarder på att utveckla Forsmarks kärnkraftsanläggning.

Riksdagens beslut från 2010 innebär att gamla kärnkraftsreaktorer får ersättas med nya. Vattenfall har nu skickat in en ansökan – det första steget i en lång process – för att byta ut äldre reaktorer i företagets kärnkraftverk: Ringhals och Forsmark.

– Vi arbetar med att analysera förutsättningarna för att i god tid kunna bedöma hur befintlig kärnkraft ska ersättas när en utfasning så småningom kommer att inledas – kanske i slutet av 2020-talet, säger Mats Ladeborn, ansvarig för Vattenfalls kärnkraftsutveckling.

Strålskyddsmyndigheten har fått i uppdrag att utarbeta kriterier för ansökningsprocessen.

Men medan Folkpartiet välkomnar förslaget skjuter miljöminister Lena Ek (C) ifrån sig frågan och kallar Vattenfalls ansökan för en ”fundering”. Hon vill inte heller kommentera hur regeringen kommer att ställa sig till en sådan ansökan och menar att processen kommer att sträcka sig över flera mandatperioder.

Samtidigt satsar Vattenfall två miljarder kronor på nya kontorslokaler, ett korttidsboende med 558 rum, en idrottshall och ett underjordiskt parkeringshus i flera nivåer i Forsmark.

De nya verkstäderna och lagerlokalerna börjar byggas nästa år och kontoren 2015. Hela bygget beräknas vara färdigt 2019.

Under en tioårsperiod satsas ytterligare 30–35 miljarder på infrastruktur i Forsmark. Där ingår bland annt SKB:s slutförvar av utbränt kärnbränsle, en investering som stannar på cirka 27 miljarder kronor.

Annons

Rekommenderade artiklar

200 miljoner till Rut i länet

200 miljoner kronor. Så mycket pengar har invånare i Uppsala län gjort rutavdrag för sedan möjligheten infördes för fem år sedan.

Uppsala Fria

Scandia stäms för diskriminering

Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU) stämmer Scandia för diskriminering mot en transperson. Det är första gången som skyddet prövas i domstol.

Uppsala Fria

Här kan du demonstrera på första maj

Arbetarrörelsens högtidsdag är snart här igen! Spana in GFT:s lista för tips på vad som händer under dagen; från första maj-tåg till fest och något däremellan.

Göteborgs Fria

© 2017 Fria.Nu