Aktivister stoppade skogsmaskinerna – igen | Fria.Nu
Fria Tidningen

Aktivister stoppade skogsmaskinerna – igen

På måndagsförmiddagen lyckades aktivister återigen stoppa skogsmaskiner som var på framfart mot Ojnareskogen. Nu ligger hoppet till att Högsta domstolen prövar fallet.

Alva Snis Sigtrygsson från Fältbiologerna var en av de som var på plats i närheten av Ojnareskogen på Gotland på måndagen. Enligt henne var de som högst 120 personer som försökte stoppa avverkningen.

– Det är barnfamiljer, pensionärer, ungdomar och lokalbor som är här. Vi sitter här runt maskinen och skogsarbetarna har gett sig av, säger hon på måndagen.

Nordkalk, som i juli fick tillstånd att bryta kalk i Bunge, har börjat avverka för att ge plats åt ett transportband som ska gå fram till Ojnareskogen. Men redan på fredagen såg de aktivister som är på plats att maskinen nästan nått fram till Ojnareskogen.

– Vi har varit aktiva på sociala medier, det är folk som kommit tillbaka som varit på plats tidigare och så har vi vädjat till lokalbefolkningen att komma hit. Det räcker med att man står på sidan om maskinerna och hejar på, säger Alva Snis Sigtrygsson.

I torsdags var sista dagen att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut att tillåta bygget av kalkbrottet. Totalt har sju överklaganden lämnats in, från bland annat Naturskyddsföreningen, Föreningen Bevara Ojnareskogen och Svenska Botaniska föreningen. Även Naturvårdsverket, som trycker på skogsområdets höga naturvärden, har valt att överklaga.

– Vi menar att miljööverdomstolen har gjort en felaktig tolkning av svensk lag och EU-lagstiftning. Och deras argument för beslutet saknar vetenskaplig grund, vilket vi hoppas att Högsta domstolen ska titta på. Det andra är att om det här beslutet blir prejudicerande så blir det svårt för oss att klara vårt uppdrag. Det finns inget annat fall i Sverige där det handlar om så höga naturvärden som här, säger Krister Mild, handläggare på enheten för prövning och regelgivning på Naturvårdsverket.

Bland annat handlar det om att kalktäkten hotar ett unikt våtmarksområde samt flera rödlistade arter, som ligger i eller i anslutning till de två Natura 2000-områdena Bästeträsk och Bräntings haid. Bland annat insekten hårig dolkstekel som man hittills bara gjort tre fynd av i världen, varav två i anslutning till Natura 2000-områdena, och gaffelfibbla, där en stor del av världsbeståndet växer i själva täktområdet, vilket en utredning som Artdatabanken har gjort visar.

– Det är ett av de artrikaste områdena i Sverige, säger Krister Mild.

Förra veckan fick Nordkalk kritik från länsstyrelsen på Gotland efter en tillsyn av det område där avverkningen inför byggandet av transportbandet har skett. Länsstyrelsen menar bland annat att den avverkande personalen fått bristfällig information om vilka naturvärden som fanns i området, att ett större område än tillåtet har avverkats och att företaget inte har tagit hänsyn till den rödlistade arten falsk guldskivlav. Många har vädjat till länsstyrelsen och landshövdingen att agera men trots det har länsstyrelsen beslutat att inte överklaga miljööverdomstolens beslut att ge tillstånd till kalkbrottet.

– Vi är tillsynsmyndighet och ska som sådan se till att villkoren i tillståndet följs. Länsstyrelsen får här en viktig roll i att säkerställa att fastställda begränsningsvärden hålls och att brytningsverksamheten inte leder till skada, skriver tillförordnade landshövdingen Kicki Scheller i ett pressmeddelande.

Krister Mild förutsätter att Högsta domstolen prövar fallet. Om inte ser han en risk att Sverige kan dras inför rätta för fördragsbrott.

– Vi vet att kommissionen tidigare har ställt frågor till regeringen om varför domstolen inte har vänt sig till EU-domstolen för vägledning.

Fakta: 

Det här har hänt:

Den 5 juli gav Mark- och miljö¿överdomstolen företaget Nordkalk rätt att bryta kalk i det känsliga naturområdet Bunge på norra Gotland efter en sex år lång rättsprocess. Trots att Högsta domstolen ännu inte tagit ställning till prövning fick Nordkalk tillstånd att börja avverka skog och förbereda inför bygget av kalkbrottet, som väntas inledas i höst. Hösten 2013 beräknas den första kalken kunna brytas.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu