Högskoleverket granskar Uppsala universitet för olaglig studieavgift | Fria.Nu
Uppsala Fria

Högskoleverket granskar Uppsala universitet för olaglig studieavgift

Uppsala universitet erbjuder svenska studenter att läsa de internationella NOHA-masterprogrammen mot en studieavgift. Men enligt svensk lag ska inte studenter behöva betala för sin utbildning i Sverige. Ärendet har anmälts till Högskoleverket som nu utreder frågan och förväntas ge svar under juli månad.

Det var i januari månad som ett klagomål framfördes till teologiska institutionen av studenten Marcilis Hernádez Martínez som sökt till ett av NOHA-masterprogrammen. Under senhösten hade ansökningsförfarandet ändrats av Uppsala universitet och från och med december var varje student tvungen att betala en avgift för att kunna läsa programmet. Enligt högskoleförordningen ska svenska studenter inte behöva betala för sin utbildning i Sverige. Uppsala universitet anmäldes av Marcilis Hernádez Martínez till Högskoleverket för att dels uppmärksamma ärendet och dels se om universitet brutit mot svensk lagstiftning.

– Det kändes orättvist. I Sverige betalar vi skatt som ska gå till vår generella välfärd där även tillgången till fri utbildning ingår. I januari fick jag besked om att jag skulle betala en avgift uppemot 100 000 kronor för att kunna gå programmet. Hur ska man ha råd med det? Jag var tvungen att tacka nej bara för att jag saknade pengarna. Jag kände också att detta var principiellt fel och därför gjorde jag en anmälan, säger Marcilis Hernádez Martínez.

Anmälan gjordes till Högskoleverket som bland annat har till uppgift att granska universiteten och högskolorna i Sverige.

– Just nu pågår en utredning för att se om Uppsala universitet gjort något fel. Visar det sig att dess agerande på något sätt bryter mot svensk lag så kommer vi att ge kritik. Men vi kommer aldrig att kunna ändra utfallet i ärendet, säger Mattias Wande som är verksjurist på Högskoleverket.

Fallet med NOHA-masterutbildningen har visat sig vara komplicerat eftersom svensk lag och europeiska bestämmelser krockar och att det i inte verkar finnas en lösning i sikte. Detta menar Einar Lauritzen som är senior rådgivare på Studentavdelningen vid Uppsala universitet och tidigare har suttit med i Expertgruppen för avgiftsfrågor hos Sveriges universitet och Högskolors förbund (SUHF).

– Situationen är knepig och komplex och det som behövs är politiska beslut. För universitets del så vill vi gärna vara med i sådana här internationella samarbetsprojekt, säger Einar Lauritzen.

Även den svenska regeringen vill gärna att de svenska universiteten utvecklar sina internationella kontakter och samarbeten. Internationalisering är ett viktigt verktyg för alla universitet som vill ligga i framkant menar Einar Lauritzen.

– Men här har vi onekligen ett problem. Å ena sidan har vi genom införandet av studieavgifter för icke-EU och ESS medborgare sett en kraftig minskning av internationella studenter på våra svenska universitet. Därför blir behovet av sådana här internationella samarbetsprojekt allt viktigare. Men å andra sidan innebär det i detta specifika fall att svenska studenter som vill läsa NOHA-masterprogrammen måste betala en studieavgift, säger Einar Lauritzen.

Tidigare anordnade teologiska institutionen en egen variant av samma masterprogram öppet för alla att söka. På detta sätt kunde svenska studenter läsa programmet utan att behöva betala den ordinarie studieavgiften. Men detta godkändes inte av det belgiska konsortiet som är samordnare av hela NOAH-programmet. De svenska studenterna som läste vid Uppsala universitet fick bara tillgång till en begränsad del av utbildningen. Detta, i samband med att universitetet nu börjat ta betalt av utländska studenter, ledde till beslutet att lägga ner den svenska utbildningen, men samtidigt fortsätta samarbetet med konsortiet.

Fakta: 

<h2>NOAH(Network on humanitarian assistance)-masterprogrammen är ett samarbetsprojekt mellan en rad olika europeiska universitet, där bland annat Uppsala universitet ingår. Programmet erbjuder studenter att delta i utbyten mellan de olika universiteten som ingår i konsortiet. Projektet startades 1993 och från 2001 lyder det nuvarande NOHA-konsortiet, som samordnar hela projektet, under belgisk lagstiftning. </h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Litet utrymme för alternativt boende i Uppsala

Intresset för kollektivboende i Sverige ökar stadigt men i Uppsala är intresset fortfarande svalt. Boendeformen omgärdas dock fortfarande av en rad fördomar menar Dick Urban Vestbro som är ordförande för riksföreningen kollektivhus.nu.

Uppsala Fria

Begreppsförvirring i Äldrenämnden

I förra veckan rapporterade tidningen om att äldrenämnden i Uppsala kommun beslutat om att dra in på tjänsten uppsökande biblioteksverksamhet. Beslutet föregicks enligt flera ledamöter i nämnden av en viss förvirring kring vilken tjänst det egentligen handlade om.

Uppsala Fria

Svårare med boklån i äldrevården

Ingen mer uppsökande biblioteksverksamhet till personer på äldreboende. Det beslutade äldrenämnden på ett sammanträde i slutet av september. Ett beslut som gör det svårare för de boende på hemmen att få tag på böcker och annat material från biblioteket.

Uppsala Fria

Ökad miljöpåverkan genom svenska läkemedelsregler

Läkemedel är en stor bov vad det gäller skadlig miljöpåverkan. Detta gäller både i landet där de produceras och i det land där de senare används. Trots kännedom om konsekvenserna så har landstinget liten möjligt att påverka vilka mediciner som till sist når patienterna, vilket bland annat beror på det svenska utbytessystemet.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu