Sverige motsätter sig ny fiskereform | Fria.Nu
Fria Tidningen

Sverige motsätter sig ny fiskereform

I veckan kom EU:s ministerråd överens om en ny reform för hur unionens framtida fiskepolitik ska se ut. Sverige röstade nej till förslaget som enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson kan få allvarliga konsekvenser för fisket och den biologiska mångfalden.

I onsdags kom ministerrådet, efter ett dygns förhandlingar, med sitt förslag om hur EU:s fiskepolitik ska se ut mellan åren 2014 och 2020. Förslaget är en så kallad ”allmän inriktning”, en informell överenskommelse som klargör rådets ståndpunkt i fiskereformen, inför fortsatta förhandlingar. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) var inte nöjd med överenskommelsen och röstade nej till förslaget.

– Det är inte tillräckligt ambitiöst. Jag vill att vi ska fiska på ett hållbart sätt och få bort utkastet av oönskad fisk så fort som möjligt. Det fick vi inte med i det här förslaget, säger han.

Men en majoritet av ministrarna röstade alltså ja till förslaget, som nu ska förhandlas med EU-parlamentet innan ett slutligt beslut kan fattas. Den nya fiske¿reformen väntas träda i kraft 2013. EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) välkomnar att Sverige röstade nej till förslaget men är ändå besviken på att så många länder röstade för. Axel Naver, pressekreterare hos Isabella Lövin som inte kunde nås för en kommentar, säger att det finns flera problematiska delar med förslaget. Mycket i det tidigare förslaget från EU-kommissionen, som ligger till grund för överenskommelsen, har tagits bort eller ändrats.

– För det första innebar kommissionens förslag att man ska införa hållbara fångstnivåer år 2015. Nu säger ministerrådet att det ska ske när det är möjligt. Det andra är dumpningsförbudet som kommissionen ville införa 2015. Ministerrådet skjuter fram det i tiden och säger att det ska gälla från fall till fall och att det ska införas gradvis, säger Axel Naver.

Grunden till ett dumpningsförbud är att många fiskare kastar tillbaka död fisk som de antingen inte kan få tillräckligt mycket pengar för eller som är för små. Det gör att de kan fortsätta fiska fast de redan överskridit den satta fiskekvoten.

Kommissionens förslag om att de framtida fiskekvoterna ska vara tydligt bindande till vetenskaplig rådgivning har också urvattnats, enligt Axel Naver.

– I dag står det att kvoterna ska baseras på vetenskaplig rådgivning. Vi vill ha tydliga bindande regler om att man ska följa den vetenskapliga rådgivningen för att få stopp på överfisket.

I november kommer frågan om den nya fiskereformen upp till omröstningen i EU-parlamentet. Axel Navers förhoppning är att parlamentet sätter sig emot rådets förslag.

– Vi hoppas på att få en stark, enig ståndpunkt i parlamentet för att införa ett förbud mot utkast av död fisk och tydliga regler för att få slut på överfisket.

Eskil Erlandsson vill inte uttala sig om utgången av omröstningen i parlamentet men han är inte alltför optimistisk.

– Nu är det de som röstade ja till förslaget som kommer styra diskussionerna med parlamentet. Så det vi kan göra är att försöka påverka parlamentet att följa den svenska linjen och det kommer jag att göra. Men det handlar fortfarande om representanter från samma länder som röstade ja till det här.

Vad får det för konsekvenser om den här reformen går igenom?

– Det är dåligt för fisket och fiskarna och den biologiska mångfalden. Det finns inget positivt med det här beslutet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu