Naturskyddsföreningen vill förbjuda slamgödsling | Fria.Nu
Fria Tidningen

Naturskyddsföreningen vill förbjuda slamgödsling

Gödsling med avloppsslam orsakar mer skada än nytta på grund av spridningen av farliga kemikalier. Det menar Naturskyddsföreningen som nu helt vill förbjuda slamgödsling.

Avloppsslam som sprids över svenska åkrar, för att återföra näringsämnet fosfor, gör mer skada än nytta. Det menar Naturskyddsföreningen som i en ny rapport tittat på de farliga kemikalier som sprids genom gödslingen. Det handlar främst om kadmium, som kan orsaka benskörhet och njurskador, och som enligt föreningen finns i halter som ligger nära eller över de gränsvärden för veckointag som finns. Det förekommer också bromerade flamskyddsmedel, PCB och flourmiljögifter. De vill nu helt förbjuda slamgödslingen.

– Det handlar om många av de kemikalier vi använder i samhället i stort, som har stor miljöbelastning och är hälsofarliga. Via slamspridningen sprider man ut de igen i ekosystemet, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Det finns i dag en certifiering för reningsverk som syftar till att dels minska mängden farliga kemikalier men enligt föreningen är inte det tillräckligt.

– Det finns en god vilja med systemet att hantera miljögifterna, men så fort ett miljögift har fasats ut ersätts det med ett annat ämne. Risken är att man genom att bara prioritera vissa ämnen ökar mängden miljögifter i stort. Det är en väldigt liten del av alla ämnen som mäts i slammet om man ser till de 140 000 kemikalier som registrerats inom EU.

Naturskyddsföreningen föreslår att slamgödslingen ska ersättas med ny teknik. På lång sikt handlar det, enligt Emelie Hansson, om att börja sortera upp avloppssystemet och separera avloppet för till exempel toalett, tvätt och bad. På kortare sikt föreslår man införandet av ny teknik då man bränner biogasslam och ur askan utvinner fosfor. Just nu är tekniken fortfarande i utvecklingsstadiet.

– Det krävs investeringar. I dag finns ingen drivkraft åt det hållet, säger Emelie Hansson.

Naturvårdsverket arbetar just nu med en rapport om hållbar återföring av fosfor, på uppdrag av regeringen, som ska utreda bland annat vilka krav som ska ställas på avloppsslam. Rapporten ska vara klar i augusti 2013.

– Vi tittar på olika föreningar och om vi behöver begränsa dem. Den kommer säkert innehålla gränsvärden men vilka ämnen eller nivåer det handlar om kan jag inte svara på nu, säger Linda Gårdstam, handläggare för utredningen på Naturvårdsverket.

Hon tror inte att Naturskyddsföreningens förslag om att stoppa slamgödslingen är en bra idé utan menar att de främst arbetar med att få ner halterna.

– Vi ska ställa krav på slammet, att det ska vara av bra kvalitet. Och där har vi lagstiftning med gränsvärden för olika ämnen och även en certifiering som går längre än lagstiftningen, säger hon.

Men Naturskyddsföreningen hoppas att nya hårdare gränsvärden gör att det sker en minskning av spridningen av avloppsslam och att man därifrån kan börja diskutera övergången till annan teknik.

– I dag finns positiva krafter för att hitta nya tekniker och det diskuteras på läns- och kommunnivå. Frågan är aktuell och folk är medvetna om att kemikalierna är ett allvarligt hot, säger Emelie Hansson.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu