Inte bara skolornas vinst bör stoppas | Fria.Nu
Lennart Fernström

Inledare


<p class="normal">Finns det n&aring;got omr&aring;de d&auml;r det &auml;r f&ouml;rsvarbart att skattepengar anv&auml;nds f&ouml;r att skapa&nbsp;stora vinster &aring;t multinationella f&ouml;retag? </p>

Fria Tidningen

Inte bara skolornas vinst bör stoppas

Efter en period av extremt nyliberal samhällsutveckling börjar nu vinsterna i skola, vård- och omsorg alltmer ifrågasättas. Det märks inte minst i det nu kongressande Miljöpartiet.

Miljöpartiet har på senare år, i sin strävan att ligga i mitten istället för att utforma en egen och grön politik, alltmer blivit en ängslig vindflöjel mellan blått och rött. En vindflöjel som pekar ut vart den politiska mittfåran för tillfället ligger.

På onsdagens DN Utspel (även kallat DN Debatt) krävde också följdriktigt flera tunga miljöpartister, med Per Gahrton i spetsen, ett stopp för vinstuttag från skolor. Det är bra om MP nu återgår till sin gamla politik på området, ja till mångfald, med många olika huvudmän, men nej till vinstdrivande skolor.

Frågan som dock bör ställas är: Varför bara skolor? Finns det något område där det är försvarbart att skattepengar används för att skapa stora vinster åt multinationella företag?

För att bara ta ett exempel: varför ska presstöd gå till att skapa miljonvinster åt Schibsteds, Stampen och andra stora medieägare? På vilket sätt bidrar det till en mediemångfald?

Annons

© 2020 Fria.Nu