Arbetssökande förnedras | Fria.Nu

Debatt


Ulla Johansson
Göteborgs Fria

Arbetssökande förnedras

Det är fel att skylla den enskilde individen för den arbetslöshet som drabbat honom eller henne. Det är dags för ansvariga politiker att agera för att komma till bukt med arbetslösheten, skriver Ulla Johansson.

Läste av en slump en artikel i Metro där undersköterskorna på Sahlgrenska sjukhuset var allvarligt bekymrade över sjukhusets organisering av vikariepoolerna. Vikarierna var inte längre knutna till sin särskilda avdelning där man kände rutinerna utan kunde sändas över hela sjukhuset och till olika avdelningar. En nackdel - och en farlig sådan. Känner man inte rutinerna på den avdelning där man ska arbeta är risken stor att något görs fel. Patientsäkerheten är således i fara. Av artikeln framgår att de timanställda knappast vågar påtala brister kring organisationen. Som timanställd är man beroende av att arbetsgivaren ringer upp och kallar in. Då tiger man.

Det är i dag tyst på arbetsplatserna (alla arbetsplatser - och facket vet detta) och den korta artikeln om vikarierande undersköterskor underströk förhållandena. Arbetstagarna vågar inte påtala brister. Med trehundranittiotusen arbetslösa därute i samhället som ”vill in” och lätt ersätter den som inte håller tyst så vågar den anställde inte riskera något. Arbetsplatserna ger inte det ”goda arbetet” längre. Ändå vill nära fyrahundratusen arbetslösa inget hellre än få en anställning. Och Arbetsförmedlingen kämpar med (eller mot) de arbetslösa med de mest underliga metoder. För att slussa dem till arbeten vi alla vet inte finns.  

Läste igår om en kvinna med förslitningsskador som AF härjade med. Tvingade henne att fylla i frågeformulär med integritetskränkande frågor av typ: ”Deltar du för närvarande i religiösa aktiviteter?”, ”Hur har du trivts i skolan?” och ”Har någon läkare, partner etcetera någon gång ansett att du har alkoholproblem? Om ja, beskriv närmare”.Så ordinerade de henne kognitiv terapi. Denna arbetssökande kvinna försökte förtvivlat förklara att hennes problem var förslitningsskador och att hon inte var psykiskt sjuk. 

AF har utbildat arbetsförmedlare i något de kallat ”lösningsfokuserad samtalsmetodik”. Riktad mot personer med missbruksproblem eller psykosociala sådana. Målet med samtalsmetodiken är att: ”förändra otjänliga tanke- och beteendemöster”. Varför ska en arbetssökande förändra sitt tankemönster? Förändra sig själv som individ? Hur absurda får dessa AF:s tjänstemän bli?

En annan arbetssökande kvinna IQ-testades. De vanliga flummigheterna med prickmönster som ska fyllas i. Varför ska en arbetslös och arbetssökande IQ-testas? Även det integritetskränkande. Jag blev gråtfärdig när jag läste om hur Arbetsförmedlingen förnedrade dessa arbetssökande vilkas enda ”brott” är att de är arbetslösa i en situation där det här i landet fattas nära fyrahundratusen arbetstillfällen.

Arbetsförmedlingens tjänstemän har fallit tillbaka till trettiotalets samhälle. Där ”tjänstemän” - hur obetydlig deras position än var - använde sin tjänsteställning till att förödmjuka ”underklassmänniskor”. Förödmjuka och skrämma. Gäller nu i dag även Försäkringskassans tjänstemän som kallt hanterar sjuka människor utan att visa minsta empati.

Vi borde diskutera denna kår av byråkrater och deras ”övertolkning” av redan hårda regler. Vi borde även diskutera politikerna som står handlingsförlamade inför arbetslösheten. Försöker skylla den enskilde individen för den arbetslöshet som drabbat honom eller henne. Att den människan inte är av ”rätta virket” som inte kan skaffa sig en anställning. En politiskt-ideologiskt betingad bedömning. Därtill vill nu politikerna sänka ungdomslönerna. Som kommer att betyda att arbetsgivaren anställer tjugoåringen och sparkar ut fyrtioåringen. Arbetslöshetens nivå blir densamma. Eftersom där helt enkelt inte finns några jobb.

Jobben har flyttat till Kina. Och har fått till följd att arbetsgivarna i arbetslöshetens Sverige nu kan hantera sina anställda hur de vill. Skrämma till tystnad. Granska arbetssökande på det mest förödmjukande sätt. Vi är sannerligen tillbaka på trettiotalet.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu