Jurist varnar för Carema-avtal | Fria.Nu
Fria Tidningen

Jurist varnar för Carema-avtal

Fackförbundet Kommunal har träffat ett avtal om meddelarfrihet med vårdföretaget Carema Care. Det innebär att personalen har rätt att uttala sig för media och om personalen gör det anonymt får inte företaget försöka forska efter källan. Men det finns ett undantag för regeln som gäller bland annat företagshemligheter. Lojalitetsplikten väger också över i fall där personalen uttalar sig uppenbart för att skada företaget, vilket skulle kunna vara saklig grund för uppsägning. Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö varnar nu för undantagen.

– Undantaget som hänvisar till lagen om skydd för företagshemligheter ger arbetsgivaren rätt att bestämma vad som är en företagshemlighet. Det kan till exempel handla om nedskärningar eller dålig arbetsmiljö som arbetsgivaren vill dölja ur konkurrenssynpunkt, säger han till tidningen Kommunalarbetaren.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2017 Fria.Nu