Dubbla bensinpriset och gör odlingsmark av vägarna | Fria.Nu
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Dubbla bensinpriset och gör odlingsmark av vägarna

Vi har vant oss vid krigsrubrikerna varje gång bensinpriserna ökar några tiotals ören eller passerar en hel krona. Ingen annan varas prisutveckling uppmärksammas lika mycket som bensinens. Och ingen annan prishöjning innebär – om man ska tro media – samma katastrof.

Troligen beror det på att det inte finns någon annan vara som vi kollektivt är så beroende av. Likt alkoholisten kan vi inte sluta, trots att vi vet att vi måste. Trots att vi vet att baksmällan är enorm är törsten efter de där dropparna större. Trots att vi vet att ju mer vi brukar desto svårare blir det att komma ur, desto hårdare blir smällen.

Inget annat missbruk är så utbrett och har ökat på motsvarande sätt under så lång tid. En av anledningarna till det är att bensinen och oljan helt enkelt är för billig. Vi betalar inte i närheten av det egentliga priset. Priset har inte heller, så som det framställs, ökat relativt sett under åren. Jämför vi med vår disponibla inkomst har bensinpriset följt dess utveckling, trots att vi har passerat eller ligger nära (beroende på vem en väljer att tro) peak oil. Och trots en ökad medvetenhet om miljöfrågan och bilismens omöjlighet.

Som en följd av den billiga bensinen och att nästan all samhällsplanering sker utifrån bilen fortsätter bilåkandet att öka. Trots alla politikers vackra ord när klimatpolitiken diskuteras springer vi kollektivt allt fortare mot stupet. Mot det hjälper inte några 10 öres höjningar, inte ens enstaka kronor.

I alkoholpolitiken jobbas mycket medvetet med pris och efterfrågan, men när det gäller bilisters tillgång till bensin tävlas det i att göra den så lättillgänglig och billig som möjligt. Istället borde vi minst dubbla priset och begränsa bensinbolagens möjlighet att etablera mackar i var och varannan korsning.

De ökade skatteintäkterna som det kan ge bör inte gå till att utveckla alternativa biobränslen. Ska vi ersätta oljan med biobränslen får vi inte ytor så det räcker till mat.

Satsa dem istället på spårburen kollektitrafik och på att iordningsställa vägar och den mark bensinmackar ligger på, till något vi har nytta av. Odlingsmark eller boende till exempel.

Det kan vi behöva när vi inte längre kan leva på billig subventionerad import.

Fakta: 

Lennart upprörs över Eskil Erlandssons ständiga utdelande av pengar till köttindustrin, nu i veckan 600 000 kronor till svenskt kötts "Gris by Sweden” för marknadsföring internationellt.

ANNONS

© 2022 Fria.Nu