Organisationerna hjälper sig själva | Fria.Nu

Debatt


Rolf Nilsson
Stockholms Fria

Organisationerna hjälper sig själva

HEMLÖSHET Om vi utgår från att alla förhoppningsvis vet eller nu vill veta genom denna text att varken socialtjänsten, landstinget eller frivilligorganisationer kan hjälpa en enda individ eller den ”grupp” som går under begreppet hem/bostadslösa att bli mindre hemlösa, då blir denna text kanske lite enklare att förstå och ta in.

De kan inte hjälpa på grund av att ingen av alla dessa organisationer och myndigheter har några trygga hem att erbjuda, istället spekulerar dessa i lägenhets/fastighetsaffärer och det ingår inte heller i deras egentliga uppdrag att ordna fram trygga hem.

Det huvudsakliga uppdraget för socialtjänsten från riksdagens gällande lagar och regler när det gäller hemlösa människor är att ge dem ett ”drägligt” boende. Så det är inte så svårt för den myndigheten att försvara och uppfylla sina mål och riktlinjer om vi utgår från att många av människorna lever på gatan. Vad är inte ”drägligare” än att bo på gatan?

Frivilligorganisationerna däremot har ingen huvudman, utan bara sina egna stadgar att följa och därmed heller inget uppdrag att uppfylla från någon annan. Därför handlar det mesta i hemlöshetsfrågan om deras egen organisations ekonomiska och andra administrativa behov, såsom hyror, löner och en massa annat tjafs som inte har ett dugg med att hjälpa hemlösa med deras primära behov.

Hur och varför kan då personer som jobbar inom stat, kommun och alla andra ”godhetsförblindade” människor skänka eller slänga bort miljardbelopp bara i Stockholm under parollen ”Hjälp åt hemlösa”?

Visst hjälps det till med mat, kaffe, bulle, kläder, dusch, härbärgen och andra ”här har du för att du är sån-boenden”. Men om vi tänker efter lite och ett steg till så är dessa människor inte matlösa, kaffelösa, bullösa, klädlösa, duschlösa, eller härbärgeslösa, utan de är hemlösa.

Om hemlösa fick sina grundläggande behov tillgodosedda skulle även socialtjänstens uppdrag kunna uppfyllas på ett mycket mer mänskligt sätt; att ge människor deras liv och värdighet tillbaka istället för ett ”drägligt” boende.

Det är bara bostadsförmedlingen och ”kontakter” som kan förmedla lägenheter, inte socialtjänsten och frivilligorganisationer som det kan låta när det spelas på människors innersta känslosträngar under parollen ”Hjälp de hemlösa – stöd oss”.

Och i grunden är det precis de inom organisationerna det handlar om, i stödet, i form av arbete, att få känna sig ”goda” och att bli bekräftad för detta inför sig själv och andra på det ständigt ökande antal hemlösa människors bekostnad.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Jag är färdig med det här

För att någon ska lyssna på dig krävs det utbildning och papper på dina meriter. Att du har ett helt livs erfarenhet av det du talar om verkar inte hjälpa. Det konstaterar Rolf Nilsson, och meddelar att han nu slutar som ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa.

Stockholms Fria

© 2021 Fria.Nu