Läkare ser problem med databaserade journalsystem | Fria.Nu
Fria Tidningen

Läkare ser problem med databaserade journalsystem

Patienters integritet i läkarjournaler har tagit stor plats i media den senaste tiden. Många patienter har känt sig kränkta när känsliga och irrelevanta delar av deras journaler lästs av vårdpersonal. Nu visar en ny enkätundersökning att vissa läkare tycker att de får för mycket information om sina patienter.

Trettio procent av alla geriatriker anser att de har för stor inblick i sina patienters datajournaler och en fjärdedel av alla psykiatriker drar sig för att skriva viss information för att annan vårdpersonal kan läsa den. I en enkätundersökning genomförd vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet svarade 1 500 slumpvis utvalda läkare i hela landet på frågor om deras arbetssituation. Läkarna tillfrågades bland annat om de drog sig för att skriva viss information i datajournalen eftersom den skulle bli tillgänglig för andra vårdgivare. 24 procent av de tillfrågade psykiatrikerna svarade att de drog sig för att skriva viss information.

– Jag är inte förvånad över de här siffrorna. Många uppgifter som psykiatriker får uppfattas som känsliga av patienter och allmänhet, säger Arne Stenstedt, pressekreterare på Svenska psykiatriska föreningen, SPF.

Nya databaserade journalsystem kopplar samman olika vårdplatser och gör det lättare för vårdpersonal att se vad deras patienter har för sjukdomar och vilka mediciner de använder. Detta gör det enklare för läkaren att ställa rätt diagnos och minska risken för att en patient ska felmedicinernas. Men de datoriserade journalsystemen gör det också svårare för läkarna att bevara sina patienters integritet.

– Tekniken har stora fördelar men den har också sitt pris i form av äventyrad integritet, säger Arne Stenstedt.

Han menar att medicinska och administrativa funktioner blandas i systemet vilket leder till att vårdpersonal kan få uppgifter de inte frågat efter. Till exempel förväntas de registrera diagnos vid varje besök och får då se registrerade diagnoser från alla kliniker som finns i systemet.

– Jag vet många psykiatriker som påpekar att man kan få information man inte bett om.

Enkätsvaren varierade mycket mellan olika läkarinriktningar. Till skillnad från psykiatrikerna så svarade endast en procent av de tillfrågade radiologerna och fem procent av onkologerna att de drog sig för att skriva in viss information i patienternas journaler.

Deltagarna i enkäten tillfrågades även om datajournalerna ger för stor inblick i förhållande till de problem som läkaren skulle lösa. 35 geriatriker hade svarat på frågan och drygt 30 procent av dem hade svarat att det stämmer ganska respektive mycket bra in på deras arbetssituation. Martin Annetorp, ordförande på Svensk geriatrisk förening är mycket förvånad över resultatet.

– Vi är ju extra hjälpta av en bra sjukdomsberättelse och läkemedelslista. Våra patienter har ofta flera olika sjukdomar och använder olika mediciner. Dessutom har många av våra patienter dåligt minne och kan inte redogöra för sin sjukdomshistoria, säger han.

Fakta: 

Läkarenkäten:

Målet är att läkarenkäten ska kunna användas för att förbättra läkares arbetssituation. Läkarenkäten kan ses på: http://data.pifokus.se.

Läs även: "Datainspektionen granskar patientjournalerna"

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu