Hundra år av arbetarbildning | Fria.Nu
Fria Tidningen

Hundra år av arbetarbildning

För 100 år sedan grundades Arbetarnas bildningsförbund av Socialdemokraterna, LO och Kooperativa förbundet. Sedan dess har verksamheten blivit internationellt uppmärksammad. Förklaringen är enkel, menar Anne Stringberg, jubileumsansvarig: ”Alla vet att vad man än vill lära sig så finns det en studiecirkel för det.”

I år är det hundra år sedan Arbetarnas bildningsförbund, ABF, bildades. Jubileumsåret inleds med vandringsutställningen Drömverkstan på Arbetets museum i Norrköping, en utställning om människors drömmar, lust att lära och att utvecklas. I tolv berättelser möter besökaren människor som på olika sätt har förverkligat sina drömmar med hjälp av ABF. Men länge handlade folkbildningen inte om lust utan om moralisk fostran.

– Det dracks kopiösa mängder alkohol i början på 1900-talet. Det förklarar till stor del hela bildningsrörelsens uppkomst och behov. Att gå på möten och kurser var ett sätt att disciplinera människor, berättar Göran Eriksson, chef för ABF Stockholm.

Folkbildningstanken, som ABF är en del av, är ett barn av industrialismen och arbetarrörelsen, menar Göran Eriksson. ABF deltog aktivt i att hjälpa människor att passa in i den nya samhällsbildningen.

– Man behövde helt enkelt kommunkunskap för att kunna arbeta politiskt, eller kunna räkna om man skulle bli Konsum-föreståndade. ABF gav ovärderlig kunskap anpassad för det nya samhället.

I ett samhälle där majoriteten av befolkningen var utestängd från all utbildning utom den sexåriga folkskolan var förstås kunskapstörsten stor. Initiativet till ABF togs 1912 då folkbildaren Rikard Sandler presenterade en plan liknande den IOGT hade i sin studieverksamhet, med studiecirklar som bas. ABF instiftades den 16 november samma år och de tre grundarna var Socialdemokraterna, LO och Kooperativa förbundet.

Motiven var både praktiska och ekonomiska. Biblioteksförfattningen från 1912 möjliggjorde statligt stöd för bokinköp till studiecirklar. Det skedde samtidigt som den växande arbetarrörelsen behövde kunskap, och rätt sorts kunskap.

Förutom att leda studiecirklar i kommunkunskap, politik och litteratur hade ABF också en rent moralisk funktion, att fostra folket till moderna, medvetna människor. Ut med superiet. Hel, ren och bildad skulle man vara. När sedan åttatimmarsdagen röstades igenom 1919 och många fick mer fritid hade de också möjlighet att göra något nyttigt av den.

– Det gör ju att ABF:s betydelse i dag ser helt annorlunda ut. Även om jag lite skrytsamt brukar säga att folkbildningen är större nu än någonsin, vilket den är om man räknar samman studiecirklar och föreläsningar, så har ju självfallet behovet minskat. Något som andra av nostalgiska skäl har svårt att tillstå, fortsätter Göran Eriksson.

Trots att det numera finns tio studieförbund – bland andra Medborgarskolan, Studiefrämjandet och Sensus – har ABF fortfarande en särställning inom svensk folkbildning. Jubileumsåret 2012 inleddes den 28 januari med vandringsutställningen Drömverkstan i Norrköping. En utställning som i tolv berättelser visar hur ABF på olika sätt har möjliggjort människors drömmar, lust att lära och vilja att förändra sin situation och sin omvärld.

Men behoven av lärande har sett olika ut genom tiderna.

– Vi funderade lite över det när vi skulle sätta ihop utställningen. Vilka av skärvorna som visar helheten. Det var inte helt lätt, ABF har ju sysslat med så många olika saker, berättar Anne Stringberg, jubileumsansvarig.

– Nu för tiden är det den estetiska verksamheten som är störst. Människan har ett enormt behov att skapa, att man sysslar med något man har valt själv i det stressade, slimmade samhället vi lever i. Språk är väl det som har minskat mest på senare år.

Under jubileumsveckan 11–16 juni kommer publiken få möjlighet att möta ABF på många platser men kanske mest i Stockholm, som är värd för jubileet. Där äger det rum på fyra olika arenor.

– Navet är självklart ABF-huset som kommer att hålla öppet hela veckan för seminarier, föreläsningar och som mötesplats. Kulturhuset tar över som nav under den senare delen av jubileumsveckan. Där ska vi visa en fotoutställning och även premiärvisa jubileumsfilmen om ABF:s hundraåriga historia. Det kommer också att hända en hel del både i Kungsträdgården och på Skansen, där man bland annat kan delta i en ”sagostund för vuxna” på Gershedens Folkets hus. Självklart kommer det även att firas lokalt ute i landet, berättar Anne Stringberg.

ABF:s cirkelverksamhet växte explosionsartat efter kriget och kulminerade 1980 med runt en miljon deltagare. Olof Palme beskrev Sverige som en studiecirkeldemokrati.

Göran Eriksson berättar att anledningen till att just studiecirkeln fick så stort genomslag i Sverige är att människor kunde studera och diskutera på egna villkor. Antalet ABF-avdelningar växte i snabb takt. På 50-talet, när Sverige hade 2400 kommuner, fanns det över 1000 avdelningar, att jämföra med dagens 57. I dag krymper cirkeldeltagandet medan föreläsningsverksamheten växer.

– Behovet av bildning är evigt, men sättet att bilda sig på förändras. Genom att erbjuda allt fler föreläsningar tycker jag att vi har fångat upp dem från rekordåren 1980 i alla fall, säger Göran Eriksson.

Anne Stringberg berättar att hon ofta får frågan från internationella gäster om hur ABF får ett så stort antal vuxna att delta i bildningsverksamhet.

– Jag tror att det ligger i vår natur och i vårt kulturarv. Alla vet att vad man än vill lära sig så finns det en studiecirkel för det b.

Fakta: 

Arbetarnas bildningsförbund

• ABF är Sveriges största studieförbund. Det består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. Organisationen är partipolitiskt obunden men delar arbetarrörelsens värderingar. Förbundsordförande är socialdemokraten Karl-Petter Thorwaldsson.

• Studiecirkeln är kärnan i verksamheten. Varje år deltar 750000 personer i ABF:s cirkel- och kursverksamhet. Den största delen rör kultur – pop och rock, körsång, dans, teater och konsthantverk hör till de populäraste ämnena. PRO är den medlemsorganisation som använder studiecirkeln flitigast. ABF har 32000 cirkelledare, av vilka ett fåtal är anställda.

• ABF delar också ut litteraturstipendier, utbildar fackliga styrelser, arrangerar utställningar, utbildar nyanlända svenskar och mycket mer.

• ABF finansieras till största delen med bidrag från stat, landsting och kommun samt med avgifter från deltagare och medlemsorganisationer. 478 miljoner av verksamhetens totala intäkter på 516 miljoner utgjordes av statsbidrag år 2010.

• Håkan Juholt satt i ABF:s förbundsstyrelse 2010.

Källor: ABF.se, ABF:s verksamhetsberättelse 2010.

Annons

Rekommenderade artiklar

Tillsammans på väg mot ett språk

Livstycket i Tensta kallar sig för ett modernt kunskap- och designcenter. Nu är de aktuella med utställningen om projektet Vi dricker te och lär oss e på Stockholms stadsmuseum. I projektet har kvinnor som invandrat från andra länder lärt sig att läsa och skriva. Det behövs en mångfald av metoder för att nå fram till det skrivna språket.

Stockholms Fria

Basar under jobbar sig uppåt

Som en motpol till Skrapans kommersiella utbud ovan jord finns Basar under. En trappa ner i köpcentrat på Södermalm öppnar sig en alternativ marknad och mötesplats för kreativitet och inspiration.

Stockholms Fria

De sjunger för klimatet

Med sånger som ”Jag vill ha blommig sojakorv till lunch” och ”Nu tändas tusen kolkraftverk” vill de öka folks medvetenhet om miljöfrågor. Ekokören sjunger för hållbar utveckling och SFT var med under en konsert på Södra station.

Stockholms Fria

Kulturskolan som ger hopp inför framtiden

Det dagliga livet i Palestina är en kamp mot vägspärrar, rädsla och restriktioner. Barn och unga vågar sällan se längre än till morgondagen. Kulturorganisationen Vaca vill vara en motvikt till osäkerheten.

Fria Tidningen

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

© 2020 Fria.Nu