Domstolen stoppar segregering av romer | Fria.Nu
Fria Tidningen

Domstolen stoppar segregering av romer

En slovakisk domstol har slagit fast att en skola i landet som har separata klasser för romska barn måste upphöra med segregeringen. Men skolans rektor planerar att överklaga domen.

Maria Cvancigerova, rektor för grundskolan i Sarisske Michalany, hävdar att de romska skolbarnen satts i egna klasser för att ge dem det extra stöd de behöver, och att barnen mår bra av denna uppdelning.

Kritiker påpekar dock att flera andra skolor uppnått goda resultat med blandade klasser, och menar att segregering på inget sätt bidrar till att förbättra romernas sociala situation.

Stefan Ivanco är engagerad i den människorättsorganisation som anmälde skolan i Sarisske Michalany, och han menar att domstolens beslut är en viktig markering.

– Det innebär ett stopp för den vida spridda illegala segregeringen i skolorna. En inkluderande utbildning är den enda vägen skolorna kan ta.

Av de 430 elever som går på skolan är över hälften romer, och av skolans 22 klasser är tolv enbart till för romska barn.

Enligt skolans lärare har uppdelningen varit lyckad. Läraren Margita Dorkova menar att det har gjort det möjligt att ge barnen den uppmärksamhet de är i behov av.

– Barn från romska bosättningar kan ofta inte tala slovakiska, sköter inte ens sin grundläggande hygien och får lite uppmärksamhet från sina föräldrar. I blandade klasser skulle de vara dömda att misslyckas, säger Dorkova till den lokala pressen.

De flesta romska barn kommer från fattiga och socialt utsatta förhållanden, kännetecknade av hög arbetslöshet och låga utbildningsnivåer. Många av Slovakiens romer bor i slumliknande områden.

Enligt rektor Cvancigerova är skolbarnens föräldrar motståndare till att ha blandade klasser, eftersom man menar att det skulle vara negativt för de romska barnen. Skolan planerar därför att överklaga domen.

Samtidigt har andra skolor förnekat påståendet att blandade klasser påverkar romerna negativt, och har istället framhävt hur man lyckats hjälpa romernas barn att få en god utbildning och därmed gett dem chansen att integreras i samhället.

Gertruda Schurgerova, biträdande rektor för en grundskola i Medzev i östra Slovakien, säger i en intervju med den lokala pressen att de romska barnen ofta visat sig vara skolans bästa elever.

Domstolsbeslutet kom efter att internationella människorättsorganisationer i flera års tid kritiserat diskrimineringen av romska barn i skolor över hela Centraleuropa. Amnesty international är en av flera organisationer som har påtalat att det förekommer en systematisk segregering i skolorna i både Slovakien och Tjeckien.

Organisationer har även kritiserat att romska barn felaktigt har placerats i skolor för funktionshindrade och utvecklingsstörda. En studie av Open society foundation har visat att romska barn i Tjeckien och Slovakien löper upp till 28 gånger högre risk än andra barn att placeras i specialskolor.

År 2007 slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast att tjeckiska myndigheter gjort sig skyldiga till rasism och diskriminering eftersom man placerat romska barn i specialskolor.

Förhoppningen var att denna dom skulle sätta stopp för segregeringen i skolorna. Men en färsk rapport från den brittiska organisationen Equality har visat att situationen förblivit densamma.

– Det finns inget som rättfärdigar segregering och ingen grund för påståendet att det skulle hjälpa romska elever. Det fördjupar bara den sociala marginaliseringen, säger Equalitys ordförande Alan Anstead.

Annons

Rekommenderade artiklar

Läkare i Slovakien protesterar mot låga löner

Nästan hälften av alla sjukhusanställda läkare i Slovakien har begärt avsked i protest mot dåliga löner och arbetsförhållanden. Enligt läkarnas representanter riskerar nu hela landets sjukvårdssystem att kollapsa.

Fria Tidningen

”Det här är värre än Guantanamo”

Tre före detta Guantanamo-fångar har inlett en hungerstrejk efter fem månader i ett flyktingförvar i Slovakien, under förhållanden de beskriver som värre än USA:s ökända fångläger på Kuba.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu