Förändringens vindar blåser över Vänsterpartiet | Fria.Nu
Fria Tidningen

Förändringens vindar blåser över Vänsterpartiet

På torsdag påbörjar Vänsterpartiet sin kongress i Uppsala. Förutom att ny partiledare ska väljas ska man också staka ut de politiska riktlinjerna inför året. "Det är väldigt spretigt och det är svårt att utläsa något mönster", säger Anki Ahlsten, Vänsterpartiets partisekreterare, om de över 500 motioner som har kommit in till kongressen.

Ny partiledning ska väljas, ett nytt strategidokument ska presenteras och nya ändringar har gjorts i partiprogrammet. Det blåser förändringens vindar över Vänsterpartiet.

– Mycket av partikongressen kommer att handla om hur vi ska jobba och hur vi ska vara, säger Anki Ahlsten, Vänsterpartiets partisekreterare.

– Vi har länge byggt vår identitet i relationen till ett starkt socialdemokratiskt parti, det kan vi inte göra längre eftersom svensk politik inte ser ut så längre. Vi måste börja ta ett större ansvar själva och inta en position som ett starkt oppositionsparti. Vi måste visa att vi är ett vänsteralternativ att räkna med i svensk politik och ta ett kliv framåt, fortsätter hon.

Frågan om delat partiledarskap har diskuterats under hösten och redan under kongressens första dag, alltså på torsdag, fattas beslut i frågan. Valberedningen har föreslagit att man röstar nej till delat ledarskap men en rundringning som Svenska Dagbladet gjort bland partidistrikten, i veckan, visar att mer än vartannat distrikt, 13 av 24, vill ha delat partiledarskap. Under fredagen väljs också ny – eller nya – partiledare där valberedningen föreslår kongressen att välja Jonas Sjöstedt. 9 av de 13 distrikt som vill ha delat ledarskap vill se Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson som nya ledare.

De stora frågorna under 2012 tror Anki Ahlsten främst kommer att handla om jobb och välfärd.

– Arbetslösheten är fortfarande hög, den måste vi tackla. Hur ska vi se på den kris som kommer att drabba oss? Euroländernas problem med växande arbetslöshet kommer att påverka även oss. Vi kommer också att fortsätta fokusera på välfärdsfrågor som exempelvis sjukvård och äldreomsorg. Där finns fortfarande väldigt mycket kvar att förändra.

Vilken är Vänsterpartiets styrka i det politiska Sverige i dag?

– Att vi har bra politiska förslag. Främst när det handlar om välfärd, jobb- och miljöfrågor. Vi har en bra politik, vi måste bara bli mer tydliga och synliga. Det gäller att prioritera och inte driva för många frågor samtidigt. Att det inte gick att utläsa någon central och viktig fråga bland 500 inkomna motioner kanske säger något om vår politik. Vi måste fokusera och ett sådant fokus är äldreomsorgen. Det fortsätter vi med det här året också, säger Anki Ahlsten.

Fakta: 

<h2>Vänsterpartiets kongress pågår mellan 5–8 januari, i Uppsala.</h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu