Är vinster i skolan rimligt? | Fria.Nu

Debatt


Pernilla Karlsson • Ordf. Ung vänster Linköping
Fria Tidningen

Är vinster i skolan rimligt?

Sverige har en av världens mest liberala lagstiftningar kring privata skolor, vem som helst kan äga en privatskola så länge man har råd att köpa den. De privata skolorna får en skolpeng som finansieras med skattepengar, sedan kan ägarna ta ut en enorm vinst utan att ens redovisa var skattepengarna tar vägen. Vilket fantastiskt system!

I Sverige ägs 64 procent av privatskolorna av aktiebolag. Privatskolemarknaden domineras av ett fåtal stora utbildningskoncerner, där några av de dominerade bolagen är AcadeMedia, Kunskapsskolan och Pysslingen. AcadeMedia ägs av riskkaptialbolagen ECT och Providence equity partners.

Pysslingen (nu uppköpt av AcadeMedia) ägs av danska riskkapitalbolaget Polaris private equity – vänta nu! Vad gör ett danskt riskkapitalbolag i den svenska skolan? Jo, det är nämligen inte tillåtet för riskkapitalbolag att äga skolor i Danmark eftersom det är förbjudet att ta ut vinst. Därför vänder de sig till Sverige!

Sveriges skolsystem är en förebild för många länder. I till exempel England köper man hela idén, förutom det där med att ta ut vinst. Varför köper de inte idén med att ägarna kan ta ut vinst? Påstår de att vinst skulle skada kvaliteten?

Privatskolor har lägst lärartäthet, på Kunskapsskolan är det 5,9 lärare per 100 elever. Redan där sparar Kunskapsskolan in pengar som de senare tar ut i vinst. Det är klart att färre lärare per elever drabbar elevernas utbildning, det får även konsekvenser i lärarnas arbetsmiljö. Lärare på privata skolor har många gånger lägre lön än sina kollegor i kommunala skolor samt en stressigare arbetssituation.

Den kommunala skolan drabbas också. De måste stå beredda för att kunna ta emot elever från de privata skolorna – för vad händer om riskkapitalbolaget går i konkurs? Jo, de kommunala skolorna måste ta ansvaret för de eleverna.

Lika lite som riskkapitalbolag hör hemma i äldrevården (Carema), lika lite hör de hemma i vår skola. De privata skolföretagen gör vinst på bekostnad av oss elever. Pengar i skolan ska gå till utbildning, inte till lyxbåtar i skatteparadis.

Frågan vi måste ställa oss är: Är det rimligt att riskkapitalbolag äger skolor och tar ut enorma summor skattepengar i vinst? Pengar som egentligen skulle gå till eleverna, ge oss fler lärare, bättre skolmat och fler skolkuratorer. Stoppa vinstslöseriet i skolan!

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Privatiseringarna behöver utvärderas

Privatiseringarna av välfärden har skett utan förberedelser och utan utvärderingar. Om de första stegen på privatiseringens väg togs i god tro tas fortsatta steg med berått mod av en regering som är förblindad av sin marknadsliberala dogmatism, skriver Åke Sandberg.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu