Sista chansen för tvågradersmålet | Fria.Nu
Fria Tidningen

Sista chansen för tvågradersmålet

Om inte koldioxidutsläppen bromsas mycket snart kan stora delar av Afrika, Ryssland samt norra Kina vara två grader varmare inom tio år. Det visar en ny klimatstudie som presenterades en månad inför toppmötet i Durban.

Utan kraftiga utsläppsminskningar inom de närmaste månaderna kan det bli för sent att uppnå tvågradersmålet – att den globala uppvärmningen inte får öka mer än två grader Celsius. Temperaturökningar förutspås i stora delar av Afrika, Ryssland och norra Kina, och även i Kanada och Alaska.

– Om man på allvar åtar sig att uppnå tvågradersmålet är det vettigt, ur ett vetenskapligt perspektiv, att regeringar enas om en global högstanivå för utsläpp kopplat till ett visst år, säger Joeri Rogelj vid Institutet för atmosfär- och klimatvetenskap i Zürich, som ledde studien som publicerades i tidskriften Nature climate change.

Världens ledare möts för klimatförhandlingar i Durban i Sydafrika 28 november till 9 december. Än så länge har man misslyckats med en global överenskommelse för att hålla tvågradersmålet.

Enligt Joeri Rogelj borde delegaterna vid Durbanmötet komma överens om en tidpunkt då utsläppen når sitt maximum för att sedan minska.

– Genom att förbinda sig till att nå ett sådant mål skulle vi se till att vi globalt verkar för tekniska och ekonomiskt genomförbara förändringar för att kunna minska utsläppen.

Rogelj och en grupp ledande experter visar i sin högaktuella forskning att för att med två tredjedelars sannolikhet kunna hålla tvågradersmålet det här århundradet måste de globala koldioxidutsläppen vara som högst före år 2020.

De globala koldioxidutsläppen bör ligga kring 44 miljarder ton år 2020. Det är fyra miljarder ton mindre än vad utsläppen var år 2010.

Efter 2020 måste utsläppen minska kraftigt, med två till tre procent varje år tills de uppgår till 20 miljarder ton år 2050, enligt datamodeller. Rogelj och hans kollegor kallar det ”en stor utmaning” i sin studie. Enligt Internationella energimyndigheten, IEA, är 80 procent av de beräknade utsläppen från kraftsektorn redan låsta eftersom de kommer från kraftverk som redan är på plats eller under uppbyggnad.

Arktis, Kanada, Ryssland och stora delar av Afrika beräknas bli betydligt varmare under kommande decennier. Det är mycket osannolikt att det kommer vara möjligt att återgå till lägre temperaturer när de en gång höjts. Utan kraftiga utsläppsminskningar kommer Sahel-regionen och Afrikas horn att överskrida en tvågradig temperaturhöjning mellan år 2020 och 2030, enligt en studie ledd av Manoj Joshi vid brittiska Readinguniversitetet.

En tvågradig temperaturökning ger mänskligheten en varmare planet, med mer extrema väderförhållanden, som är mindre förenlig med mänsklig överlevnad. Även om koldioxidutsläppen inte kan minskas tillräckligt snabbt för att hindra en tvågradig temperaturökning i vissa delar av världen kan omedelbara åtgärder köpa dessa regioner värdefull tid att anpassa sig till det nya klimatet, förutsatt att det är möjligt.

– De scenarier vi analyserar visar att det skulle vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att minska utsläppen och hålla en global temperaturökning på mindre än 1,5 grader Celsius. Men våra studier tar inte hänsyn till politiska och samhälleliga hinder, säger Rogelj.

Forskarna konstaterar att regeringar, industrin och allmänheten nu har mindre än 100 månader på sig att minska de globala koldioxidutsläppen med minst fyra miljarder ton. Det kommer att bli mycket svårt, men det kan gå, konstateras i studien.

Klimatförhandlingarna i Durban kan vara sista chansen för världens regeringar att göra vad som krävs för att hålla löftet om tvågradersmålet. ”Utan tydliga åtaganden finns stora risker att tvågradersmålet, som stöds av så många nationer, glider utom räckhåll”, konstaterar forskarna i den nya klimatstudien.

Annons

Rekommenderade artiklar

Rika länder bromsar klimatarbete

I fredags avslutades ännu en vecka av internationella klimatförhandlingar i Bonn i Tyskland. Men forskare och miljöorganisationer menar att få framsteg kan göras så länge ledande politiker dansar efter den fossila bränsleindustrins pipa.

Fria Tidningen

”De kom till Durban för att begrava Kyoto”

Aktivister från hela kontinenten deltog på lördagen i en färgsprakande demonstration för ett bindande klimatavtal och för en rättvis klimatfond. Men förhoppningarna om ett genombrott under mötet är fortsatt låga.

– Det är verkligen orättvist – Afrika lider mest av klimatförändringarna, och nu begraver de det enda bindande avtalet här, säger den sydafrikanske forskaren Kamoji Wachiira.

Fria Tidningen

Aktivister sätter press på klimatmötet

Aktivister från hela Afrika har strömmat till Durban för att sätta press på de utvecklade länderna att minska sina utsläpp och ge stöd till utvecklingsländer så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna. Att regeringarna kommer överens om ett bindande avtal är den allra viktigaste frågan, menar många aktivister.

Fria Tidningen

Aktivister mobiliserar inför COP17

På måndag inleds FN:s klimattoppmöte COP17 i Durban. Sydafrikas civila samhälle har sedan länge samordnat sig för att kunna föra fram sina krav på ett kraftfullt sätt. Det rör sig om både gräsrötter och grupper som får officiellt stöd – alla vill vara med och påverka.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu