Sexköpslagens vara eller icke vara | Fria.Nu
Uppsala Fria

Sexköpslagens vara eller icke vara

1999 antog Sverige, som första land i världen, lagen som gör det kriminellt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Alla är dock inte överens om lagens effektivitet och därför har Vänsterns Studentförbund, VSF, beslutat att lyfta frågan i en debatt på Ekonomikum i Uppsala.

– Vi har extremt lite insyn i vad som pågår. På grund av kopplerilagen kan sexsäljare till exempel inte vända sig till några instanser för att få hjälp med bokföringen när de ska betala skatt. Istället vänder de sig till kriminella nätverk, säger Hanna Wagenius, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund, CUF.

Hanna Wagenius har gjort sig känd för att vilja avkriminalisera prostitutionen då hon anser att den har förvisats i dunkel och därmed gjort det svårare att komma åt problemen. Tisdagen den första november möter hon Kajsa Ekis Ekman, frilansjournalist och författare till boken Varat och varan, i en debatt om sexköpslagens vara eller icke vara.

Utgångspunkten för både motståndare och förespråkare är oftast de prostituerades välmående men frågan är huruvida lagen att kriminalisera sexköparna förbättrar eller förvärrar situationen för sexsäljarna.

Hanna Wagenius menar att den nya lagen stigmatiserar de prostituerade och att det då blir svårare att söka sig till exitgrupper, där de kan få hjälp att ta sig ur prostitutionen.

– De blir kränkta av sociala myndigheter och ibland av med vårdnaden av sina barn trots att dessa inte varit i närheten av prostitutionen.

Enligt Socialstyrelsens senaste rapport, Kännedom om prostitution 2007, uppger vissa polismyndigheter att det inte förekommer lika mycket prostitution på gatan längre men desto mer via Internet och telefon. Att för den skull avskaffa sexköpslagen är dock inte ett alternativ menar Kajsa Ekis Ekman.

– Det är inte bara prostitutionen som flyttat till Internet och att den gjort det beror inte på sexköpslagen utan på Internetevolutionen i sig. Skulle vi avkriminalisera sexköp blir det som i Tyskland. Där har ungefär var fjärde man köpt sex, i Sverige är det ungefär var tolfte.

2001 genomfördes i Tyskland en förändring av prostitutionslagen som bland annat tillåter bordeller. Sju år senare utvärderades kosekvenserna av lagen och enligt rapporten har kvinnornas trygghet inte ökat och brottsligheten inte minskat.

Kajsa Ekis Ekman menar att rapporten visar att legaliseringen har gjort det värre för de prostituerade.

– Endast en procent av kvinnorna är anställda och de flesta vill helst komma ur prostitutionen. Sexhandeln blir inte bättre av lagen. Prostitutionen är alltid densamma, frågan är om vi vill ha den eller inte. Förut pratade man om ”den glada horan” och ”rött sammet”. Nu talas det om ”tjänst”, ”service” och ”kund”. Det är bara ett nytt sätt att glorifiera samma sak.

Annons

Rekommenderade artiklar

En hjälte för var dag

365 dagar – 365 frihetskämpar. I kalendern hyllas var dag en människa som riskerat allt för demokrati, mänskliga rättigheter och fred – utan att använda våld. I lördags sattes pjäsen Secret conspiracy of hope upp på Reginateatern i Uppsala för att genom sång och berättande ge liv till dessa personer.

Uppsala Fria

4H ordnar matläger för barn

I sommar kan barn i Uppland åka på en veckas matläger. Bakom projektet står 4H och fokus ligger på mat, främst närproducerad och ekologisk.

Uppsala Fria

”Det är bara politisk teater”

Beslutet om Seminarieparkens vara eller icke vara har skjutits upp då kommunfullmäktige i måndags röstade för en minoritetsåterremiss. Men enligt en mejlkonversation som Uppsala Fria tagit del av är det tydligt att fullmäktiges ordförande aldrig haft några intentioner att neka bygg- och fastighetsbolaget NCC bygglov. Orsak: kommunen måste stå fast vid ”utfästelser som tidigare har gjorts”.

Uppsala Fria

”Handlar om enstaka individer”

Efter att föreställningen 4 dagar i april hade premiär på Uppsala stadsteater den 18 februari blev en av manusförfattarna hotad. Föreställningen, som Uppsala Fria skrev om i förra numrets kultursida, belyser Uppsalas relation till nazismen och fascismen under 1930- och 1940-talen.

Uppsala Fria

Friska fiskar medicineras i vattnet

Läkemedel som går genom reningsverken och brunnsägare som använder miljöfarligt schampo. Resultatet av kemikaliernas framfart och bristen på kunskap om hur de ska hanteras syns tydligt i Fyrisån. Nya rapporter visar på höga halter läkemedel i fiskarna som simmar där.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu