Jag är färdig med det här | Fria.Nu

Debatt


Rolf Nilsson
Stockholms Fria

Jag är färdig med det här

För att någon ska lyssna på dig krävs det utbildning och papper på dina meriter. Att du har ett helt livs erfarenhet av det du talar om verkar inte hjälpa. Det konstaterar Rolf Nilsson, och meddelar att han nu slutar som ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa.

De som inte har förtroende får inte heller gehör för sina åsikter. De som vill ha gehör för en åsikt gör därför lämpligast i att skaffa papper på att de kan sin sak. Sådana papper kan man få genom att läsa sådant som är skrivet. Välj då helst böcker av andra som har papper på att de vet vad de vet. Att jag av egen erfarenhet vet vad det innebär att leva som hemlös, att vara utelämnad åt attityder, godtycklighet och förakt är inte så viktigt. Inte heller att jag själv, efter mer än 30 års knarkande och kriminalitet lägger av. Det är fullkomligt irrelevant, om jag inte har papper på att jag vet det jag vet.

Jag har försökt få ut mina papper från stadsarkivet. Det finns en massa papper på mig där. Skrivna av de som har papper på att de får skriva det de skriver. Där borde det stå att jag som åttaåring betecknades som ett ”vanartigt barn”. Det borde också stå om de olika fosterhemsplaceringar jag tilldelades som barn, om mina rymningar och om andra otaliga insatser. Jag har ett helt liv bakom mig som hemlös (per definition) på papper. Men det räcker tydligen inte. Antagligen saknar jag ett papper på att jag har rätt att läsa dessa papper. Jag förväntas jaga hela landet runt för att få ut papper skrivna om mig.

Men de som har papper klappar mig på axeln uppmuntrande och säger: Du är så duktig Rolf, fortsätt kritisera! Bra Rolf! Du är ordförande i Föreningen Stockholms hemlösa! Så jag har bombarderat hemlöshetens marknadsaktörer med arga, känslomässiga och lösningsfokuserade texter om en verklighet alla aktörer tycks blunda för i sin jakt på pengar.

Jag har sprungit på möte efter möte. Men jag känner inte att jag får gehör för det jag säger.

Obönhörligt har jag närmat mig insikten. Den att jag själv agerar medlöpare till det system som jag så ihärdigt kritiserar. Dessutom har jag sedan jag själv fick ett tryggt hem att gå till, gått med en gnagande känsla av svek. ”Vem är jag att ha ett hem?” Varför springer Matte, Rolle och några andra runt med Situation Stockholm efter över tio år utan att något händer? Och utöver dessa alla andra av mina vänner som antingen är döda eller fortfarande lever och kontrolleras i sitt hemlösa tillstånd. Många har tyckt att mitt ständiga tjatande om att omprioritera har varit allt för enkelt. ”Ge hemlösa ett hem och därefter, utifrån detta hem stöd dem som behöver detta med vad som krävs för att behålla det.” De allra flesta i den här lukrativa ”hemlöshetscirkusen” anser att frågan blir mer intressant om den fragmentiseras, om den delas upp i åtgärder, om de hemlösa delas in i grupper och problematiseras.

Till alla er som har känt er besvärade. Om ni på olika myndigheter och ”frivilligorganisationer” någon gång skulle lyfta blicken från alla era möten och era bidragsansökningar för att möta verkligheten, så ska ni se att jag inte är kvar längre som ordförande i Föreningen Stockholms hemlösa: Jag har slutat. Nu får någon annan spela pajas ett tag. Tips: Välj en papperslös.

Slutligen vill jag med all respekt tacka mina hemlösa vänner som har turen att fortfarande leva, för att de stöttat mig så gott de orkat och törs i denna tröstlösa kamp. Den orättvisa kamp mot personer som hellre försvarar sin egen position i olika organisationers system än hjälper hemlösa till ett tryggt hem. Den nedtystade personalen inom dessa system realiserar ut den enda stolthet vi som människor äger, ärligheten. Detta görs genom att anställda av olika anledningar ljuger för allmänheten, i och med att de inte törs gå emot ledningen och stå för sin åsikt när dessa verksamheter ideligen i grunden visar sig verkningslösa. Men istället för att stå för sin åsikt, ”att alla människor bör ha ett tryggt hem” och därmed stå upp för och på så sätt hjälpa våra hemlösa, väljer de hellre att luta den mot vad andra tycker.

Hur ska då alla omänskliga och diskriminerande förtryckarsystem vi har i landet någonsin kunna förändras till det bättre?

Fakta: 

Rolf Nilsson är numera före detta ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Organisationerna hjälper sig själva

HEMLÖSHET Om vi utgår från att alla förhoppningsvis vet eller nu vill veta genom denna text att varken socialtjänsten, landstinget eller frivilligorganisationer kan hjälpa en enda individ eller den ”grupp” som går under begreppet hem/bostadslösa att bli mindre hemlösa, då blir denna text kanske lite enklare att förstå och ta in.

Stockholms Fria

© 2021 Fria.Nu