”Familjeägda jordbruk kan mätta en växande befolkning” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Familjeägda jordbruk kan mätta en växande befolkning”

Ekologiskt odlad mat är inte en lyxprodukt för den rika västvärlden, utan en nödvändighet som ger större skördar och ökad mattillgång för stora delar av världen. Det menar Naturskyddsföreningen som vill slå hål på påståendet att ekologiskt jordbruk inte kan mätta en växande befolkning. I förra veckan höll de ett seminarium på temat med inbjudna organisationer från Brasilien, Malyasia och Peru.

Att stärka och utveckla jordbruket så att nio miljarder människor kan äta sig mätta år 2050 – utan att planetens ekosystem kollapsar – är utan tvekan en av tidernas största utmaningar. Trots det är jordbruket i princip osynligt i svenska biståndssammanhang. Sidas jordbruksbistånd har sjunkit stadigt de senaste åren och är nu nere på rekordlåga fyra procent av det totala biståndet.

– Politiker satsar gärna på stora och lovvärda projekt, jordbruk ger inga ”brownie points”. För att få till en förändring krävs att både mottagarländernas regeringar och Sveriges regering prioriterar jordbruket högre än vad de hittills gjort, menar Johanna Palmberg från Sidas Enhet för Globala program, som deltog i Naturskyddsföreningens seminarium om ekologiskt småjordbruk förra veckan.

Representanter från de tre organisationerna Centro Ecológico från Brasilien, PRATEC från Peru och PACOS från Malaysia, som arbetar med frågan, var inbjudna. Alla tre organisationerna vittnar om att lokalt odlad mat har större möjligheter att nå fram till dem som bäst behöver den. Också av detta skäl är det viktigt att stödja ekologiskt småjordbruk, menar de.

– Familjejordbruken ringas in av massjordbruken, många gånger försvinner vägarna och bönderna tvingas ge upp sina odlingar, berättar Ana Meirelles från den brasilianska organisationen Centro Ecológico.

Ändå ser hon optimistiskt på framtiden.

– Fler och fler jordbruk går mot det organiska hållet. I-länderna söker sig allt mer till ekologiska produkter, främst av hälsoskäl, men för oss är det ett sätt att överleva.

I Malaysia har den uppväxande generationen hittills sökt sig från jordbruket. En attityd som man hoppas är på väg att förändras.

– Ungdomar i dag ser ingen framtid som bönder men de ser en möjlig framtid i att odla ekologiskt, säger Anne Lasimbang från organisationen PACOS i Malaysia, som arbetar med att stärka lokalsamhällenas rättigheter gentemot plantage- och timmerindustrin.

– Small is beautiful, genom fler små och familjeägda jordbruk kommer vi att kunna mätta en växande världsbefolkning utan problem. Det gäller bara att även politikerna förstår det.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu