Vem väljer partiledare? | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
Fria Tidningen

Vem väljer partiledare?

Centerpartiet står inför ett val av ny partiledare. Men kommer det verkligen att vara medlemmarna som utser den nya ledaren? Eller avgöras valet någon helt annanstans? Ombuden kan lika gärna stanna hemma från kongressen, skriver Rune Lanestrand.

Långt innan de glesnande leden av hårt prövade medlemmar i centerpartiet fick tillfälle att inom organisationen diskutera efterträdare till Maud Olofsson hade de stora medierna inte bara tagit fram tre kandidater utan också utsett Annie Lööf-Johansson till ny partiledare.

Varför är då Annie Lööf så populär bland de politiska reportrarna. Jo, Annie Lööf passar som handen i handsken på huvudstadens trendsättande innegäng av välbetalda politiska reportrar och kommentatorer.

Det är en mäktig skara som lever i symbios med de främsta makthavarna inom storföretag och toppolitiker. De både går deras ärenden och samtidigt håller efter alla som vågar ha lite egna idéer.

Ett bra exempel på vakthållningen är den tidigare nedsättande behandlingen av Miljöpartiet som efter att ha ändrat sin inställning till EU, och urvattnat sitt miljöengagemang togs till bröstet av de politiska kommentatorerna. Triumferande basunerade de stora tidningsdrakarna, radio och tv ut budskapet att Miljöpartiet har blivit ett ”riktigt Parti”.

Annie Lööf har helt anpassat sitt budskap till trendsättarna; hon är positiv till utbyggd kärnkraft, Natomedlemskap och svarade på svt:s utfrågning före valet att hon röstat nej till EMU men 2010 ändrat uppfattning och nu är för EMU. Lööf gillar svenska soldater i Afghanistan och JAS-plan i Libyen. Skolad i Sveriges mäktigaste propagandamaskin, Timbro, sviker Lööf centerns ursprung som småfolkets parti på landsbygden.

Hennes medieanpassade politik är omåttligt populär bland de politiska kannstöparna i huvudstaden vars politiska horisont sällan sträcker sig utanför tullarna.

Ideologiskt tillhör Lööf Stureplanscentern som strävar efter att ligga till höger om moderaterna. En fraktion som är lika politiskt slafsig som populär bland de politiska oraklen i tv, radio och de stora rikstidningarna.

I själva verket har de flesta politiska kommentatorerna och reportrarna en bestämd politisk uppfattning som de kan torgföra utan att bli bemötta på sin upphöjda tron.

De identifierar sig med överheten och är inte längre den tredje statsmakten. Ibland slinter tungan när de politiska kommentatorerna använder uttrycket ”Vi” utan att ens referera till en makthavare. De är själva makten. De borde utses i allmänna val eller i anges med partibeteckning.

Ett färskt praktexempel. Den 16 augusti samlades Centerns medlemmar i Göteborgsregionen för att fråga ut de tre C-kandidaterna Anna-Karin Hatt, Annie Lööf och Anders W Jonsson. Den senare har försökt komma in på banan genom att angripa KD:s familjepolitik. Något som osvikligt ger god publicitet.

Utfrågningen i Göteborg leddes av den mångårige politiske journalisten Willy Silberstein medan medlemmarna inte fick ställa frågor direkt till kandidaterna utan frågorna skulle gå genom honom.

Inte ett kritiskt ord om att dessa tre kandidater, som media utvalt, är högst delaktiga i Centerpartiets kräftgång och på väg att ramla ur riksdagen.

Sluta se de politiska journalisterna som objektiva bedömare. Nej, betrakta dem som vilken politiker som helst. Jag vet, för jag har själv bred erfarenhet både som politiker och politisk redaktör.

Som mångårig före detta centerpartist skulle jag önska att partistämman i september lanserar en egen kandidat som inte har varit delaktig i Maud Olofssons självmordspolitik och som inte röstas fram bara för att de behagar medierna.

Willy Silberstein har varit seniorkonsult på den moderata PR-byrån Kreab som är inriktad på strategisk kommunikation. Kreab grundades 1970 som Kreativ information AB i Stockholm av Jan-Erik Ander, Peje Emilsson och Peder Olin, alla med bakgrund inom Moderaterna.

Partiledningen lämnar inget år slumpen. Ingen kritik mot partiledningen släpps fram. Detta garanterar Willy Silberstein som leder och styr centerpartisternas stormöten i Göteborg, Trångsviken, Malmö och Stockholm. Med denna moderate seniorkonsult väntas inget nytt komma fram från dessa styrda och väl regisserade hallelujamöten.

På morgonen efter mötet i Trångsviken sitter Willy Silbersteins syster Margit Silberstein i svt:s morgonsoffa och slog fast att Anne Lööf kommer att väljas på Centerstämman i Åre.

Centerns 552 ombud kan gott bespara sig resan till Åre. Annie Lööf är redan vald av medierna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu