”Som extra avgift på kopieringspapper” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Som extra avgift på kopieringspapper”

Den första september höjs priset på externa hårddiskar med ungefär hundra kronor. Det är organisationen Copyswede som inför en ny privatkopieringsavgift som ska kompensera upphovsrättsinnehavarna. Men nu höjs röster mot beslutet. "Det är samma sak som att man skulle lägga en avgift på kopieringspapper för att man skulle kunna kopiera en bok på de papprena", säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet.

Redan på 80-talet infördes den så kallade kasettavgiften på lagringsmedier för att upphovsmännen skulle få kompensation för privatkopiering. År 2005 utökades avgiften för att även gälla dvd- och cd-skivor och i redan i april i år skulle även externa hårddiskar och usb-minnen omfattas. Men förhandlingarna mellan Universalmediaalliansen, UMA, och Copyswede har dragit ut på tiden eftersom de inte kommit överens om ersättningsnivån. Förhandlingarna har strandat och Copyswede har nu beslutat att införa avgiften den första september.

Den nya avgiften ligger på en krona per gigabyte för usb-enheter med kapacitet på upp till 80 gigabyte och för externa hårdiskar ligger avgiften på 80 kronor per enhet oavsett lagringsutrymme. Det motsvarar en prishöjning på cirka 25 till 30 procent. Men UMA förbereder sig nu för en domstolsprocess. Anders Appelqvist, VD för Elektronikbranschen och talesperson för UMA, säger att deras bedömning är att de moderna lagringsmedierna inte omfattas av lagstiftningen.

– I lagen står det att avgiften rör produkter som man kan lagra upphovsrättsligt material på. Externa hårddiskar och usb-minnen används till största delen för annat som till exempel egna foton och databackup och vi är säkra på att de inte omfattas av lagen. Samtidigt är Copyswede övertygade om att de har rätt. Därför är det viktigt att det här prövas i domstol så att vi får klart i hur det ligger till. Vi är överens om att det bästa är att det prövas rättsligt.

I tidningarna uttalar sig flera företag inom teknikbranschen kritiskt till lagen och menar att det här kommer innebära att privatimporten av hårddiskar och usb-minnen ökar. Det har också startats en namninsamling på internet mot den nya avgiften där man menar att avgiften slår snett mot privatpersoner som fotograferar, filmar och skapar musik. Reglerna innebär att personer som driver eget företag kan ansöka om en licens hos Copyswede för att slippa betala den extra avgiften men det omfattar inte personer som bedriver verksamhet som hobbyintresse. Anna Troberg, partiledare i Piratpartiet, ser det som problematiskt.

– Det är samma sak som att man skulle lägga en avgift på kopieringspapper för att man skulle kunna kopiera en bok på de papprena. Det är självklart att upphovsrättsinnehavaren ska ha betalt men bara för det de har gjort och skapat själva. USB-minnen och hårddiskar används till ganska mycket, privata foton och arbetsdokument. Varför ska andra upphovsrättsinnehavare ha betalt för mina semesterbilder?

Enligt Anders åkerling, VD på Copyswede, måste man titta på lagstiftarens grundtanke.

– Den säger att om vi ska tillåta privatkopiering så måste det finnas ett kompensationssystem för upphovsrättsinnehavarna, där den branschen som tillhandahåller sådana produkter ska stå för ersättningen. Vi vet att de här produkterna kan användas på olika sätt som bland annat databackup och det kan tyckas orättvist att personer som inte använder hårddisken till privatkopiering ska betala. Men det är också därför vi har reducerat avgiften. 80 kronor extra för en hårddisk är mycket mindre än det maximala avgiften som man kan ta ut enligt lagen, säger han.

Men Anna Troberg menar att avgiften är hög och att det kommer få konsekvenser.

– Jag kollade priserna på hårddiskar igår och de ligger på mellan 400 och 500 kronor. 80 kronor blir ganska mycket för en produkt som redan är så pass dyr.

Och om privatimporten av hårddiskar och usb-minnena ökar kan det, enligt henne, få stora konsekvenser för de som producerar och säljer produkterna.

– Elbranschen har ganska små marginaler och den här höjningen kan bli avgörande för att ett litet företag ska gå i konkurs. Det blir nästan som att upphovsrättsinnehavarna ska bekostas av en annan bransch.

Anders Åkerlind håller inte med och säger att man har gjort en utvärdering av hur kostnaden påverkar branschen.

– Vi väger själklart in att kostnaden inte ska vara så hög att den bli marknadsstörande. Det är en typ av fråga som måste förhandlas mellan branschen och upphovsrättsinnehavarna. Vi följer också privatimportens mönster och om man kan se några förändringar som kan kopplas till en avgift.

Anna Trobergs förhoppning är nu att domstolsprocessen ska leda till att avgiften stoppas.

– Det är viktigt att upphovsrättsindustrin, som är så starka idag, får mothugg och jag tror att det är Elektronikbranschen kan ge de det mothugget.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu