Globalt samarbete för hållbar konsumtion | Fria.Nu
Fria Tidningen

Globalt samarbete för hållbar konsumtion

I Sverige innebär hållbar konsumtion främst minskad konsumtion. Men vad innebär arbetet med hållbar konsumtion i Kenya? I Colombia? Eller i Ukraina? Det diskuterades på Naturskyddsföreningens seminarium förra helgen, med representanter från sex olika länder, med syfte att skapa ett samarbete över landsgränserna.

Förra helgen höll Naturskyddsföreningen, i samarbete med Fältbiologerna och Studiefrämjandet, ett seminarium om hållbar konsumtion som gästades av representanter från sex olika länder som arbetar med miljö- och konsumtionsfrågor. Att mötas över landsgränser och kulturer är ett konkret och inspirerande sätt att tillsammans söka lösningar, menar arrangören Anneli Nordling.

– Det är tufft för dem som jobbar i utvecklingsländer. Vi vill visa att vi är kollegor och att våra grundvärderingar är samma även om våra förutsättningar skiljer sig åt.

En av deltagarna var Anna Tsvietkova från organisationen Mama-86 i Ukraina som arbetar med hållbar produktion och konsumtion, kemikaliesäkerhet, vatten och sanitet. Organisationen grundades av mammor som i Tjernobylkatastrofens spår upptäckte skador och hälsoproblem hos sina barn.

– Det är svårt att hitta rätt och adekvat miljöinformation i Ukraina, istället för att förlita oss på de officiella resultaten hittade vi egna laboratorier som analyserade prover på vatten, luft och råvaror.

Men korrekt fakta och information måste presenteras tillsammans med alternativa lösningar. Mama-86 arrangerar årligen ett sommarläger för mödrar och barn där barnen ges möjlighet att leka och läka i en ren miljö medan mammorna utbildas i hur hälsa och miljö hänger samman, till exempel hur de själva kan installera vattenreningsfilter i sina hem.

I Kenya har klimatförändringarna direkt påverkan på människors vardagsliv. Michael Mungoma Okumu och organisationen YEN, Youth Education Network, arbetar med hållbar konsumtion genom informationsaktiviteter riktade till ungdomar. Bland annat arbetar YEN tillsammans med Naturskyddsföreningen för att få in arbete med klimatfrågor i den nationella skolplanen.

– Den viktigaste insikten för unga är att de faktiskt kan förändra. Att veta vilka grödor som ger högst avkastning både ekonomiskt och ekologiskt. Genom att plantera några träd på gården ges skugga till att hålla några djur och på så sätt få ut mer av sin jordlott.

Michael Mungoma Okumu är medveten om att människor vill ha omedelbara resultat och en stor del av YEN:s arbete är att stötta människor i att orka vänta på långsiktiga resultat, exempelvis genom att plantera skog. Idag är endast fyra procent av Kenya täckt av skog, vilket är ett stort problem eftersom det är ett land beroende av jordbruk. Skog gör att det regnar mer vilket ger bättre skördar

– För mig handlar hållbar konsumtion om att kunna konsumera idag och ha möjlighet att konsumera även imorgon, säger Michael Mungoma Okumu.

En förutsättning för en global omställning till grön ekonomi är utbildning och direkta aktioner på lokal nivå. Men en omfattande omställning måste också högt upp på den politiska agendan, menade man på seminariet. Fort-farande står 20 procent av världens befolkning för 85 procent av all kon- sumtion. I juni 2012 är det dags för Rio +20. Det första Rio-mötet 1992 resulterade i Agenda 21, en åtgärdsplan för ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Men vad har hänt på de här 20 åren? Var står Sverige i frågan och varför är Sverige så märkvärdigt tyst om det nya toppmötet?

– Vi måste våga gå före och visa att vi spelar roll politiskt. Om inte vi kan ställa om vår konsumtion, hur ska vi då kunna motivera tredje världen, säger Anneli Nordling.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu