Linde vill ta bort den stereotypa bilden av Vänsterpartiet | Fria.Nu
Fria Tidningen

Linde vill ta bort den stereotypa bilden av Vänsterpartiet

FRIA har talat med en möjlig framtida V-ledare om hans visioner för partiet.

Hans Linde har ett förflutet inom Ung vänster som vice förbundsordförande och är med sina 32 år den yngste att kandidera för posten som Vänsterpartiets partiledare. På frågan om hur hans visioner för Vänsterpartiet ser ut säger han bestämt att partiet måste bli mer offensivt på att driva fram sina frågor. Han kritiserar partiets nuvarande defensiva framtoning.

– Jag hoppas kunna bidra med att göra Vänsterpartiet till ett mer framtidsinriktat, modernt och kaxigt parti. Vi måste bli mer offensiva på att driva fram våra frågor. Vi har under en längre tid varit defensiva där fokus legat på att säga nej till andra partiers förslag. Vänsterpartiet måste driva ett eget politiskt projekt med egna dagsfrågor och visioner, säger han.

Hans Lindes hjärtefrågor är på många sätt lika de framtidsvisioner Lars Ohly lyfter fram för Vänsterpartiet. Jämställdhetsfrågorna måste upp på den politiska agendan liksom ungdomsarbetslösheten och otrygga anställningsvillkor, frågor han själv har erfarenhet av.

– Jämställdhetsfrågorna har tyvärr försvunnit från debatten i Sverige. Som ett feministiskt parti ska Vänsterpartiet verka för ett mer jämställt Sverige. Ödesfrågorna i dag rör ungdomsarbetslösheten och de otrygga anställningsvillkoren. Jag själv jobbade på timvikariat i fyra år innan jag kom in i riksdagen och vill jobba för att människor ska få fasta och trygga jobb, säger han.

Hans Linde hymlar inte heller med de utmaningar som partiet står inför. Den högerdominerande dagordningen i riksdagen vill han se en förändring på.

– Vänsterpartiets största utmaning är att få upp våra politiska frågor på dagordningen, som till exempel ett solidariskt och rättvist samhälle. I dag dominerar Moderaternas frågor i riksdagen, säger han.

Hans Linde säger att han vill lyfta Vänsterpartiet genom att förändra dess profil utåt för väljarna.

– Jag vill förändra bilden av Vänsterpartiet. Jag möter många personer som sympatiserar med Vänsterpartiets frågor men som ändå inte röstar på oss på grund av den bild av partiet som existerar i dag. De tycker inte att de uppfyller stereotypen av en vänsterväljare, säger han.

Hur ser stereotypen av en vänsterväljare ut, menar du?

– Jag tror en bild som finns av vårt parti är att det är lite mossigt, att vi är ett nejsägarparti och jag tror att retoriken kan uppfattas som lite akademisk. Det handlar om att man måste prata mer om framtiden än om tidigare politiska förluster och att vi också behöver en generationsväxling i partiledningen.

Han fortsätter med att beskriva den typ av ledare som vänstern behöver i Sverige.

– Vänsterpartiet behöver en partiledare som kan entusiasmera, mobilisera och väcka framtidshopp.

När Lars Ohlys avgång som partiledare kommer på tal lyfter han fram de orsaker Ohly nämner på tisdagens konferens.

– Jag har stor respekt för de ståndpunkter som Lars Ohly framförde på sin presskonferens. Det var en kombination av det senaste valresultatet och opinionsmätningar som gör att han väljer att ge stafettpinnen till någon annan.

Efter det senaste dygnets diskussioner angående delat partiledarskap säger Linde att det är oväsentligt om partiet leds av en eller två personer.

– Jag tror på ett kollektivt ledarskap och vill se att många är delaktiga på våra gator och torg. Allt annat är av sekundär betydelse.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Saab:s reklamfilm väcker kritik

I Saab:s nya reklamfilm för Jas Gripen har den klassiska mansrollen som stridspilot tilldelats en kvinna. Det är en medveten strategi som går i linje med företagets jämställdhetsmål. Men nu kommer kritik mot filmen.

Fria Tidningen

Sveriges utbildningsnivå kan sjunka

Sveriges höga utbildningsnivå kommer i framtiden att sjunka i jämförelse med andra OECD-länder. En kombination av regeringens nedskärningar av antalet studieplatser på högskolorna samtidigt som andra länder driver på för en utvidgning av sina lärosäten kommer att resultera i färre högskolestudenter, visar en rapport från Högskoleverket.

Fria Tidningen

Misshandel och kränkningar på Adoptionscentrums barnhem

På ett barnhem i Orissa i Indien, som svenska Adoptionscentrum samarbetar med, är grov fysisk misshandel, psykisk terror och sexuella utnyttjanden vardagsmat. Det vittnar tre volontärer som har arbetat på barnhemmet om. Trots att de har uppmärksammat händelserna anser de inte att Adoptionscentrum har agerat tillräckligt. Nu har de startat en blogg för att få ut sin egen och barnens berättelse för att pressa ansvariga organisationer att agera.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu