”Sverige kamouflerar utsläpp” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Sverige kamouflerar utsläpp”

Koldioxidutsläpp i industrialiserade länder har stadigt minskat, medan de kraftigt ökat i varuproducerande u-länder. Nya forskningsrön från det norska klimatforskningsinstitutet Cicero varnar för att rika länder kamouflerar sina verkliga siffror över koldioxidutsläpp genom att överföra utsläppen till u-länder som exporterar varor till väst. Resultaten visar att Sveriges klimatpolitik inte är så utmärkande i jämförelse med andra europeiska länder.

– De industrialiserande länderna har endast lyckats med att så kallat minska sina koldioxidutsläpp eftersom någon annan producerar deras varor. Man har helt enkelt förflyttat sina utsläpp till andra länder och på så sätt lyckats stabilisera sina egna rapporter över koldioxidutsläpp, säger Glen Peters, vid klimatforskningsinstitutet Cicero och huvudförfattare till den nya rapporten.

Studien visar att internationell handel är central i både produktions- och konsumtionsammanhang. Forskargruppen har sammansatt en databas på relationen mellan handel och koldioxidutsläpp mellan åren 1990 och 2008 över 57 ekonomiska sektorer i 113 länder. Denna unika metod har gjort det möjligt att analysera den roll som internationell handel spelar för koldioxidutsläpp i varje land under de åren.

Under året 1990 stod internationell handel för 20 procent av utsläppen jämfört med 26 procent år 2008. Anledningen till ökningen är enligt studien att de rika ländernas import resulterat i mer varuproduktion och på så sätt även mer koldioxidutsläpp i utvecklingsländer.

– Inkluderar man import i statistiken över koldioxidutsläpp ser man en ökning av utsläpp som härstammar från konsumtion istället för produktion. Vi ser också att medan utsläppen stabiliserats i de industrialiserade länderna under studieåren, steg de markant i länder som Kina och Indien där varor som TV och kylskåp produceras, säger Glen Peters.

Forskningsrapporten visar dock att den sortens produktion som är typisk för Sverige såsom stål, papper och energi misslyckats med att stabilisera sina utsläpp. Trots att svenska politiker ofta vill få Sverige att framstå som ett föredöme i klimatfrågor visar rapporten inte på några resultat som visar att Sverige utmärker sig bland andra europeiska länder.

– Sverige är som vilket annat europeiskt land som helst i frågan. Visserligen har Sverige i likhet med övriga västländer stabiliserat sin statistik över produktionsbaserat utsläpp, men det konsumtionsbaserade utsläppet har ökat.

Studien visar också att utvecklingsländernas exportbaserade utsläpp är fyra gånger större idag än år 1990 då studien startades.

– Den mängden exportbaserat koldioxidutsläpp är större än den minskning som till exempel Europa lyckats genomföra i enlighet med Kyotoprotokollet, säger Glen Peters.

Det finns ytterligare en central faktor som presenteras i studien. Utvecklingsländernas produktion är långt mer smutsig på grund av lägre teknologisk standard än den man finner i rikare länder.

– Den ineffektiva och nedsmutsande produktionen som finns i till exempel Kina och Ryssland på grund av ineffektiv teknologi är en starkt bidragande faktor till koldioxidutsläppen. En bidragande lösning kan vara att de rikare länderna hjälper de utvecklande staterna att modernisera och effektivisera sin teknologi, säger Glenn Peters.

Andreas Jensen, politisk sakkunnig på Miljödepartementet, säger att ansvaret för koldioxidutsläppen ligger under FN:s klimatkonvention och att Sverige både stödjer och följer de regler som kommits överens om genom att ansvara för de utsläpp som orsakas av vår egen produktion som exporteras.

”Enligt FN:s klimatkonvention ansvarar varje land primärt för de utsläpp som sker inom det egna territoriet. Varje land ansvarar för de utsläpp som direkt kan påverkas genom det egna landets lagstiftning. Det betyder till exempel att Sverige tar ansvar för de utsläpp som orsakas av svensk stålproduktion som går på export, men att utsläpp från produktion av varor som importeras inte räknas in”, skriver han i ett mejl till FRIA.

Men han trycker på att det är lika viktigt med politiska beslut för minskat utsläpp både på svenskt plan som utanför Sverige.

”Det stämmer att utsläppen har ökat i dessa länder på grund av stor ekonomisk tillväxt och utveckling. Det visar på vikten av att kombinera en politik för utsläppsminskningar på hemmaplan med satsningar utanför Sverige för att minska utsläppen även där”, säger Andreas Jensen.

Kan de nya forskningsrönen bidra till en framtida förändring av svensk klimatpolitik?

”Rapporten pekar på att klimatfrågan är global och måste lösas på den globala nivån. Världens länder måste göra mer för att minska utsläppen än vad som hittills görs och utlovas för framtiden. De rika länderna måste gå före i den processen. Sverige verkar mycket aktivt för att få ett globalt klimatavtal på plats som är tillräckligt ambitiöstför att klara det så kallade tvågradersmålet. Sverige har för egen delbeslutat att minska utsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 och har visionen att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050 vilket gör oss till ett land i framkant.”

Annons

Rekommenderade artiklar

Saab:s reklamfilm väcker kritik

I Saab:s nya reklamfilm för Jas Gripen har den klassiska mansrollen som stridspilot tilldelats en kvinna. Det är en medveten strategi som går i linje med företagets jämställdhetsmål. Men nu kommer kritik mot filmen.

Fria Tidningen

Sveriges utbildningsnivå kan sjunka

Sveriges höga utbildningsnivå kommer i framtiden att sjunka i jämförelse med andra OECD-länder. En kombination av regeringens nedskärningar av antalet studieplatser på högskolorna samtidigt som andra länder driver på för en utvidgning av sina lärosäten kommer att resultera i färre högskolestudenter, visar en rapport från Högskoleverket.

Fria Tidningen

Misshandel och kränkningar på Adoptionscentrums barnhem

På ett barnhem i Orissa i Indien, som svenska Adoptionscentrum samarbetar med, är grov fysisk misshandel, psykisk terror och sexuella utnyttjanden vardagsmat. Det vittnar tre volontärer som har arbetat på barnhemmet om. Trots att de har uppmärksammat händelserna anser de inte att Adoptionscentrum har agerat tillräckligt. Nu har de startat en blogg för att få ut sin egen och barnens berättelse för att pressa ansvariga organisationer att agera.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu