Staten ska inte avgöra våra kön | Fria.Nu

Debatt


Sissela Nordling Blanco (FI) och Adrian Repka
Fria Tidningen

Staten ska inte avgöra våra kön

För att få slut på ojämlikheten måste vi utmana statens kontroll av våra kön. Rätten att få definiera sin egen könstillhörighet och rätten att inte tvångssteriliseras måste sluta ses som en minoritetsfråga, skriver Sissela Nordling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ, och Adrian Repka, normkritisk aktivist och företagare.

I dag registreras alla människors könstillhörighet utan att hänsyn tas till hur de själva ser på sitt kön. De som vill ändra detta juridiska kön får tampas med uråldrig lagstiftning om steriliseringstvång. Detta sker för att samhället är uppbyggt utifrån en tanke om att det finns två kön, mannen och kvinnan, och att män är maskulina, kvinnor är feminina och att grupperna har en romantisk och sexuell relation till varandra. Det är detta som kallas heteronormen. 

Den här organiseringen av kön och sexualitet påverkar alla – inte bara hbt-personer. Den ger en mängd osynliga fördelar för dem som följer den, och begränsar därför samtidigt deras möjlighet att uttrycka sig fritt. Att följa normen är förknippat med enkelhet, medan att bryta mot den följs av bestraffningar och konflikter i kontakt med samhället.

Denna diskriminering fråntar människor sin rätt till en rättvis behandlig bland annat inom sjukvården och äldreomsorgen, på arbetsmarknaden och i skolan. Det heteronormativa systemets brutala konsekvenser är höga ohälsotal, självmord och otrygghet, särskilt hos unga hbt-personer.

För att möta denna diskriminering har alla partier i olika grad valt att skapa en ”hbt-politik”, där de vid sidan av den ”vanliga politiken” kan ägna sig åt ”minoritetsfrågor”. Feministiskt initiativ skapades för att utmana denna idé om att mänskliga rättigheter är en minoritetsfråga som inte berör oss alla. Vi menar att alla människor, i olika grad och på olika sätt, påverkas av heteronormen och att det är allas ansvar att skapa ett jämlikt samhälle. Vi menar att det inte räcker att lindra symptomen – vi behöver utmana kärnan av problemet.

För att rädda de liv som släcks och de kroppar som skadas i heteronormens spår måste vi omvärdera vårt sätt att tänka kring och organisera kön. Feministiskt initiativ tror att detta görs bäst om vi ger människor friheten att själva bestämma hur deras kön ska definieras. Det finns inga skäl till att staten ska tvinga in människor i den begränsande könsuppdelningen man/kvinna när många inte känner sig hemma i dessa fasta kategorier. Därför vill Feministiskt initiativ att det tillsätts en utredning som ser över möjligheten att avskaffa det juridiska könet.

Att avskaffa juridiska kön skulle kräva nya rutiner vid arbetet för jämställdhetskartläggning. Vi kan se att diskriminering på andra grunder registreras genom en mängd andra sätt än genom tvångsanslutning. Vi är övertygade om att denna förändring inte skulle vara särskilt betydelsefull för att statistik tas fram i jämställdhetssyften. Det enda som i slutändan påverkar om arbetet för jämställdhet går framåt är den politiska viljan. Det är enbart genom en aktiv feministisk politik som vi får en förändring i riktning mot jämlikhet.

Ett exempel på sådan förändring är Feministiskt initiativs kampanj gentemot Arbetsförmedlingen, med kravet på att arbetssökande inte ska behöva uppge sitt kön när de skriver in sig som arbetssökande. Tidigare har många inte kunnat skriva in sig då ens juridiska kön inte överensstämmer med ens könsuttryck, vilket gör att man inte har kunnat få försörjningsstöd eller a-kassa. Detta har varit en av anledningarna till att transpersoner i högre grad än andra lever i fattigdom.

Nu har Arbetsförmedlingen äntligen gett oss rätt och tvingar inte längre människor att ange sitt kön. Tyvärr sträcker sig diskrimineringen långt utanför Arbetsförmedlingens databaser, vilket ställer hårda krav på våra makthavare.

Folkpartiet och Centerpartiet röstade tidigare i år ner motioner om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen, trots att de i valrörelsen sa att de var för denna inkludering. Tillsammans med Moderaterna har man även svikit sitt vallöfte om att stoppa tvångssteriliseringarna och därmed godkänt att Kristdemokraternas extrema åsikter får styra hela riksdagen. Samtidigt ger oppositionen sitt tystlåtna medgivande genom att inte lyfta frågan.

Det är ironiskt att det parti som i år skapat störst konkret förbättring för transpersoners situation är ett parti som inte sitter i riksdagen. Det är sorgligt med tanke på hur lite som görs i arbetet mot diskriminering i riksdagen, men det är glädjande eftersom det numera finns ett parti som alltid, även efter valrörelsen, står fast vid att mänskliga rättigheter är en politisk utgångspunkt.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu