"Vi hoppas att det här är sista året vi går marschen" | Fria.Nu
Uppsala Fria

"Vi hoppas att det här är sista året vi går marschen"

För nionde året i rad går nu på lördag den enade svenska handikapprörelsen ut på gator och torg tillsammans med mängder av andra organisationer för att genomföra demonstrationen Marschen för tillgänglighet. 

Hallå där, Emma Johansson, språkrör för Marschen för tillgänglighet 2011. Hur ser arrangemanget ut i år?

– Vi marscherar på 31 orter runt om i landet. Vilket ju är samma antal orter som förra året. Men vi är nöjda över att ha lyckats uppehålla den nivån och med en spridning från mindre till större orter. Det krävs ju ideella insatser på plats för att det ska bli av.

Har något väsentligt förändrats på det här området?

– Sedan förra året har ett lagförslag varit på remiss där otillgänglighet klassas som diskriminering. Integrationsminister Erik Ullenhag blev nyligen intervjuad av en taltidning där han uttryckte att hans mål är att det inom ett år ska finnas ett konkret lagförslag i den här frågan – som han menar redan är tillräckligt utredd. Men vi har ju hört löften tidigare.

Har det hänt något mer konkret?

– Handisam har kommit med en rapport om brister i tillgänglighet hos olika myndigheter. Myndigheter som ändå haft Handisam att tillgå, som stöttar och driver på i tillgänglighetsarbetet. Men det är ju så som den här frågan alltid hanteras, det är därför lagstiftningen krävs och behövs. Sedan har Plan- och bygglagen ändrats så att en tillgänglighetskonsult nu ska vara med och granska arbetet med detaljplaner och nybyggnationer. Man kan ju tro att det därigenom kan bli bättre. Och kommunen kommer återigen att ansvara för att frågorna följs upp och efterlevs.

Hur ser läget ut för de funktionsnedsatta i samhället i övrigt?

– Jag som levt med en funktionsnedsättning i snart 32 år kan se att det sker förändringar men att det samtidigt är väldigt långt ifrån bra. Det är fortfarande så att jag blir utestängd från olika saker varje dag. Dagliga utestängningar så att jag inte kan sköta mitt nuvarande arbete och dagliga utestängningar så att jag inte kan söka nya arbeten. Men trots detta kan jag se att det har blivit bättre.

Vad händer på lördag?

– Vi marscherar på de flesta orter medan det på vissa ställen genomförs torgmöten. Skillnaden mot förra året är att vi inte ger något utrymme för politiker, de får gärna marschera medan vi sköter talen, men nu vill vi att de går från ord till handling. Vi hoppas självklart att det här är sista året vi går marschen, vi har ju bara en enda fråga och lagförslaget finns redan.

I Uppsala utgår marschen från Uppsala konsert och kongress på lördag klockan 14, för att sedan avslutas på Stora torget. 

Fakta: 

Sverige – ett otillgängligt land

• Sverige har sedan 1966 haft lagstiftning om att nybyggnationer ska vara tillgängliga och sedan 2001 om att hinder som är ”enkla att avhjälpa” ska åtgärdas. Sedan 1979 har det funnits lagstiftning som kräver att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Trots det är Sverige fortfarande ett till största delen otillgängligt land. Beräkningar som baseras på undersökningar som gjorts av människor inom marschen och andra organisationer visar att 60 till 90 procent av svenska stadskärnor fortfarande är helt eller delvis otillgängliga.

Bortom fagert tal, en snabbutredning om hur en reglering av otillgänglighet som diskrimineringsgrund kan ske färdigställdes av Hans Ytterberg i december 2009 och är nu ute på remiss. Den föreslår just en diskrimineringsklassning av otillgängligheten.

Källa: Marschen för tillgänglighet

 

Annons

Rekommenderade artiklar

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

DO avvisar anmälan mot myndighet

Förra veckan DO-anmäldes myndigheten Statens institutionsstyrelse, SiS, för att ha misslyckats med att ta fram en handlingsplan för jämställda löner. DO har nu beslutat att avvisa ärendet. Trots att få myndigheter och företag följer lagen så blir det sällan några påföljder.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu