"Staterna kommer inte rädda oss ur finanskrisen" | Fria.Nu
Fria Tidningen

"Staterna kommer inte rädda oss ur finanskrisen"

Världen står nära en finansiell kollaps som varken stater eller marknaden kommer att kunna hjälpa oss ur. Därför bör vi själva ta makten över vår framtid genom att organisera välfärden lokalt och genom att undvika banklån. Det är budskapet från finans- och omvärldsanalytikern Nicole Foss.

Att finanskrisen sköljt över världen de senaste åren är de flesta överens om. Men var i krisen vi befinner oss råder det delade meningar om. Sveriges Riksbankschef Stefan Ingves förklarade i Svenska Dagbladet den 3 mars att finanskrisen är över, Håkan Lindgren, professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm, sa till Dagens Nyheter att finanskrisen är över 2012. Kanadensiska Nicole Foss, grundare och medredaktör av The Automatic Earth, analys är dock att krisen inte är något som kommer att gå över. Det vi hittills har sett är bara en föraning av vad som kommer när den globala kreditbubblan spricker, enligt henne.

– Vi såg den första fasen av finanskrisen 2007 och jag menar att vi är på väg mot nästa fas. Det beror på de enorma skulder som finns. Vi har sett en gigantisk kreditbubbla under de senaste 30 åren och varje gång en kreditbubbla skapas så imploderar den tillslut. Så jag förväntar mig att den här bubblan blir precis som historiens alla tidigare bubblor – det finns inte tillräckligt med pengar i världen för att betala av alla skulder. Eftersom det saknas pengar i systemet kommer folk att klamra sig fast vid det lilla som finns kvar. Jag tror vi är i början av en enorm depression, värre än under 1930-talet, för nu är marknaderna mer övervärderade, säger Nicole Foss.

Hon befinner sig på en föreläsningsturné runt om i Europa och stannade till i Sverige för att hålla föredrag för så väl allmänheten som i riksdagshuset. Nicole Foss har en examen i biologi, juridik och internationell rätt och grundade nättidskriften The Automatic Earth för att kunna skriva om hur finanskrisen, skuldkrisen, peak oil och humanekologi hänger ihop.

Hon menar att bolånen är ett av de största problemen för Sverige, liksom många andra länder.

– Ni har en av de största bolånebubblorna i världen, när den spricker kommer många förlora enorma mängder pengar. Folk ger allt högre bud eftersom de har tillgång till billig kredit, vilket höjer bostadspriserna. Och ni har haft en oerhörd tillgång på billig kredit här i Sverige och därmed enorma privata skulder. Det största problemet för Sverige är inte statsskulden, utan de privata. Problemet i Sverige är också att om man inte kan betala av ammorteringarna så tvingas man sälja sitt hur för ett lägre belopp än vad man är skyldig banken och banken kommer ändå kräva tillbaka resten. På många håll i Amerika fungerar det annorlunda: du kan skicka nyckeln till banken och om huset säljs för mindre än vad du är skyldig banken är det bankens problem – inte ditt. I Europa kan du inte bli fri från skulden på samma sätt. Så konsekvenserna av en bolånebubbla kommer att bli värre här, säger Nicole Foss.

Spekulation trissar också upp matpriserna i världen, något som enligt Nicole Foss är ett större problem i dag än bristen på mat.

– Vi ser hur matpriserna ökar så snabbt att de skapar upplopp i exempelvis Mellanöstern. Det beror till störst del på spekulation. Relationen mellan tillgång och efterfrågan är ganska tajt, men det förklarar inte den gigantiska höjningen av matpriserna. Varken mat, olja, silver eller gas håller på att ta slut just nu – det kommer att ske i framtiden, men det största problemet nu är spekulationerna.

– När spekulanterna sedan tar sina pengar och krashar sektorn faller priserna snabbt. Då kommer alla att tro att det inte längre råder någon brist. Och det är också fel, priserna kan vara låga men ett slut på tillgången kan ändå vänta runt hörnet.

Enligt Foss teori är finansproblemen prio ett, som alla måste ta sig igenom innan det går att lösa exempelvis klimatproblemen.

– Finanskrisen är den kris som har kortast tidsram. Om vi kan ta oss igenom den och fortfarande ha vår köpkraft kvar har vi möjlighet att agera vid en tidpunkt när vi har mer information om energi, klimat och miljö. Om vi kommer ut ur finanskrisen utan pengar och utan valmöjligheter står vi handfallna inför ödet. För att lyckas komma igenom finanskrisen måste vi ha kapital i form av kontanter, säger Foss som därför uppmanar alla att göra sig fria från bankskulder för att ha tillgångar kvar när banker går i konkurs.

Den 8 mars i år röstade EU-parlamentet för en skatt på finansiella transaktioner i Europa. Det välkomnades av en stor del av rättviserörelsen, och fenomenet är mest känt som Tobinskatten – en fråga som länge drivits av nätverket Attac. Men Nicole Foss är skeptisk till sådana lösningar.

– Jag tror inte att det gör så stor skillnad, beslutet är ganska inkonsekvent och det är så mycket som borde ha ändrats för länge sedan. Jag ser inte regeringar som en del av lösningen, de tar inte tillräckligt med ansvar och de tar för lång tid på sig att agera. Vi tror i för hög utsträckning att regeringarna eller marknadenn ska ta hand om oss – vi måste ta mer kontroll över vår egen situation, säger Foss.

– När skatteintäkterna sinar, i takt med att ekonomin faller, kommer det att vara svårt för stater att tillhandahålla de tjänster som de gör i dag. Så några toppen-ner-lösningar kommer inte att vara framgångsrika. Botten-upp-lösningar kommer att fungera mycket bättre, säger Foss.

Och vi måste börja omställningen nu, menar Nicole Foss, innan kollapsen är ett faktum.

– Om du ska gräva en brunn väntar du tills du bli törstig, om vi väntar tills toppen-ner-systemet faller kommer vi inte ha någonting under en period. Det blir ett glapp mellan det gamla och det nya systemet. Så det vi bör göra är att skapa ett nytt system innan det gamla systemet vittrar sönder.

Exempel som Foss ger på hur vi redan i dag kan bygga upp ett nytt system är att grupper av individer går samman gällande odling, transport, barnomsorg och hälsovård och organiserar det kollektivt och lokalt.

– Det handlar om vad vi behöver och vad lokalsamhället kan genomföra. Det skulle kunna vara lokala vårdcentraler, lokala energilösningar, insatser för att se till att vattenkvaliteten är bra, sophämtning, snöröjning, allt kan göras på en mer lokal nivå. Vi kan inte vara beroende av att större politiska strukturer ska rädda oss, det gör oss väldigt sårbara. Istället måste börja vi ta mer ansvar för oss själva, individuellt och i lokalsamhällen.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Det finns ingen rosa dörr i muren”

Intervju

Att både vara palestinier och icke-heterosexuell i Israel innebär att utsättas för ett dubbelt förtryck, det menar Alhan Jeries och Ghadir Hilmi från den palestinska queer-organisationen Aswat.

Fria Tidningen

”Jag måste stanna i Uganda och kämpa för alla hbt-personer”

Intervju

I Uganda är homosexualitet förbjudet och kan leda till fängelse. Ett nytt lagförslag vill se ännu hårdare tag och föreslår därför ett angivarsystem och dödsstraff för hbt-personer. Men Sidney från hbt-organisationen Freedom and Roam Uganda, Farug, vägrar ge upp kampen för sina rättigheter.

Fria Tidningen

Att hoppa över åldersgränsen

Intervju

När ortodontiprofessorn Birgit Thilander närmade sig 65 och snart skulle gå i pension kände hon att det inte alls passade henne. Arbetslusten och nyfikenheten fanns kvar. Nu är hon därför en del av Seniorakademien - en förening för pensionerade professorer som vill fortsätta bidra med sin kunskap. Men att få göra det har inte alltid varit lätt.

Grunden är att förändra attityder

Intervju

Anna Strand var trött på att som vuxen behandlas som ett barn och grundade därför organisationen Grunden. Det är en förening med personer med intellektuella funktionsnedsättningar, som håller på med allt från fotboll och medieproduktion till att debattera varför fosterprover riskerar att leda till att vissa barn ”testas bort”.

Jordbruksverkets inblandning väcker kritik

Intervju

Efter det stora intresset för Reko-ringar har Jordbruksverket satsat på ett projekt som ska stödja etableringen av nya ringar. Men initiativet välkomnas inte av alla.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu