Brist på politiska visioner för en hållbar utveckling | Fria.Nu
Fria Tidningen

Brist på politiska visioner för en hållbar utveckling

De politiska visionerna för en hållbar utveckling präglas mest av kortsiktighet och marginella justeringar. Det menar forskaren Rasmus Karlsson. Han anser att man måste omformulera klimathotet som en möjlighet för samhället.

Statsvetaren Rasmus Karlsson, vid Lunds universitet, presenterade vid årsskiftet en avhandling om behovet av långsiktighet och visioner i politiken, särskilt i hållbarhetsfrågor. Han påminner om att det förr fanns långtgående politiska visioner även gällande den mer avlägsna framtiden. Ett exempel är 1940- och 1950-talens socialdemokratiska vision om folkhemmet, ett annat de framtidsbilder på 1960-talet som ledde fram till rymdprogrammen. Men i dag präglas politiken mest av kortsiktighet.

– Jag tror att det generellt är brist på långsiktiga visioner i politiken, särskilt visioner om hur världen i stort ska kunna utvecklas under de kommande decennierna, menar han.

Peter Dahlgren som är socialdemokraternas talesperson i miljö- och klimatfrågor i Örebro håller med Rasmus Karlsson om att långsiktighet är viktigt i hållbarhetsfrågor och att politikerna ofta sitter fast i dagsfrågor.

– Så ser det ut på många håll i samhället, i den privata sektorn också. Långsiktigheten är satt på undantag, säger Peter Dahlgren.

Han tycker dock att politikerna i hans hemkommun Örebro varit ganska duktiga på långsiktigt tänkande och till exempel fått in bra visioner i kommunens klimatplan och i miljömålen.

Rasmus Karlsson anser att om man ska åstadkomma visioner om hållbar utveckling gäller det att omformulera klimathotet som en möjlighet för samhället.

– Det är viktigt att visa hur vi i de rika länderna kan gå före med sociala innovationer och teknologisk förändring.

Historien har visat att det går att förändra samhället kraftigt. Men den aktuella politiska diskussionen handlar, enligt Rasmus Karlsson, mycket om marginella justeringar och om det vi inte ska göra så mycket av, som till exempel att flyga eller att äta kött.

När det gäller klimatförändringarna görs prognoser av hur klimatet förändras till år 2100. Men det diskuteras inte hur samhället borde förändras på motsvarande sikt eller vilken teknik som borde tas fram, menar Rasmus Karlsson. Det råder försiktighet till exempel kring stora infrastruktursatsningar såsom snabbtåg. Samtidigt växer stora globala utmaningar fram när miljarder människor sakta men säkert håller på att skaffa sig västerländska konsumtionsvanor. Rasmus Karlsson befinner sig själv sedan årsskiftet i Hong Kong för att forska om Kinas miljöpolitik. Utvecklingen för Kina, Indien och flera andra länder är – när det gäller levnadsstandard – mycket positiv. Men i fråga om ekologisk hållbarhet är utvecklingen problematisk, menar Rasmus Karlsson.

– Det finns en efterfrågan på politiska lösningar nu när länder som Kina utvecklas så fort. Det finns dock även risker med långtgående politiska visioner. Exemplet Sovjetunionen visar faran med alltför långtgående politiska visioner. Därför är det viktigt med lokal kunskap och demokratisk förankring, säger han.

En anledning till bristen på långsiktiga visioner kan, enligt Rasmus Karlsson, vara att basbehoven är tillgodosedda i vårt samhälle. Det är nu inte helt lätt att veta vad vi ska eftersträva. Han påminner också om att det är svårt för politikerna att komma överens när de ska formulera nya berättelser om framtiden. Peter Dahlgren tror däremot att det utbredda vinsttänkandet ligger bakom kortsiktigheten och att det inte är bra om samhället styrs för mycket enligt företagsekonomiska principer.

– Sverige är en stat och borde därigenom kunna ta ett större ansvar än ett företag som måste göra vinst på kort sikt. Vinster är inte alltid pengar – det kan handla om livskvalitet också.

Fakta: 

”Three essays on our planetary future”
Rasmus Karlssons avhandling baseras på hans tre essäer om vår planets framtid. Avhandlingen ”Three essays on our planetary future” går att hitta på webbsidan: http://www.svet.lu.se/fulltext/Rasmus_karlsson.pdf.

Örebros klimatplan
Visionen i Örebros klimatplan lyder: ”Utsläppen av växthusgaser per person i Örebro ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.”

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Få satsningar på biometanol

Biobaserad metanol skulle effektivt kunna ersätta en stor del av all bensin och diesel i landet. Den enda större metanolsatsningen står Björn Gillberg för, som planerar att starta den första storskaliga biometanolfabriken i världen. Men enligt Energimyndigheten är tekniken inte färdigutvecklad än.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu