Nya regler gör det lättare att få igenom folkomröstning | Fria.Nu
Stockholms Fria

Nya regler gör det lättare att få igenom folkomröstning

Sedan årsskiftet gjordes ändringar i kommunallagen så det ska bli lättare för medborgarna att få till folkomröstningar. Många är positiva till ändringen men Alternativ stad, som vill folkomrösta om förbifarten, ser flera problem med ändringen.

Vid årsskiftet genomfördes ändringar i kommunallagen så att det ska bli lättare för medborgare i kommuner att få till folkomröstningar. De nya reglerna innebär att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en kommun eller ett landsting om 10 procent av befolkningen begär det.

Folkomröstningen kan endast stoppas om minst två tredjedelar av kommunfullmäktige motsätter sig det.

– Det handlar om att medborgarna får större inflytande än tidigare. Förut krävdes det att fem procent av kommunens befolkning stödde en folkomröstning för att frågan skulle tas upp i fullmäktige. Sedan avgjorde fullmäktige frågan genom en majoritetsomröstning, säger Johan Höök, departementsråd på Finansdepartementet.

Peter Ahlm, ordförande i partiet PopVox, som driver frågan om att införa e-demokrati i staden är positiv till den nya lagändringen.

– Det är ju bättre än förut och alla små steg mot mer medborgarinflytande är viktiga, säger han.

Just nu arbetar partiet med att ta fram en IT-plattform som ska utvärdera vad folk får för sina skattepengar. Och Peter Ahlm tror att deras projekt kan bli ett bra komplement till den nya lagstiftningen.

– Vi utvärderar problembilden och efter det kan man komma fram till en lösning. Då tror jag att det är lättare för folk att driva igenom och ta ställning i en folkomröstning när de har fått den information de behöver. Kommunen ligger fortfarande efter när det gäller information till medborgarna och vad som händer i fullmäktige, säger han.

Och han ser det fortfarande som problematiskt att folkomröstningarna bara ska vara rådgivande. Göran Folin, Alternativ stad, håller med och han tycker inte att de få ändringar som har gjorts är tillräckliga för att det ska underlätta att få igenom en folkomröstning.

– Även om en majoritet stödjer vårt förslag kan kommunen besluta att inte genomföra det ändå, säger han.

Tillsammans med flera miljöorganisationer i Stockholm samarbetar de för att få igenom en folkomröstning om Förbifart Stockholm. Och på ett sätt tycker Göran Folin att arbetet har försvårats.

– Jag förstår inte varför de skulle höja andelen invånare som måste stödja förslaget från fem till tio procent. Eftersom vi funderar på att driva vidare det här på regionnivå så handlar det om kanske 150 000 namnunderskrifter att samla in. Det är en jäklig skillnad jämfört med 75 000 underskrifter som det var tidigare, säger han.

Enligt Johan Höök diskuterade de den problematiken.

– I en liten kommun är ju inte 10 procent av befolkningen så mycket, utan det kan handla om några 1000 namnunderskrifter som måste samlas in. Men i en stor kommun som Stockholm blir det annorlunda.

Ser du någon problematik med det?

– Det som vi har diskuterat är avvägningen mellan en representativ demokrati och direktdemokrati, att det ska vara en relativt stor skala som stödjer förslaget och då kom vi fram till att 10 procent av befolkningen är en rimlig siffra.

De alternativ som ska ingå i omröstningen är det fortfarande kommunfullmäktige som beslutar om. Johan Höök ser det inte som ett problem just nu.

– Det återstår ju att se eftersom en majoritet av kommunfullmäktige fram till nu har kunnat avslå förslag om folkomröstning. Om de motverkar det här på något sätt blir det ju problem och då får man titta på det, säger han.

Göran Folin är beredd på att de kan få kämpa hårt för alternativen, om de skulle få till en omröstning.

– Det kommer bli hårda förhandlingar med kommunen. Vi kommer samla in namn kring de alternativen som ska vara med i folkomröstningen och kommer kräva att de tas med. Alternativen ska vara att antingen satsa alla pengar på Förbifart Stockholm eller på utbyggd kollektivtrafik.

Ann-Margarethe Livh (V), oppositionsborgarråd i staden, som var först med att komma med förslag på en folkomröstning om förbifarten, hoppas också att de nya reglerna ska förenkla processen.

– Men det är miljörörelserna i staden som driver det. Om de går framåt med frågan följer vi självklart på. Jag tror inte att det är lätt att få till en folkomröstning men jag tror inte det är omöjligt och jag hoppas verkligen att det blir så, säger hon.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a>&nbsp;</h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Sämre skydd för naturreservaten

Skötseln och tillsynen av stadens naturreservat har försämrats kraftigt jämfört med tidigare år. Endast två av stadens åtta naturreservat anses ha god bevarandestatus. En orsak är att Fornminnesgruppen, som tidigare hade ansvar för skötsel av reservaten, har lagts ner.

Stockholms Fria

Risk för trängsel på förbifarten

Trots att ett av syftena med Förbifart Stockholm är att lösa trängseln i Stockholm såfinns det risk för köbildning redan 10 till 15 år efter att vägen har invigts. Göran Folin, Alternativ stad, är inte förvånad över vad Trafikverkets siffror visar.

Stockholms Fria

”Oklart hur man ska nå koldioxidmålet”

På tisdagen antog landstingsfullmäktige den nya regionplanen. Föreningen Alternativ stad tycker att de klimatmål som satts upp är bra men tror inte att de kommer att kunna uppnås.

Stockholms Fria

Folkomröstning om Förbifarten

De rödgröna har kommit överens om vägprojektet Förbifart Stockholm. Det kommer att bli en folkomröstning om förbifarten om de vinner höstens val.

Stockholms Fria

© 2020 Fria.Nu