Sydafrikanskt fackförbund sätter press på Systembolaget | Fria.Nu
Fria Tidningen

Sydafrikanskt fackförbund sätter press på Systembolaget

En oberoende institution måste undersöka arbetsförhållandena på Sydafrikas vinfarmer, och Systembolaget måste ta sitt ansvar för att se till att de förbättras. Det menar Wendy Pekeur och Dawid Afrika, representanter för farmarbetarnas fackförening Sikhula Sonke, som i dagarna besökte Sverige.

Kampanjen Rättvis vinhandel 2011 startades i november förra året av några svenska solidaritetsorganisationer och DFSA av Syndikalisterna, i samarbete med den sydafrikanska fackföreningen Sikhula Sonke. Kampanjen går främst ut på att få Systembolaget att ta sitt sociala företagsansvar och se till att det vin de köper från Sydafrika har producerats av arbetare som tjänar en rimlig lön och som arbetar under trygga förhållanden.

För närvarande håller Systembolaget på att utarbeta riktlinjer för vilka krav de ska kunna ställa på farmägarna. För att försöka påverka processen reste generalsekreteraren Wendy Pekeur och kassören Dawid Afrika reste till Stockholm. Deras mest konkreta mål är att Systembolaget ska kräva att deras handelspartners blivit godkända av det sydafrikanska förbundet för en etisk vinindustri, WIETA, där bland andra Sikhula Sonke sitter i styrelsen, och att de accepterar WIETA:s uppförandekod.

– Systembolagets uppförandekod nämner saker som löner som går att leva på och drägligt boende. Men vi har fler krav: att produkterna köps till rättvisa priser, betald mammaledighet och att farmägarna tvingas att tillåta fackföreningar på gårdarna, säger Wendy Pekeur.

– Det är extremt svårt för farmarbetare att gå med i fackföreningar. De riskerar att förlora förmåner och till och med sina hem. På en majoritet av farmerna vill ägarna inte tillåta fackföreningar och det är därför den fackliga organiseringen på farmer är så begränsad.

Att bli godkänd av WIETA betyder också att det är arbetarna som får svara på frågor om sina arbetsförhållanden och deras bostäder granskas när gårdarna inspekteras av förbundet. För närvarande, berättar Wendy Pekeur, låter Systembolaget farmägarna fylla i ett frågeformulär om omständigheterna på farmerna. Ett tillvägagångssätt som Sikhula Sonke anser vara totalt bristfälligt, och inte ge en sann bild av hur de anställda verkligen har det.

Men när Systembolaget skickade ut sina anbud på sydafrikanska vin i september förra året, begärde de att bara få handla med farmer som fått ackreditering av WIETA.

– För oss var det ett steg i rätt riktning, säger Wendy Pekeur.

Dawid Afrika lägger till att Systembolaget och dess vinimportörer har suttit och filat på uppförandekoden i två år, men utan inblandning av dem som ska skyddas av den.

– Så vi är också i Sverige för att se till att våra åsikter får plats i uppförandekoden. Om de verkligen vill visa socialt ansvar måste de tala med de människor som det handlar om och inte skriva ned koden på något företagskontor, säger han.

Wendy Pekeur berättar att Sikhula Sonke har haft ett möte med Systembolaget, men att den planerade dialogen mellan fackföreningar och importörer av sydafrikanskt vin inte har ägt rum.

– Jag har förstått att de nu är på väg att skriva klart uppförandekoden och då kommer den att tillämpas. Vi är glada att de faktiskt gör något, men vi vill att de inkluderar våra krav, säger Wendy Pekeur.

Från Systembolagets sida berättar man att anledningen till att arbetet med uppförandekoden tagit två år är att de vill göra ett grundligt arbete och att hänsyn måste tas till de nordiska monopolkollegorna.

– Vi samarbetar med våra monopolkollegor i Norden, och då är det viktigt att det är en förankrad kod så att vi tillsammans blir en tydligare kravställare, säger Systembolagets presschef Lennart Agén.

Koden ska införas så fort den är klar, dock senast 1 januari 2012.

Lennart Agén säger att WIETA gör ett viktigt arbete, men Systembolaget kan inte ta hänsyn till alla deras krav.

– Vi måste behandla alla lika och ha en kod som fungerar i alla länder.

Wendy Pekeurs och Dawid Afrikas kampanjveckor i Sverige inkluderar förutom möte med Systembolaget en framställning i riksdagen och möten och seminarier med olika svenska fack och organisationer. De vill också poängtera att resan både handlar om att öppna förhandlingar med importörer och Systembolaget, och att sprida medvetenhet bland svenska konsumenter.

– Hur kan konsumenter och importörer samarbeta för att förbättra livet för dem som producerar vinet? Det är en knäckfråga, säger Dawid Afrika.

Fakta: 

Sikhula Sonke är inte en klassisk fackförening som prioriterar saker som löneförhandlingar och uppsägningstider, utan ser hela samhället som sitt ansvarsområde. I deras stadgar står till exempel att minst sextio procent av alla ledande positioner måste tillsättas av kvinnor. Fokus på kvinnors särskilda villkor genomsyrar allt arbete fackföreningen utför.

Bakom kampanjen Rättvis vinhandel 2011 står Afrikagrupperna, Dfsa-SAC, Latinamerikagrupperna, den sydafrikanska fackföreningen Sikhula Sonke och SUF Storstockholm.

Se www.afrikagrupperna.se/raettvis-vinhandel-2011 för mer information. Där finns även en namninsamling med krav till Systembolaget.

Annons

Rekommenderade artiklar

Förskolors hyror marknadsanpassas

Alliansen i Stockholms Stad planerar att kraftigt höja hyrorna för ett femtiotal förskolor, enligt ett förslag som just nu diskuteras av politikerna. "Det blir högre kostnader för förskolorna, som kan få dra ner på lokalytan eller personal", säger Ann Mari Engel, ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms Stads kommunfullmäktige.

Stockholms Fria

Stort stöd för Jas-plan till Libyen

Från vänster till höger höjs röster för att Sverige ska skicka Jas-plan för att upprätthålla FN:s flygförbudszon i Libyen. Folkpartiet och Kristdemokraterna förespråkar detta, liksom vänsterdebattören Andreas Malm. Vänsterpartiet är ”försiktigt positiva” till en sådan insats. Samtidigt väntar utrikesminister Carl Bildt på Natos planering för ingripande i Libyen.

Fria Tidningen

Sverige störst inom vapenexport

Sverige exporterar mest vapen i världen räknat per capita. Militärt materiel har även sålts till regimer som Tunisien, Egypten och Bahrain. Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker inte att reglerna för vapenexporten behöver ses över, men Anna Ek, ordförande för Svenska Freds, är starkt kritisk: "Det är helt uppåt väggarna att våra regler medför att vi exporterar vapen till bland annat krigsförande länder."

Fria Tidningen

Svensk kärnkraft åter i hetluften

– Det är dags att börja avvecklingen av kärnkraften nu – det här kan hända i Sverige också! Det säger Göran Bryntse, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Men Fredrik Reinfeldt har inte ändrat åsikt om den överenskommelse om kärnkraft som regeringen antog i juni 2010.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu