”Jag sitter i rullstol och kan därför inte åka kollektivt” | Fria.Nu

Debatt


Erik Ljungberg
Fria Tidningen

”Jag sitter i rullstol och kan därför inte åka kollektivt”

Förra veckan skrev FRIA om att många hindras från att åka spårvagn på grund av ett fel med ramperna. Erik Ljungberg från organisationen Full Delaktighet skriver i ett öppet brev till Hugo Lepik, chef för stadstrafiken, att synen på funktionsnedsattas rörelsefrihet är under all kritik.


Hej Hugo!
Våra vägar har korsats många gånger de senaste sjutton åren. Tänk vad tiden går! Ja, det är så länge sedan låggolvsspårvagnarna har funnits och det är faktiskt så länge som jag har kämpat för att kunna åka kollektivt som resten av Göteborgs invånare. Problemet är ju som bekant att jag sitter i rullstol och därför inte kan åka kollektivt. Fram till 2006 var mitt bekymmer att jag med min manuella rullstol inte fick vara på spårvagnen (eller bussen) med min rullstol. Jag kunde åka (med hjälp), men fick inte.

Jag påtalade bristerna på hemsidan Västtragik och blev stämd för varumärkesintrång. Då mina jurister erbjöd hårt motstånd och medias strålkastare blev alltför obehagliga drog ni tillbaka stämningen cirka två månader senare och fallet förblev oprövat.
Jag blev sämre, fick elrullstol. De sedan 2001 utlovade ramperna lyste med sin frånvaro. Nu varken FICK eller KUNDE jag åka med. Till sensommaren 2010. Lycka när jag och min flickvän för första gången i mitt 37-åriga liv kunde åka kollektivt tillsammans! Men säg den lycka som varar för evigt. Snabbt blev vi varse att vi inte får åka tillsammans förutom i den allra senaste vagnsmodellen (då vi båda sitter i rullstol). Tillbaka till ruta ett: Vi kan, får plats, men tillåts inte!

I september togs ramperna ur bruk på de nya vagnarna utan någon förklaring. Rätt som det var blev det helt omöjligt igen. Löftet om rampernas återkomst flyttades från ”ett par dagar” till ”den
15 november” och har nu landat på
”förhoppningsvis i början på 2011.”
Jag föreslår ett vad, Hugo. Jag slår vad om att du inte står ut med att leva i mina skor. Att få samma begränsade rörelse-frihet som jag. Vill du motbevisa mig? Du slipper de första tretton åren av förnedrande avslängningar, stämningar, missade möten och tåg. Vadet är från nu tills ramperna är fixade (det vill säga ”förhoppningsvis i början på 2011”).

Här är dina villkor för att åka kollektivt:
• Bara vissa vagnar är tillgängliga. Vilka vet du ej på förhand. Om fordonsnumret är jämnt får du åka med. Om de är udda får du vänta på nästa.(Jag får åka i 80 av 240 vagnar)
• Begränsat antal platser ombord. Du får bara sitta på den främsta raden i första vagnen. Om det inte är ledigt får du vänta på nästa. Du får inte under några omständigheter åka tillsammans med din fru. Om hon också ska åka får hon ta nästa vagn (samma regler gäller henne också). Välja alternativt färdsätt (motsv. färdtjänst)
• Begränsat antal resor. Jag förstår om kollektivtrafiken känns besvärlig. Du får ytterligare en möjlighet att ta dig fram (med bil). Du får bättre villkor än färdtjänsten ger mig: jag ger dig totalt 10 resor (tur- och retur) till ”början av 2011”. (Jag får 60 sådana resor per år)
• Lång framförhållning. Meddela med fem minuters precision när du ska åka till och från jobbet. Regelbundna tider meddelas till mig en vecka i förväg. Om du ska ändra tid får du ringa mig och be om lov. Missar du tiden får du vänta en timma extra.
• Oflexibelt. Övriga resor meddelas ett dygn i förväg. Du får inte kombinera olika resvägar – till exempel lämna barn på dagis på väg till jobb eller handla på
vägen hem).
• Ovisshet och tidspassning. Singla slant. Krona: du kommer för tidigt. Klave: du kommer för sent. Slå en tärning och multiplicera antalet prickar med 10 minuter för att se hur lång tid du är tidig respektive sen. Inställd resa: Kombinationen ”krona och sexa” gör att du inte får åka alls.
• Samåkning. Plocka upp liftare/granne och kör dem dit de ska innan du åker dit du ska.
• Bara inom kommunen. Om du vill åka utanför kommunen (riksfärdtjänst) - meddela tid tre veckor i förväg.
• Otillgänglighet. Alla enkelt avhjälpta hinder skulle ha varit borta i år. Du får därför inte gå över trottoarkanter utan måste leta efter en avfasad dito. Du får inte gå in i butiker/restauranger etcetera som har ett trappsteg. Be om hjälp med dörrarna såvida inte dörröppnare finns!

Hoppas inte att du tycker att mitt förslag om att ta sig fram på mina villkor låter som en orimlig idé. Så ser vardagen ut för många av oss göteborgare. Om du känner dig ensam eller utpekad hoppas jag att du kan göra gemensam sak med färdtjänstchefen Lars Wollter och de kommunpolitiker som låter den här medeltida synen på funktionsnedsattas
rörelsefrihet råda.
Med hopp om snabb kontakt och ett antaget vad.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu