Välfärdssjukdomar sprider sig till Afrika | Fria.Nu
Fria Tidningen

Välfärdssjukdomar sprider sig till Afrika

En ny bild av Afrika börjar ta form. En växande medelklass i städerna står i kontrast till den svältande och fattiga befolkningen som vanligen porträtteras.

I många av världens fattigare länder börjar västvärldens folksjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och lungcancer att sprida sig snabbt.

Det blir allt vanligare att färdas med bil eller buss istället för till fots eller med cykel i många afrikanska länder. Mer tid spenderas vid skrivbord och trappor ersätts av hissar. I Västafrika var ris tidigare en lyx, men nu äter allt fler det varje dag istället för grönsaker. I Malawi ses snabbmat som en status symbol. Ökad fetma och relaterade sjukdomar tenderar att gå hand i hand med industrialisering och urbanisering, skrev nyhetsbyrån Associated press för några veckor sedan. Medelklassen utgör fortfarande en liten andel av befolkningen i Afrika och de generella problemen kring mat är ännu att människor svälter. Men ändå växer hälsoproblem relaterade till övervikt allt mer. Världshälsoorganisationen WHO är oroade över hur läkare som är upptagna med att behandla aids och malaria ska ha tid att ge råd till människor om vikten av motion och hälsosam kost.

 

International Diabetes Foundation beräknar att 12 miljoner människor söder om Sahara har diabetes, och att siffran kommer att fördubblas till 2030, vilket gör regionen till den hårdast drabbade i världen. Heart and stroke foundation i Sydafrika beräknar att en tredjedel av männen och mer än hälften av kvinnorna i Sydafrika är överviktiga. Forskning visar också att antalet i Sydafrika som dött av diabetes ökat med 38 procent från 1999 till 2006, och att hjärtsjukdomar ökat med 20 procent.

 

Övervikt är ett växande hälsoproblem i många av världens fattigare länder. Mellan 1998 och 2005 ökade antalet överviktiga i Indien med 20 procent enligt en studie publicerad i medicinska tidskriften The Lancet. Studien visar också att över en femtedel av kvinnorna och nästan en tredjedel av männen i Kina är överviktiga. Detta är fortfarande en relativt liten andel, men antalet överviktiga och de hälsoproblem som det medför, växer snabbt.

 

I Mexikos är sju av tio i den vuxna befolkningen överviktiga, och nästan hälften av alla i Brasilien, Ryssland och Sydafrika. Låg- och medelinkomstländerna har också ont om resurser inom vård- och hälsa för att handskas med problemen relaterade till övervikt. Studien uppmanar till förebyggande åtgärder för att ta tag i problemen innan epidemin blir ännu större.

 

Samma problematik finns i Tonga, ett örike i Stilla havet, där befolkningen rör sig allt mindre än tidigare och samtidigt äter mer. Där lider två av tre vuxna av fetma, dubbelt så många som i USA, skriver forskning.se. Sedan 1960-talet består kosten också mer av engergirika, sötade och processerade livsmedel importerade från rika industriländer. Från Nya Zeeland, Australien och USA importeras feta och dåliga köttbitar som ratats i ursprungsländerna. Tonga kan i dag räknas som ett fattigt u-land där man tidigare arbetade hårt i jordbruket eller fisket och var självförsörjande på livsmedel. Var femte vuxen invånare i Tonga lider nu av diabetes.

 

Fetma, cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar brukar kallas välfärdssjukdomar, men de drabbar nu alltmer världens fattigare länder. Barry Popkin, professor i näringslära vid University of North Carolina, menar att det först är de rika människorna i u-länderna som drabbas men att mönstret sedan tenderar att förändras på samma sätt som det i dag gjort i de rikare länderna, att fetman till slut slår hårdast mot de fattiga i befolkningen.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria.Nu