MP anmäler jordbruksministern | Fria.Nu
Fria Tidningen

MP anmäler jordbruksministern

I måndags lämnade Miljöpartiet in en KU-anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson. Anledningen är att han anklagas för att, tillsammans med Jordbruksverket, medvetet har tystat ned avslöjandet om vanvård på landets minkfarmer.

Juristen Jesús Alcalá påstår att jordbruksminister Eskil Erlandsson (C), medvetet ska ha försökt tysta ner Djurrättsalliansens avslöjande om vanvård på landets minkfarmer. Kort efter ett möte mellan regeringskansliet och Jordbruksverkets ledning, den 10 augusti, uppmanade Jordbruksverket länsstyrelserna att snabbkontrollera minkfarmerna i respektive län – resultatet skulle presenteras tre dagar senare.

”När pressmeddelandet ska gå ut har verket inte fått fler än sju av de 39 inväntade checklistorna, plus några korta nedteckningar av samtal med länsstyrelserna och två mejl som på några få rader redogör för intrycken från två farmbesök i Västra Götaland och fyra i Skåne. Någon kontrollrapport, som ju är inspektörens enda rättsgiltiga bedömning, har verket inte. Inte en enda. Men planen följs och ett pressmeddelande skickas ut: 40 procent av landets minkfarmer har kontrollerats. Sammanställningen tyder inte på dålig omsorg om djuren”, skriver Jesús Alcalá i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Han menar att jordbruksministern, tillsammans med Jordbruksverket, har arbetat för att så snabbt som möjligt få fram uppgifter som tyder på motsatsen till Djurrättsalliansens granskning.

Nu har Miljöpartiet valt att anmäla jordbruksministern till Konstitutionsutskottet, KU, på grund av det som påstås i artikeln.

– Jag läste det igår och tyckte det kändes väldigt oroväckande att det påstås att jordbruksministern ska ha försökt få det här ur världen så snabbt som möjligt, för att det inte ska störa valrörelsen. Man kan också fundera på om Jordbruksverket har låtit ta till sig en sådan order för att vara regeringen till lags, säger Helena Leander (MP), ansvarig för djurrättsfrågor i riksdagsgruppen.

Hon reagerade även, innan debattartikeln publicerades, på Jordbruksverkets första pressmeddelande.

– Jag tycker det var märkligt hur man kunde dra slutsatserna som man gjorde när Djurrättsalliansens granskning visade något helt annat. Nu finns det en förklaring till det, säger hon.

Helena Kättström, avdelningschef för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket, avvisar kritiken.

– Vi ser det inte som att vi har tystat ned det som Djurrättsalliansens granskning visade. När vi fick kännedom om det tog vi direkt kontakt med länsstyrelserna för att få en bild av läget. Redan dagen efter gjordes många inspektioner. När vi satte igång med inspektionerna kunde vi se att situationen inte överensstämde med Djurrättsalliansens påståenden, vilket rapporten sedan visade, säger hon.

I det första pressmeddelandet som släpptes beskriver Jordbruksverket att djuromsorgen generellt sätt är god. Men senare visade Länsstyrelsernas kontrollrapporter något annat. Bland annat att 28 procent av de kontrollerade farmerna saknar tillstånd att driva minknäring. Och Jesús Alcalá reagerar på att varken länsstyrelserna eller Jordbruksverket har polisanmält de farmarna. Enligt Helena Kättström är det inte Jordbruksverkets ansvar att anmäla.

– Det är länsstyrelserna som är kontrollmyndigheter och det ligger på deras bord att göra kontroller och även göra en polisanmälan om det behövs. Systemet är inte upplagt för att vi ska hantera bristerna. Vi lyfter fram felen vi hittar och efter det är det Länsstyrelserna som går vidare, följer upp och ser till att problemen löses, säger hon.

Men om ni upptäcker att länsstyrelserna inte har anmält ett brott, i det här fallet minkfarmare som saknar tillstånd, är det inte ert ansvar att gå in och göra det eller i alla fall påpeka det?

– Vi ser ingen anledning att vi ska gå in och lägga oss i. Länsstyrelserna kontrollerar och följer upp.

FRIA har försökt nå jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) för en kommentar. Han hälsar via sin pressekreterare att han välkomnar en utredning.

– Han tycker att det är bra att det nu görs en utredning så att det kommer fram att det inte har förekommit några felaktigheter. Det är synd att folk inte tror att det går rätt till men för att få bort de misstankar som finns så välkomnar han nu en utredning, säger pressekreterare Anna-Karin Nyman.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu