'Alla läkarstudenter borde gå i terapi' | Fria.Nu
  • Johanna Bengtsson är snart färdig läkare. Hon tycker det är märkligt att ingen under hennes fem år på läkarlinjen har frågat henne hur hon vill vara som läkare.
Göteborgs Fria

'Alla läkarstudenter borde gå i terapi'

Alla blivande läkare borde gå i egenterapi för att få en större förståelse för sina egna tillgångar och brister. Allt för att skapa bättre möten med patienterna. Det menar Johanna Bengtsson, läkarstudent.

Johanna Bengtsson går tionde terminen på läkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Under sina fem år på utbildningen har hon funderat mycket kring rollen som läkare.
- Jag tycker att utbildningen är lite kort. Det är så otroligt mycket vi skall lära oss att det bara blir korvstoppning och kopiering av äldre kollegors sätt att vara och jobba. Jag hade gärna sett att vi fick en termin till med lite humanism och lite
utrymme för egna tankar, säger hon.
- Inte en enda gång under utbildningen har någon frågat hur jag vill vara som läkare. Istället är utbildningen som ett lärlingssystem. Man förväntas studera och ta efter de läkare som jobbar ute i vården. Man uppmuntras inte att fundera kring sina egna tillgångar och brister.
Hon säger att hon i stort sett är nöjd med sina studier och med den undervisning hon har fått, men att hon saknar ett visst mått av självkritik.
- Jag tror att man måste ifrågasätta bilden av läkaren som en övermänniska som är objektiv och neutral i alla lägen. Vi är duktiga på att se orsaker bakom olika reaktioner hos patienterna. Men vi har inte lika lätt att se vilka personliga erfarenheter som styr oss i vårt arbete.
Själv går hon sedan en tid tillbaka i egenterapi just för att ta reda på vad hon själv har i bagaget som kan påverka henne i jobbet som läkare.
- Jag tycker att alla som går på läkarlinjen borde gå i egenterapi. Precis som man gör på psykologutbildningen. Jag tror att det skulle göra oss till mycket bättre läkare. Då kanske man kan förstå varför man reagerar positivt eller negativt inför en patient. Och då kanske man skulle få större förståelse för vilka fördomar, känslor och rädslor som präglar ens eget liv.

Annons

Rekommenderade artiklar

'Det saknas inte resurser inom vården'

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen?
Detta är den fjärde och avslutande delen i GFT:s serie om framtidens sjukvård:
Sjukvården i Västra Götalandsregionen kan bli bättre. Det menar Johan Assarsson, regiondirektör.
- Medicinskt håller sjukvården en hög kvalitet, med när det gäller bemötande och tillgänglighet tror jag att vi har en del att lära fortfarande, säger han.

Göteborgs Fria

Sjukvård är en konstvetenskap

Den svenska sjukvården är alltför starkt präglad av den naturvetenskapliga världsbilden. Om sjukvården skall bli bättre på att möta patienter och hantera det utbredda missnöjet med vården måste läkarna bli humanister. Det menar åtminstone företrädarna för humanistisk medicin.

Göteborgs Fria

Vårdtiden räcker inte

Maj-Britt Hasselblad har stor erfarenhet av den svenska vården. Hon har jobbat som barnmorska i över 30 år och hon har själv utnyttjat vården otaliga gånger på grund av sin kroniska lungsjukdom.

Göteborgs Fria

Vart är vården på väg

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen? GFT ska i en serie artiklar undersöka nya vägar för sjukvården och medicinen. Men först ska vi undersöka själva problemet - orsaken till missnöjet.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu