Hbt-rörelsens asylengagemang har avgörande betydelse | Fria.Nu
Fria Tidningen

Hbt-rörelsens asylengagemang har avgörande betydelse

Sedan hbt-rörelsen betat av mål som könsneutrala äktenskap och insemination för lesbiska har de internationella frågorna hamnat mer i fokus. Under ett seminarium i måndags diskuterades hbt-personers möjligheter till asyl.


Om man som hbt-person söker asyl i det rika och liberala Sverige kan man stöta på patrull från Migrationsverket. Sofia Sjöö från myndigheten berättade under ett seminarium i Pride house i måndags att ett utomstående företag har granskat verkets dokument och att Migrationsverket själv försöker utveckla en normkritisk praxis.

Journalisten Anna-Maria Sörman, som granskat verkets hbt-relaterade asylutredningar, menar dock att många uppehållsbeslut fokuserar på den sökandes sexuella läggning och praktik istället för att försöka förstå hur utmanande de asylsökande måste te sig i den egna kulturens ögon.

Anna Maria Sörman menade också att granskningen av
asylutredningarna visat att Migrationsverket har bristande kunskaper om
transsexuella och kvinnlig homosexualitet, något som kan förklara att man inte
tar den asylsökandes situation på allvar.

Hicham Elkahtib från Diskrimineringsombudsmannen betonade betydelsen av att
asylsökande tidigt informeras om den svenska synen på hbt-frågor och vilka
rättigheter man har som hbt-person.

Möjligheterna att få asyl försvåras om personen i ett tidigt skede avstår från att berätta om sin sexuella läggning, enligt Hicham Elkahtib. Det har
visat sig att uppgifter om hbt-identitet som lämnas senare i asylutredningen
bedöms som mindre trovärdiga av Migrationsverket. Elkahtib menade också att Migrationsverket saknar kunskaper om det kollektivtänkande och ”klantänkande”
som finns i många länder.

Samtidigt kan det vara mycket svårt för en asylsökande att vara öppen med sin sexuella läggning, särskilt om han/hon har kontakt med landsmän i Sverige, då dessa kan ha hemlandets negativa syn på
hbt-personer.

– Risken finns att den asylsökande avstår från att berätta av rädsla för att få uppgifterna spridda till dem, menade han.

Ulrika Westerlund från RFSL menade att de positiva och
konstruktiva åsikter och riktlinjer som vissa beslutsfattare inom
Migrationsverket har långt ifrån alltid når ut i organisationen. Westerlund
beskrev sin bild av kommunikationen på Migrationsverket som bristfällig och
komplicerad.

Seminariet gav inga klara besked om vilka riktlinjer som ska gälla vid framtida asylutredningar för hbt-personer. Men förutom att Migrationsverkets personal snarast måste utbildas i hbt-frågor och å det grundligaste bredda sina kunskaper om hbt-personers situation i de asylsökandes hemländer blev det uppenbart vilken politisk betydelse rörelsens engagemang i dessa frågor har.

Rörelsen har,
egentligen utan några större ekonomiska medel, efter ett mångårigt arbete
lyckats få politikerna att lyfta blicken och se situationen för hbt-personer i Sverige. Nu gäller det att få dem att se hbt-personer i andra länder, i vissa fall inte alls långt från oss. Att hbt-rörelsen i Sverige i dag är en
politisk kraft att räkna med är resultatet av ett långt, målmedvetet
gräsrotsarbete.

Och man kan vara glad att man är hbt-person i just Sverige.

 

Annons

Rekommenderade artiklar

De lyfter lesbiskt liv på landet

Pride

Nätverket Lesbisk landsbygd lyfter med sina foton fram en sida av landsbygden som det oftast är tyst om: den queera och lesbiska.

Landets Fria

© 2018 Fria.Nu