Vårdtiden räcker inte | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Vårdtiden räcker inte

Maj-Britt Hasselblad har stor erfarenhet av den svenska vården. Hon har jobbat som barnmorska i över 30 år och hon har själv utnyttjat vården otaliga gånger på grund av sin kroniska lungsjukdom.

- Akutintaget är det värsta, säger Maj-Britt Hasselblad. Där är personalen som mest oengagerad. Fast man kan förstå dem. De har otroligt mycket att göra. Men för mig som patient känns det inte bra. Man känner sig otrygg. Tillhör man inte de mest prioriterade kan man bli liggande på en säng i korridoren och känna sig helt bortglömd.

Maj-Britt Hasselblad har flera gånger kommit till Sahlgrenska med ambulans som en följd av sin kroniska obstruktiva lungsjukdom, kol.

Sedan mitten av 1980-talet har hon varit pensionerad som en följd av sjukdomen. Innan dess jobbade hon som barnmorska i Göteborg. Överlag upplever hon att vården lider av brist på vårdplatser.

- Vårdtiderna blir för korta. Det är särskilt tydligt på mitt gamla område, förlossningsvården. När jag började jobba på 1950-talet fick de nyförlösta stanna kvar i en vecka.

I dag åker de ofta hem efter ett dygn. Till och med innan amningen kommit igång.

Samtidigt vill hon inte påstå att allt var bättre förr.

- På 1950- och 60-talen fanns det fortfarande sjuksköterskor som neg för läkarna. Och det var ju inte bra, säger hon och fortsätter:

- Men det finns fortfarande otroligt mycket statustänkande kvar i sjukvården. Det är tydligt när man blir gammal. Geriatrik är till exempel inget område som det satsas några pengar på.

Om hon själv fick önska skulle hon vilja se en särskild akutmottagning för äldre och kroniskt sjuka.

- Där skulle det finnas personer som var experter just på den typen av problem som kroniskt sjuka och gamla lider av. Som det är i dag blir det ofta fel när akutläkare och akutsköterskor som är experter på trauman skall ta hand om människor med andra typer av problem.

Fakta: 

*Nästa vecka tittar vi närmare på humanistisk medicin och morgondagens läkare.

*Nästa vecka tittar vi närmare på humanistisk medicin och morgondagens läkare.

Annons

Rekommenderade artiklar

'Det saknas inte resurser inom vården'

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen?
Detta är den fjärde och avslutande delen i GFT:s serie om framtidens sjukvård:
Sjukvården i Västra Götalandsregionen kan bli bättre. Det menar Johan Assarsson, regiondirektör.
- Medicinskt håller sjukvården en hög kvalitet, med när det gäller bemötande och tillgänglighet tror jag att vi har en del att lära fortfarande, säger han.

Göteborgs Fria

Sjukvård är en konstvetenskap

Den svenska sjukvården är alltför starkt präglad av den naturvetenskapliga världsbilden. Om sjukvården skall bli bättre på att möta patienter och hantera det utbredda missnöjet med vården måste läkarna bli humanister. Det menar åtminstone företrädarna för humanistisk medicin.

Göteborgs Fria

'Alla läkarstudenter borde gå i terapi'

Alla blivande läkare borde gå i egenterapi för att få en större förståelse för sina egna tillgångar och brister. Allt för att skapa bättre möten med patienterna. Det menar Johanna Bengtsson, läkarstudent.

Göteborgs Fria

Vart är vården på väg

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen? GFT ska i en serie artiklar undersöka nya vägar för sjukvården och medicinen. Men först ska vi undersöka själva problemet - orsaken till missnöjet.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu