Avskaffad värnplikt – avskaffa försvaret | Fria.Nu
Ylva Lundkvist

Inledare


Ylva Lundkvist
Fria Tidningen

Avskaffad värnplikt – avskaffa försvaret

Många är de män som fått sitta av fängelsestraff eller betala böter för att de vägrat göra lumpen. Vägrat underkuva sig statens tvång att ställa upp som kanonmat. Vägrat offra tid på att lära sig att döda sina medmänniskor. Staten har nu fråntagit sig rätten att straffa dessa män och dagarna av värnplikt är äntligen förbi. Tyvärr är ännu inte det stora problemet löst.

Värnplikten är avskaffad i fredstid men försvaret finns kvar. Sveriges militär ska framöver bestå av frivilliga som ställer upp mot lön. Frågan är vilka dessa frivilliga kommer att vara. Blir det skjutglada psykopater som drömmer heta drömmar om att få skjuta ner främlingar i fjärran land? Eller blir det kanske de som inte ges andra chanser på den svenska arbetsmarknaden? Var ska militären rekrytera? Ska de, så som i USA, åka ut till mindre välbeställda förorter och locka till sig ungdomar som inte välkomnas på den vanliga arbetsmarknaden? Är det dessa ungdomar som ska skriva kontrakt om att offra sina liv när staten kallar?

Bakom frågan om vem som ska tränas i att mörda och vara beredd att mördas ligger en större fråga: varför ska vi överhuvudtaget lägga resurser på och ägna oss åt krig? Med den moderatledda regeringen har Sverige tagit steg i helt fel riktning. Istället för att vara en internationell, fredlig förebild förbereds nu Sverige på medlemskap i NATO och redan befinner sig svenskar i Afghanistan. Genom närvaron i Afghanistan är den långa svenska freden över, vi deltar nu i USA:s krig. Sverige och andra länder pumpar in enorma resurser i en verksamhet som årligen lemlästar människor och tvingar andra på flykt från sina hem. Alliansen har dragit sitt strå till krigsstacken genom startandet av den nya myndigheten för vapenexport. Det är resurser som skulle kunna läggas på att verka för en global nedrustning.

Trots att de flesta drömmer om fred på jorden så är Sveriges två största partier också de största militärälskarna i riksdagen. Socialdemokraterna och Moderaterna har länge haft en ohelig allians där de gått samman för ökad vapenexport och satsningar på militären. Säga vad man vill om Sveriges nya blockpolitik, men det Rödgröna samarbetet har i alla fall inneburit en förbättring av Socialdemokraternas försvarspolitik. I den Rödgröna överenskommelsen ligger fokus på nedrustning istället för fortsatt stora satsningar på att försvara sig mot ett icke existerande hot.

För faktum är att det inte längre finns någon militär hotbild mot Sverige. Det verkliga hotet mot vår säkerhet ligger i miljöförstöringen och inom det området saknas nödvändig beredskap. Därför är den enda rimliga utvecklingen att vi ställer om dagens invasionsberedskap till en naturkatastrofberedskap. Det förebyggande arbetet måste få en central roll när det kommer till hur vi hanterar miljön, likväl som när vi hanterar konflikter.

När Sverige nu går från ett folkförsvar mot en yrkesarmé är chansen stor att det folkliga stödet minskar för att försvaret tillåts ta en så oproportionerligt stor del av statsbudgeten (cirka 45 av totalt 810 miljarder). Med ett minskat folkligt stöd och en avskaffad värnplikt är möjligheterna att skrota militären större än någonsin. Genom att ha kvar militär verksamhet behåller vi också möjligheten att inom lagens ramar mörda och på andra sätt förstöra människors liv. Inte en enda krona ska läggas på överlagt mord. Så låt oss ta steget fullt ut – nu avskaffar vi försvaret!

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu