FN-kritik mot avvisningar till Irak | Fria.Nu
Fria Tidningen

FN-kritik mot avvisningar till Irak

Onsdagens massavvisning av irakiska flyktingar kritiseras av FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Men regeringen vill inte bemöta kritiken utan hänvisar till Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen.

UNHCR riktar skarp kritik mot Sveriges, Storbritanniens, Hollands och Norges gemensamma avvisning av totalt 56 irakiska flyktingar till Bagdad. Enligt FN-organet utgör det utbredda våldet och kränkningarna av mänskliga rättigheter skäl för skydd enligt flyktingkonventionen från 1951, som Sverige skrivit under.

UNHCR menar också att tvångsavvisningar från Europa kan skicka fel signaler till andra stater som tagit emot irakiska flyktingar, inte minst Iraks grannländer.

Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesman Kalle Larsson menar att kritiken måste få konsekvenser för den svenska politiken.

– Om Sverige fortsätter att helt strunta i kritiken från UNHCR devalverar vi värdet av FN:s ställningstaganden och dess ställning i världen, säger Kalle Larsson.

Varken migrationsminister Tobias Billström eller justitiedepartementet vill dock kommentera UNHCR:s kritik. Edvard Unsgaard, politisk sakkunnig på departementet, hänvisar istället till Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen.

Om Sverige inte lyssnar på FN-kritik, hur kan vi då förväntas oss att andra länder gör det?

– Vi struntar inte FN:s kritik. Sverige har en mycket generös asyllagstiftning, men prövningen i de enskilda fallen görs inte av oss utan av de berörda myndigheterna och juridiska instanserna, säger Edvard Unsgaard.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

"Dags för en solidarisk bostadspolitik"

Marknadsexperimentet har nått vägs ände. För att den kommande krisen inte ska leda de blåbruna till makten krävs ett nytänkande i bostadspolitiken, skriver Per Björklund.

Stockholms Fria

Ojämlikheten ökar otryggheten

Avskaffa skattelättnaderna som undergräver välfärden och bygg ett tryggt samhälle för alla, skriver Per Björklund apropå de ökande dödsskjutningarna.

Stockholms Fria

”Vård ska ges efter behov”

Asylsökande och papperslösa får inte diskrimineras i vården. Det slår ett stort antal vårdaktörer och organisationer fast i ett uttalande om hur begreppet ”vård som inte kan anstå” ska tolkas.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu