Varför så tyst om 9/11? | Fria.Nu

Debatt


Jonny Sundell
Fria Tidningen

Varför så tyst om 9/11?

Runt om i världen och inte minst i USA finns en utbredd kritik av den officiella versionen av vad som egentligen hände 11 september 2001. Men varför är det så tyst i Sverige? Det frågar sig Jonny Sundell.

Med undantag av en artikel i Aftonbladet signerad Maj Wechselmann, så har våra rikstäckande tidningar inte publicerat en enda rad som ifrågasätter de officiella förklaringarna av 11 septemberattackerna. Detta trots att det aldrig har klarlagts om USA har några egentliga bevis mot Usama bin Laden och al-Qaida. Och detta trots att hela grunden för USA:s ”krig mot terrorismen” vilar på detta. I USA och andra delar av världen har detta antagande sedan länge varit ifrågasatt.

I april i år sände MTV i Sverige ett avsnitt av den animerade tv-serien South Park från 2006. Bakgrunden till intrigen var det i USA starka ifrågasättandet av de officiella förklaringarna till 11 septemberattackerna. South Park-avsnittet ter sig fortfarande 2010 obegripligt för stora skaror av svenska tittare. Obegripligt då det svenska folket (bortsett från de som har TV4 Fakta) till dags dato inte har kunnat ta del av ett enda seriöst reportage i svenska medier som belyser alla felaktigheter och motsägelser i de officiella versionerna av händelserna.

Den som granskar bevisföringen i den officiella konspirationsteorin, slås av ihåligheterna i berättelsen. I medierna världen över har den amerikanska Nationella kommissionens slutrapport om terroristattacken i USA – 11 septemberrapporten, som utkom 2004, beskrivits som det definitiva dokumentet som skulle göra slut på spekulationerna om en inhemsk konspiration och slå fast al-Qaidas skuld. I USA var arbetet med rapporten redan från starten starkt ifrågasatt.

Kommissionsmedlemmen Max Cleland lämnade arbetet under protest och kallade rapporten för ”en nationell skandal”. Den före detta ordförande för senatens kommitté för underrättelsefrågor, Bob Graham, kommenterade rapporten i USA Today med ”att rapporten har gett oss slutsatserna men inte de fakta som ligger till grund för den”.

Frågetecknen kring vad som hände 11 september har med tiden blivit allt fler och i USA tycks man nu frukta kraven på en ny oberoende utredning. I en artikel publicerad 8 mars i år ger sig Washington Post på den japanske regeringsmedlemmen Yukihisa Fujita som kräver en ny utredning av händelserna. Med sedvanlig retorik försöker Washington Post förlöjliga den folkvalde regeringsmedlemmens krav. Tidningen anklagar Fujita för att hänge sig åt fantasier och konspirationsteorier och har även försökt sätta press på Japans premiärminister Yukio Hatoyama i syfte att utesluta Fujita ur den japanska regeringen. Om inte detta sker hotar tidningen med att vänskapsbanden mellan USA och Japan kan äventyras.

För några år sedan drabbade samma typ av påtryckningar den brittiske före detta miljöministern Michael Meacher när han i en artikel i The Guardian uttryckte att kriget mot terrorismen var nys. Han hävdade också i samma artikel att: ”kriget mot terrorismen” har alla kännetecken för att vara en politisk myt som är skapad för en helt annan agenda- USA:s mål att uppnå världsherravälde.

I USA används allt oftare taktiken att klassa kritiska frågor och krav på rimliga vetenskapliga förklaringar på fenomen kring 11 september (exempelvis om kollapsen av de tre byggnaderna på World Trade Center-området) som konspirationsteorier.

Jesse Ventura, Minnesotas förre guvernör, fick i mars i år se sitt inlägg om 11 september bortredigerat från den populära amerikanska nättidningen Huffington Post. Ventura hänvisade i artikeln bland annat till de 1100 diplomerade arkitekter och ingenjörer som utgör gruppen Architects and engineers for 911 truth. Tidningens redaktion förklarade att dess policy inte medgav att någon publicerar eller propagerar för konspirationsteorier. Enligt den engelskspråkiga ryska nyhetskanalen Russia Today hade Venturas inlägg inte varit speciellt kontroversiellt och man spekulerade i att frågan kring 11 september blir allt känsligare för den amerikanska regeringen.

Kriget mot terrorismen har dödat 100 000-tals människor i Afghanistan och Irak och har styrt världssamfundet bort från frågor om global samling kring miljöhoten och bekämpning av fattigdomen. Det är ett ”krig” som saknar logik och sammanhang. Förklaringarna till ”krigets” uppkomst saknar detsamma. I den officiella amerikanska undersökningsrapporten är bristerna i bevisföringen uppenbara.

Philp Shenon, den före detta New York Times-journalisten och författaren till The commission – the uncensored history of the 9/11 commission berättar i Newsweek att 441 av rapportens 1 700 fotnoter hänvisar till uppgifter lämnade av fångar som utsatts för CIA:s utvidgade förhörstekniker. Berättelser från de två påstådda toppnamnen i al-Qaida, Khalid Sheikh Mohammed och Abu Zubaydah (som båda utsattes för skendränkning under förhören), berättar i två huvudkapitel i kommissionsrapporten om hur al-Qaidas planer och utförande av 11-septemberattackerna växte fram. Den som läser rapporten lär förundras över det fantastiska innehållet. Bevisföringen och presentationen av al-Qaidas skuld hänvisas helt till dessa förhör som alltså ägt rum under tortyrlikande former. De innehåller mest extremt vaga och ytliga uppgifter utan någon som helst detaljrikedom.

Flocktänkandet bland journalister, redaktörer och så kallade intellektuella i Sverige verkar vara värre utbrett än i andra nationer i Europa, Asien och på andra sidan Atlanten. I många länder har vetenskapsmän, journalister, debattörer, presidenter och nobelpristagare trätt fram och krävt svar av den amerikanska administrationen.

Även i andra länder måste väl människor vara rädda för förlöjligande och repressalier? Varför är rädslan att bli kallad konspirationsteoretiker så mycket större här? Varför undanhålls svensk massmediepublik kritiken av ett av samtidens mest oroande och farliga fenomen – kriget mot terrorismen? Varför har vi bara fått höra den amerikanska versionen av krigets uppkomst och syften? Sedan när började stater med drömmar om oinskränkt världsherravälde säga sanningen?

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Sagan om bin Laden

Till slut hann de amerikanska terroristbekämparna upp Usama bin Laden och dödade honom i hans hus i Pakistan i början av maj i år. Men vet vi att det var där han dog? Bristen på bevis är skriande, och mycket tyder på att han redan var död, skriver Jonny Sundell.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu