Nej till israeliskt medlemskap i OECD | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Nej till israeliskt medlemskap i OECD

Just nu pågår en intensiv kampanj bland solidaritetsorganisationer över hela världen för att uppmärksamma att Israel sökt medlemskap i rikemansklubben OECD, och alla indikationer tyder på att den kommer att beviljas.

Om det inte vore för aktivister och ideella organisationer hade detta skett nästan obemärkt, utan att någon hade behövt stå till svars för varför man ska släppa in Israel i ännu ett samarbete trots att det bryter mot organisationens egen policy.

 

I de stora dagstidningarna och tv-nyheterna har det hittills varit tyst och det trots att beslutet väntas fattas av OECD i slutet av maj.

Det som motiverar till att verkligen försöka skapa en opinion i den här frågan är att det faktiskt bara krävs att ett enda av OECD:s 30 medlemsländer röstar nej för att medlemskap ska nekas.

Om Sveriges och andra regeringar känner att det finns ett missnöje hos många, så kan de åtminstone frysa processen. Carl Bildt har nu fått den uppmaningen av flera svenska organisationer och hans kollegor i Europa likaså.

 

Det som är mest upprörande i det här och faktiskt att benämna som en skandal, är att i underlaget som ligger för behandling av Israels ansökan har man räknat med ekonomin från ockuperad palestinsk mark, vilket strider mot internationell rätt och ett nyligen fattat beslut i EG-domstolen. Israels produktion på ockuperade områden är olaglig! Och trots att de felaktigt räknar in dessa siffror, blir Israel rikemansklubbens fattigaste medlem.

Det finns många andra argument för att neka Israel medlemskap, precis som det gör för att frysa det förmånliga samarbetsavtalet som landet har med EU och en rad andra samarbeten där en ockupationsmakt inte borde välkomnas med öppna armar.

 

Istället för att Israel ställs till svars för de krigsbrott i Gaza som listas i FN:s Goldstonerapport och andra brott mot de mänskliga rättigheterna, belönas de genom att än en gång bjudas in till ett samarbete trots att de egentligen inte kvalar in.

Det är inte bara de manipulerade siffrorna som torde vara ett hinder, utan att Israel bryter mot stadgar och bestämmelser som att ”länderna skall bidra till fredliga och harmoniska relationer mellan världens folk” och att länderna ”förbinder sig att bidra till att världshandeln expanderar på en icke-diskriminerande grund och enligt internationella förpliktelser”. Men blockaden av Gaza då? Bosättningar, murar, husrivningar, vägspärrar!?

 

Om omvärlden fortsätter att belöna Israel och upprätthålla goda diplomatiska relationer som man gör genom att använda dubbla måttstockar, kommer vi aldrig att få se någon rättvis fred.

Det självklara borde vara att införa sanktioner mot Israel så länge ockupationen pågår, enligt samma modeller som man gör mot andra länder. Nu gör man tvärtom.

Annons

© 2020 Fria.Nu