”Acta ska inte kriminalisera mer” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Acta ska inte kriminalisera mer”

Justitiedepartementets Stefan Johansson var den svenska representanten i Actaförhandlingarna på Nya Zeeland. Han förstår inte kritiken mot avtalsutkastet och menar att det inte har något med kriminalisering av fildelare att göra.

Utkastet till handelsavtalet Acta som offentliggjordes förra veckan mötte stark kritik – men mest från politiskt engagerade personer
med specialkunskaper, som det verkar. På lördagen samlade Piratpartiet till en
demonstration mot avtalet på Medborgarplatsen i Stockholm. Drygt 50 personer
deltog, att jämföra med de dryga 1 000 som för ett år sedan kom till samma ställe i
protest mot The Pirate Bay-domarna.

Stefan
Johansson, kansliråd på justitiedepartementet, var Sveriges representant i
Acta-förhandlingarna i Wellington i Nya Zeeland. På grund av askmolnet blev han
försenad hem och damp ner på Arlanda först i fredags.

Hur
kan kritikerna och regeringen tolka utkastet så olika vad gäller fildelningsbiten?


Jag förstår inte vad de grundar sin kritik på. Vi vill inte ändra de regler om
ansvarsfrihet för internetleverantörer som vi har, säger Stefan Johansson.

Kritiken handlar både om tullens befogenheter och upphovsrättsinnehavares rättigheter för att till exempel få fildelare avstängda. Vad
gäller till exempel farhågorna om att privatpersoners mp3-spelare ska kunna genomsökas i jakt
på piratkopierad musik, säger Stefan Johansson att Acta inte innebär någon skillnad för hur
tullen får agera.


Den skrivning som finns i förslaget är samma regel som finns inom EU
redan nu.
Det innebär varken ökade skyldigheter eller rättigheter för tullen att
ingripa. Civilrättsligt ska reglerna för tullen vara oförändrade.

Stefan Johansson menar också att kritiken om att förslaget innebär att internetleverantörer,
efter påtryckningar från upphovsrättsinnehavare, ska kunna stänga av fildelare
från nätet utan rättslig prövning är felaktig. Ipred
är den lag som i dag inom EU reglerar vad internetleverantörer har för skyldigheter
och den sätter, enligt Stefan Johansson, den yttre ramen för vad EU-länderna är villiga att gå med på i Acta-förhandlingarna.


Utgångspunkten är att EU inte kommer att gå med på mer straffreglering än vad
vi redan har. Den svenska hållningen är att det inte är mer som ska
kriminaliseras än nu. Vi
kan inte tänka oss att ändra ansvarsfriheten för internetleverantörerna.

Han poängterar att regleringarna i avtalet riktar in sig på omfattande intrång
som får effekter för handeln, men säger också att man inte kan exkludera delen om internet. 


Alla regler vi har i dag gäller ju allting. Så är det ju. Reglerna gäller intrång som sker i stor skala. Men det man framför
allt diskuterar är sådant som handlar om fysiska varor. 

Miljöpartiets
Carl Schlyter menar att det kan bli svårt att få igenom Acta i EU-parlamentet
om kapitlet om internet finns kvar. Parlamentet krävde också i en resolution
insyn i förhandlingarna.

Hur stor hänsyn tar regeringen till parlamentets ståndpunkter?

– Jag vet inte, jag är inte politiker, jag arbetar bara efter direktiv som regeringen har
förankrat i riksdagens näringsutskott.

Vad
uppnår man egentligen med Acta?

– Att man får till stånd ett internationellt regelverk som anger en bra nivå för
skyddet av immateriella rättigheter. Och så kan man utbyta kunskaper och
erfarenheter om hur man jobbar med de här frågorna.

Fakta: 

<h2>Läs om <a href="http://www.fria.nu/artikel/83488">Miljöpartiets kritik av Acta-utkastet</a>.</h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Ung Vänster ordnar digitalt självförsvar

På torsdag anordnar Ung Vänster självförsvarskurser över hela landet. Men det handlar inte om fysiskt självförsvar, utan ett digitalt försvar mot Datalagringsdirektivet, DLD, som antogs av riksdagen i onsdags.

Fria Tidningen

Tvångssteriliseringar olagliga enligt ny dom

Kravet på tvångssterilisering vid ett juridiskt könsbyte strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i Europakonventionen och är därför olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten. Samtidigt föreslår regeringen en lagändring nästa år.

Fria Tidningen

”Alla tjänar på allianser”

Sissela Nordling Blanco är ett av Feministiskt Initiativs, Fi:s, tre språkrör. Hon arbetar för att införa en jämställdhetsfond för att minska lönediskrimineringen av kvinnor.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu