Internationell kampanj mot israelisk ”apartheid” | Fria.Nu
Fria Tidningen

Internationell kampanj mot israelisk ”apartheid”

Gaza står i centrum när årets anti-apartheidkampanj går av stapeln. Samtidigt som blockaden överskrider sin tusende dag manar professor Haidar Eid vid Al-Aqsa universitetet i Gaza till en internationell handels- och investeringsbojkott av Israel och efterlyser en fred som baseras på internationell rätt.

Den årliga solidaritetskampanj som går under namnet Israeli apartheid week pågår just nu på 40 universitet världen över. Vid Al-Aqsauniversitetet i Gaza argumenterar professor Haidar Eid för att den israeliska ockupationen bör ses som en religiöst definierad apartheidpolitik och också bemötas med samma internationella sanktioner som den sydafrikanska regimen.

– Vår kampanj bygger på samma modell som den folkrörelse som tvingade fram förändring i det sydafrikanska apartheidsystemet. Vi är inte en politisk rörelse i den meningen att vi argumenterar för en självständig palestinsk stat, utan vi ställer krav på demokratiska rättigheter och kräver att internationell rätt efterföljs av Israel, säger Haidar Eid.

Apartheidveckan har, sedan den initierades för sex år sedan av universitetet i Toronto, vuxit till en världsomspännande solidaritetsrörelse. Även om israeliska kritiker kallar kampanjen för en antisemitisk konspiration har jämförelsen mellan det sionistiska projektet och Sydafrikas apartheidregim vunnit visst stöd i FN:s människorättsråd.

År 2007 presenterade FN-sändebudet John Dugard en rapport där ockupationen av det palestinska territoriet sägs bära apartheidlika drag. I rapporten listas bland annat rivningar av palestinska hus, ljudbangar orsakade av överflygningar med stridsflygplan över palestinskt territorium och judiska bosättares specialrättigheter på Västbanken.

– Kan det på allvar förnekas att syftet med sådana åtgärder är att etablera och upprätthålla dominansen av en rasgrupp (judar) över en annan rasgrupp (palestinier) och systematiskt förtrycka dem? frågade Dugard i samband med att rapporten lades fram.

För Haidar Eid, som själv sitter innanför murarna till vad han kallar ”världens största fängelse”, Gaza, framstår tecknen på att det rör sig om apartheid, i betydelsen separation, som allt annat än subtila.

– Israel har ingen konstitution utan definierar sig som en judisk stat och behandlar därmed palestinierna som andra klassens medborgare. Internationell rätt, däribland flyktingars rätt till återvändande, förnekas ständigt av Israel och Västbankens bosättningar samt blockaden av Gaza är tydliga exempel på kolonialism, säger han.

Även om det går att finna likheter mellan Palestina i dag och Sydafrika under apartheidregimen ligger kampanjens fokus främst på att vinna folkligt stöd för en handels- och investeringsbojkott. Haidar Eid är mycket positiv till den respons kampanjen hittills fått.

– Vi har sett flera positiva exempel under de senaste åren. Under Gazamassakern initierades flera akademiska och kulturella bojkotter. Studenter världen över tryckte på för sanktioner och artister valde att ställa in turnéer i Israel.

Han nämner också Veolias önskan om att dra sig ur spårvägsbygget i Östra Jerusalem sedan de förlorat flera viktiga kontrakt och norska pensionsfondens beslut att dra tillbaka sina investeringar i byggföretaget Elbit Systems, sedan företagets medverkan i uppförandet av separationsbarriären uppmärksammats.

I år är första året som Al-Aqsauniversitetet i Gaza deltar i Apartheidveckan. Deltagandet består främst i debatter via videokonferenser sedan Gazabornas möjlighet att själva bojkotta israeliska produkter begränsas av blockaden.

– Visst försöker vi få folk att välja bort israeliska produkter, men någon total bojkott är inte möjlig. Vi får in förnödenheter via tunnlarna till Egypten, men blockaden gör oss totalt beroende av israeliska produkter.

Blockaden av Gaza är inne på sin tusende dag och Haidar Eid tror inte längre att vare sig EU eller Europa menar allvar med att få ett slut på belägringen. Istället ser han det internationella samfundets tysta medgivande som ett godkännande av apartheidstrukturen.

Sedan Israels premiärminister Benyamin Netanyahu och palestiniernas president Mahmoud Abbas i förra veckan ställt sig positiva till att inleda indirekta fredsförhandlingar under amerikansk medling hoppas bedömare få fart på en stagnerad fredsprocess. Men Haidar Eid anser att tvåstatslösningen urholkats.

– Processen rentvår Israel från de brott som begicks under invasionen av Gaza. I fredsförhandlingar behandlas Israel och Palestina som två jämbördiga parter som försöker nå en fredlig lösning, medan ockupationen tillåts fortgå.

Genom bojkottrörelsen hoppas Haidar Eid att en alternativ lösning ska ta form, nämligen en sekulär demokratisk stat, där medborgerliga rättigheter inbegriper alla oavsett etnisk eller religiös tillhörighet och där de internationella lagar som den israeliska staten en gång föddes ur också respekteras.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Folket har frigjort sig från en förtryckarregim”

De våldsamma protesterna i Kirgizistan har fått regeringen att kollapsa och president Balkijev att fly. Oppositionen lovar frihet och rättvisa till förtryckt folk samtidigt som Balkijev vägrar avgå. Ryssland erkänner oppositionsledaren Roza Otumbajeva som ny regeringschef medan USA svarar med tystnad.

Fria Tidningen

Afghanistannärvaro orsakar nederländsk regeringskollaps

Frågan om nederländsk truppnärvaro i Afghanistan har fått landets regering att kollapsa. Nederländerna kommer att ta hem trupper från Uruzganprovinsen redan under sommaren och Natoexperter tror att fler länder kan komma att dra sig ur det militära samarbetet i Afghanistan.

Fria Tidningen

Egyptisk bloggare dömd till fängelse

Den egyptiske bloggaren Wael Abbas har dömts till sex månaders fängelse för att ha förstört en internetkabel. Wael har under flera år bloggat om maktmissbruk, polisbrutalitet och korruption i landet och är själv inte förvånad över den hårda domen. "Med svepskäl tystas obekväma röster och jag är inte den första att drabbas", säger Wael Abbas till Fria Tidningen.

Fria Tidningen

FN:s tidsfrist för Israel och Hamas har löpt ut

Den tidsfrist som FN gett Israel och Hamas för att själva utreda händelserna kring Gazakriget har löpt ut. Tillförlitligheten i Israels militära utredning ifrågasätts av FN och Hamas har ännu inte tillsatt någon utredning. Efterföljs rekommendationerna i Goldstonerapporten riskerar båda parter att ställas inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Fria Tidningen

53 palestinier vräkta i östra Jerusalem

Natten till söndagen vräktes 53 palestinier från sina hem i östra Jerusalem. Handlingen, som omedelbart fördömdes av EU, FN och USA, blottlägger Israels ovilja att hörsamma kraven på ett stopp för bosättningar på ockuperad mark.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu