”Det är ett fegt beslut” | Fria.Nu
Uppsala Fria

”Det är ett fegt beslut”

Bråket om de politiska ungdomsförbundens tillträde till stadens gymnasieskolor går vidare. Vänsterpartiet kräver att kommunen öppnar skolorna inför det stundande valet, men majoriteten håller fast vid att rektorernas beslut ska gälla.

Uppsala Fria har tidigare rapporterat om hur rektorerna på stadens gymnasier beslutat att inte tillåta de politiska ungdomsförbunden att arrangera bokbord på stadens skolor.

Bakgrunden är en händelse i juni förra året då Sverigedemokratisk ungdom, SDU, utestängdes från en debatt på Rosendalsskolan. SDU anmälde händelsen till Justitieombudsmannen, där den för närvarande är under utredning. I väntan på myndighetens utlåtande ligger kommunen lågt, och för att slippa eventuell kritik för diskriminering har rektorerna enats om ett generellt tillträdesförbud som gäller alla ungdomsförbund.

Fortfarande kommer förbunden att ha möjlighet att delta i debatter, men att informera under sådana omständigheter som försvårar för skolan att ha uppsikt över vad som görs och sägs - som exempelvis genom bokbord - är tills vidare förbjudet.

Men rektorernas beslut väcker protester. Förra veckan författade riksdagspartiernas ungdomsförbund tillsammans ett öppet brev där de krävde att bli insläppta på gymnasierna.

Nu får de stöd av Vänsterpartiet, som i en interpellation till kommunfullmäktige kräver svar från styrelsen för vård och bildning.

”Att utestänga de politiska ungdomspartierna från skolorna är totalt oförenligt med de mål att få fler unga att bry sig om politik och att främja demokratin. Vänsterpartiet värnar om demokratin och anser att ungdomsförbunden, precis som tidigare, efter samråd med de skolansvariga ska få besöka skolor för att hålla bokbord och klasspresentationer”, skriver partiets Jeannette Escanilla i inerpellationen.

Fredrik Sjöberg (FP), ordförande i styrelsen för vård och bildning, betonar att kommunen ser den information ungdomsförbunden har att ge som en viktig undervisningsresurs, men påpekar att eleverna enligt lag ska skyddas mot kränkningar i skolan. Och att det är rektorernas ansvar att se till detta efterlevs.

– Eftersom det ansvaret är så strikt lagreglerat kände rektorerna sig tvungna att säga nej till alla ungdomsförbund. Då försöker vi i positiv anda hitta andra alternativ.

Ett sådant alternativ kommunen tittar på är att ordna ett så kallat åsiktstorg på kulturhuset Grand, dit samtliga ungdomsförbund skulle bjudas in. Där skulle de kunna framföra samma åsikter som i skolorna, men den juridiska ansvarsfördelningen skulle se annorlunda ut.

– Den stora skillnaden är att om man går in där vet man så att säga vad man utsätter sig för.

Från styrelsen för vård och bildnings sida är det inte aktuellt att upphäva rektorernas beslut, meddelar Fredrik Sjöberg. I det avseendet är majoriteten och Socialdemokraterna överens.

– Ansvaret för det här är delegerat till rektor, och vi har inga planer på att återkalla den delegationen utan där litar vi på att de har gjort en korrekt bedömning. Det har vi enhälligt beslutat i arbetsutskottet.

– Vi är väldigt positiva till kontakt med ungdomsförbunden, men det finns yttre saker som tyvärr påverkar i det här fallet och som gör att vi inte bara kan öppna dörrarna.

De ”yttre saker” Fredrik Sjöberg syftar på är just SDU, och rektorernas oro för att eleverna ska uppfatta det främlingsfientliga ungdomsförbundets åsikter som kränkande.

Men Jeannette Escanilla menar att kommunens hållning riskerar att få allvarliga demokratiska konsekvenser.

– Faktum är att de finns i fullmäktige, och den demokratiska processen är viktigare. Ska man förbjuda de övriga på grund av ett parti tycker inte jag att det är ett problem att öppna även för dem. Det är allvarligare om man stänger ut alla partier, då får eleverna kanske ta del av Sverigedemokraternas budskap på andra sätt.

– Jag tycker inte att man ska undvika debatten med dem, det är ett fegt beslut.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu